3 okt. 2015

Katolskt magasin

Jag lyssnar just nu på en hörlurskurs i medeltidsfilosofi när jag är ute och springer. Ledmotivet för kursen är "Faith seeking understanding" vilket ungefärligen kan översättas som "Religiös tro söker förståelse", en sentens som också var S:t Anselms motto (ni vet, han med det (första) ontologiska gudsbeviset - ett försök att bevisa en guds existens genom förnuftet allena (alltså utan att blanda in observationer av yttervärlden)). Kursen är förvisso intressant, men efter att ha lyssnat på nästan 20 föreläsningar har jag verkligen tröttnat på premissen - den religiösa tron ligger hela tiden som ett bakgrundsantagande.

Varför? Varför skulle någon överhuvudtaget börja leta efter ontologiska bevis om denne inte hade en gudstro från början? Det är förmodligen en av grundorsakerna att filosofin och teologin gått skilda vägar. Har man ingen gudstro från början är det andra frågor som är intressantare. Inget av gudsbevisen har heller hållit för tidens tand - de gudsbevis som var ämnade att leda även ateister till den oundgängliga slutsatsen att det existerar en gud har alla avfärdats. Så det är en kurs i avfärdad filosofi jag lyssnar på, vilket börjar bli lite svårt att hålla fokus på.

Det är tyvärr med denna för-känsla av trötthet för kristna frågor jag öppnar mitt första nummer av Katolskt magasin, som jag generöst fått mig tillskickat av chefredaktören Bitte Assarmo.

Katolskt magasin är en väldigt proffsig produkt, med snygg layout, bra läskänsla och välskrivna artiklar. Som gammal elev på S:t Eriks katolska skola känner jag igen stämningen direkt. Det andas nedtonad andlighet och förvissning om att veta svaret, men också framåtrörelse och självuppoffrande välvilja. Trots det vikande engagemanget (en artikel handlar om fenomenet Mass Mob, där katoliker i USA samlas tillsammans för att fylla en kyrka istället för att sprida ut sig och bara fylla några bänkar i många) så vill man ge intryck av att vara "på gång" - det berättas om många aktiviteter och utåtriktade verksamheter.

En sektion i tidskriften berättar om de problem som uppstått runt den eukumeniska kommuniteten Berget, där medlemmarna bestämt sig för att masskonvertera (mass = 6 av 10), bland annat föreståndaren Peder Bergqvist som nu är präst i Svenska kyrkan. Även tidningen Dagen har skrivit om händelsen, som tydligen är av stor vikt inom svensk kristenhet.

En annan sektion handlar om Catholic Worker, en Amerikansk pacifistisk och socialistisk katolsk rörelse. De sysslar bland annat med protester mot krigsmakt och vapenindustri, som när en av medlemmarna gick in på försvarsdepartementet i London och sprejade Repent ("gör bot") på väggen. Det här får mig att undra hur man skulle reagerat om jag gick in i Katolska domkyrkan i Stockholm och sprejade Equality ("jämställdhet") på väggen. Som en vandal, förmodligen. (En rolig kontrast är att först läsa om pacifisterna i Catholic Worker för att sedan läsa om det "mäktiga bistånd" man kan få om man ber till Jungfru Maria - exemplifierat med Lepanto 1571 och Wien 1683, två blodiga slag där katolska härar jagade muslimerna på flykten.)

Apropå jämställdhet handlar den artikel jag nog tyckte var mest intressant om arvet efter Andra Vatikankonciliet (1962-1965). Konciliet satte igång en moderniseringsprocess som många trodde skulle leda till verklig jämställdhet inom kyrkan - att även kvinnor skulle kunna bli präster. Av detta blev dock intet, utan istället släppte 1976 Troskongregationen (den omdöpta Inkvisitionen) dokumentet Inter Insigniores som en gång för alla (?) klargjorde att kvinnor inte får blir präster.

Annars ställer sig tröttheten från min hörlurskurs lite i vägen. "Varför skulle det här vara viktigt?" undrar jag när jag läser en artikel om familjesynoden. "Varför i hela friden skulle någon vilja spendera tid på det här?" undrar jag när jag läser om en prova-på-vecka i Rögle om "det gudsvigda livet". "Hur kan de här frågorna driva en människa när det finns så mycket annat?" undrar jag när jag läser en intervju med Sverker Johansson, "Arilds enda katolik".

Har man ingen gudstro blir aktiviteter i kyrkans hägn så väldigt tomma. Finns inte den inre andliga övertygelsen blir utanpåverket så otroligt meningslöst. Precis som medeltida teologi.

Gudskelov för nutiden.

3 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Gillar!

Andra Vatikankonciliet togs upp på ett seminarium hos S:t Katharina Stiftelsen:
"Har vi Andra Vatikankonciliet att tacka för påve Franciscus?"
https://youtu.be/kDKTvo2ebks

Det gav om något lite mer mystik i mysteriet Ulla Gudmundson: "Jag är sekulär feminist, kristen på nått sätt, i Svenska kyrkan".

Gudmundson har också givit sig in i debatten om Berget. Hon deltog med kritik mot Berget i torsdagens Människor och tro.

Rebella undrar sa...

I Sverige uppvisar Katolska kyrkan inga vikande siffror. Man ökar år från år. I och för sig beror det på invandringen, och invandrares barn har en tendens att bli lika sekulariserad som genomsnittliga svenskars. Men ändå: här behöver inga tomma katolska kyrkbänkar fyllas. På vissa håll är det överfullt på söndagarna.

Nåja, det var en randanmärkning.

Själv skulle jag förmodligen bli ungefär lika trött av att läsa Christopher Hitchens.

Ulf Lundberg sa...

Rebella.
"Själv skulle jag förmodligen bli ungefär lika trött av att läsa Christopher Hitchens."
Har du provat?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se