26 okt. 2015

Hög tid att staten slutar sponsra kyrkan

Patrik Lindenfors och Christer Sturmark har skrivit ett debattinlägg som publicerats av Expressen:
Att staten ska vara sekulär och inte särbehandla någon religion eller livsåskådning framför andra är för de flesta demokratiskt sinnade medborgare en fullständig självklarhet. Detta är ett fundament i en demokrati. 
Ändå är inte svensk lagstiftning formulerad i enlighet med detta. I stället tillhandahåller Skatteverket varje år en service värd drygt 100 miljoner kronor till Svenska kyrkan genom att, utan kostnad, administrera kyrkans medlemsavgifter via skattsedeln. 
[...]
Upplägget är förstås en rest från de dagar då svenska staten var uttalat icke-sekulär, då man automatiskt blev medlem i Svenska kyrkan när man föddes. Men fler och fler svenskar tillhör samfund av en annan religion än den som Svenska kyrkan företräder. 
Det är också fallet att en allt större andel av Sveriges befolkning inte har någon religion alls. År 2013 svarade till exempel endast 28 procent av de mellan 16 och 29 år att de tror på en gud. 
Alla medborgare och organisationer bör behandlas lika. Det är därför hög tid att ändra svensk lagstiftning så att ingen religion främjas framför någon annan. Livsåskådningar som inkluderar gudstro bör inte särbehandlas framför andra livsåskådningar. Det är hög tid att ta bort de historiska resterna av Sveriges tid som religiös stat.
 Läs hela debattartikeln.

13 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Ett litet konsekvens problem med denna argumentation är att om Svenska kyrkan skulle likabehandlas som andra religiösa samfund, så skulle de få bidrag genom Nämnden för statligt stöd till trossamfund. (Vilket de inte får idag.) I så fall skulle Svenska kyrkan få betala 21 kr per medlem för skatteverkets tjänst, men samtidigt få ca. 60 kr per medlem i bidrag.

Patrik Lindenfors sa...

Om vi ska börja räkna så, Ulf, måste vi även ta hänsyn till att kyrkan får lokalkostnader sponsrade av alla skattebetalare, inte bara medlemmarna, genom att de fått äganderätt till vårt gemensamma kulturarv. Det finns många skumma specialregler kring kyrkan.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik, stödet till underhåll av kyrkor med ett värde för kulturarvet är en kostnad vi som skattebetalare skulle behöva betala även om staten ansvarade för underhållet. Det är inte bidrag till kyrkan, utan mer en ersättning för en tjänst de utför.

Anders Bergdahl sa...

Men Ulf problemet är att Kyrkan FÅTT skog och fastigheter (däriblent Kyrkor) från staten som de roffat åt sig, med statens hjälp, från svenska folket.. nu har Kyrkan skilts från staten, men fått ta med sig det de roffat åt sig PLUS att får esrsättning får att vårda de byggnader de fått... dom skulle ju kunna sälja skog för att underhålla kåkarna och kyrkorna..
Bättre vore om tilgångarna gått in i en statlig förvalting där kyrkan får hyra lokaler, precis som alla andra.

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Självklart ska vi alla betala för att bevara vårt kulturarv, men då borde också det allmänna ha förfoganderätt - vi alla. Som det är nu sponsrar vi att kyrkan, och bara de, får ha sin verksamhet i vackra kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Ulf Gustafsson sa...

Anders, det togs dock ett demokratiskt beslut om detta inför bodelningen år 2000.

Patrik, vid en sammanställning riksdagen gjort för åren 2002-2012 kom de fram till att 52% av kostnaderna för olika underhållsprojekt på kyrkorna täckts av den kyrkoantikvariska ersättningen. Till detta har Svenska kyrkan personalkostnader för att göra kyrkorna tillgängliga, vilka inte täcks av ersättningen.
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Den-kyrkoantikvariska-ersattni_H103152/?text=true

Sedan finns det ett stycke i den rapporten som visar att kyrkorna är öppna för andra än kyrkliga verksamheter, och att det finns en outnyttjad potential. Vi får arrangera något:
"Sammankomster utöver Svenska kyrkans egen verksamhet innebär
tillfällen då kyrkan upplåtits för verksamhet som inte Svenska kyrkan
ansvarar för, t.ex. konserter eller utställningar. Svenska kyrkan jämför
åren 2004, 2007, 2009 och 2012, vilket visar på en närmast oförändrad
bild över tid. Under dessa år har omkring 60 procent av kyrkorna inte
haft några sammankomster utanför den egna verksamheten medan cirka
30 procent av kyrkorna har haft upp till 10 sammankomster utanför den
egna verksamheten. Här framhåller Svenska kyrkan att det finns en stor
outnyttjad potential, särskilt i glesbygd där det ofta inte finns några andra
offentliga rum att tillgå än kyrkan."

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Man kan inte ens ha skolavslutning i skolan utan att de vill tvinga med en präst. Hur bra tror du det skulle gå med satanistmässa, muslimsk sammankomst eller halloweenfest?

Ulf Gustafsson sa...

Halloweenfest, med levande döda, har de väl i kyrkan på påskdagen varje år?
Muslimska sammankomster verkar vara på gång i Stockholm:
http://www.dn.se/debatt/var-kyrka-maste-vara-oppen-for-andra-religioner/
Tror de som önskar göra respektfulla och seriösa arrangemang får prova sig fram.

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Nej, det är allhelgona kyrkan firar, inte Halloween. Och vadan detta krav på respekt?

Ulf Gustafsson sa...

Inga krav på respekt, bara en tilltro till att ett respektfullt ballad är en troligare dörröppnare till Allhelgonakyrkan, än en blöt svensexa. Kyrkorummet har sin karaktär, som de flesta vill bevara (oberoende av om arrangemangen är sakrala eller profana).
https://www.youtube.com/watch?v=FgqQCjxWJlU

Angela sa...

Och kostnaden för rätten att begravas, sköts den av Skatteverket? Döda av alla trosinriktningar och självklart också ateister begravs vanligen på en kyrkogård. Skulle dessa samfund separat administrera detta själva?

Ulf Gustafsson sa...

Angela, begravningsavgiften är separat post på skattsedeln som inte är kopplad till medlemskap i något trossamfund. Något alla betalar. Det är en samhällsservice som alla behöver. Det bästa vore om den inkluderades i kommunalskatten.

Att Svenska kyrkan nu är utförare av denna samhällsservice och betalas för detta med begravningsavgiften, är ett separat problem.

Anders Bergdahl sa...

Inte alla kyrkogårdar har skänkts till kyrkan, Skogskyrkogården och hela begravningsverksamheten i Stockholm drivs av kommunen.. så borde de vara överallt..
Eftersom kyrkan har snott sina egendomar av folket borde do inte få ersättning en andra gång.. demokratiska belsut kan också vara fel!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se