1 okt. 2015

Öppen tråd (oktober)

En öppen tråd för att diskutera det som inte passar in i andra aktuella inlägg, men ändå hör hemma på Humanistbloggen.

Det kan vara tips från läsare om intressanta artiklar och händelser eller förslag på förbättringar eller klagomål på bloggen. Detta inlägg är publicerat som första inlägg i månaden, så det är lätt att hitta tillbaka till genom att söka i Bloggarkivet till högerspalten.

7 kommentarer:

Kristian sa...

Läste den här artikeln nyligen och tyckte den var intressant (både del 1 och 2).

http://www.huffingtonpost.com/alastair-crooke/isis-wahhabism-saudi-arabia_b_5717157.html

Den är ju från 2014, så jag vet inte om den har varit uppe här tidigare?

Lennart W sa...

Dags att införa streck i debatten och låsa trådar som börjar bli självspelande pianon? Kanske bättre än att deltagarna slår sig trötta och griniga och kallar varandra troll och att ni till sist portar någon efter "lång och trogen tjänst" och därmed iaf riskerar att begränsa mångfalden här mer än ni kanske vill. En moderator kan ju agera som en ordförande på ett möte om han vill.

Er blogg etc. Bara ett förslag.

Patrik N sa...

Patrik L, visste du att du och alla dina kollegor rasprofilerats (uttrycket är förstås tillspetsat och endast avsett att provocera) i din tjänst?

Tobias Hübinette menar sig sitta på mycket detaljerade men inofficiella och opublicerade uppgifter om alla landets 29 000 högskoleanställda och forskares hudfärg och etniska ursprung.

Läs Tobias blogg och när du gör det fråga dig själv hur hans uppgifter kan vara så detaljerade och fundera på vem som gjort den rasprofilering som Tobias menar att han sitter på. Och hur har rasprofileringen egentligen gått till? Och vem har gjort den etiska granskningen av projektet. Och var har den gjorts, har rasbiologiska institutet möjligen återuppstått någonstans?

Hübinette: "I Sverige finns det tyvärr ingen offentlig statistik att tillgå vad gäller andelen icke-vita inom den svenska högskolevärlden [...]."

Hübinette: "Jag har dock själv tagit del av opublicerade siffror rörande landets samtliga 29 000 högskoleanställda lärare och forskare (inklusive doktorander) vilka indikerar att [...]."

...och sen drar det, trots att offentlig statistik visst saknas, iväg i en blixtrande kavalkad av extremt detaljerade och till synes helt säkra siffror kring vilken färg högskolelärare och doktorander har på sin hud. Och vilken etnisk bakgrund hudinnehavarna har.

Vet inte om jag ska skratta eller gråta men en sak är klar, Rättviseförmedlingen skulle bli gröna (no pun intented) av avund.

Det är förstås möjligt att Hübinette hittar på allting för att driva egen sak i en politisk agenda men så kan det väl ändå inte vara? Han är ju ändå forskare på området. Och skulle det vara så att han hittar på så ligger det nära till hands att tänka att han i själva verket ägnar sig åt ... ren och skär (ok, pun intented) rasism. Önskan att klassificera och registrera människor, t.ex. högskolelärare och forskare, på etnicitet och hudfärg har han i alla fall gemensamt med en del på den yttersta högerkanten. Som så ofta är det ju så att den yttersta vänstern och den yttersta högern möts längst ut i sina poler, inte minst när det handlar om att registrera och kontrollera befolkningen. Och varför inte börja med just lärarna och forskarna, de måste det väl vara viktigt att registrera bland de första så att man sedan kan styra forskningsresultaten och utbildning av folket i övrigt genom att tillse att de har rätt politisk färg, etnicitet, hudfärg och ideologi?

Det svenska haveriet på det anti-rasistiska området har tagit nya, betydelsefulla steg framåt.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Jag du spetsade till det i en sådan omfattning att det du skriver blev falskt.
Hübinette skriver: "vilka indikerar att ej mer än ca 5,5% har någon form av bakgrund i Afrika, Asien eller Sydamerika". Det är endast en klassning av människor utifrån geografisk bakgrund (födelseland eller föräldrars födelseland).

Ja, Hübinette skriver flera olika absurda och ologiska saker i sitt inlägg, men det friskriver inte dig från ansvaret att återge hans text på ett korrekt sätt.

Patrik N sa...

"Jag du spetsade till det i en sådan omfattning att det du skriver blev falskt."

Vad är falskt, menar du?

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Trodde jag förklarat detta. Hübinette påstår inte att något liknande rasprofilering skett i Sverige.

Du skriver: "hur har rasprofileringen egentligen gått till? Och vem har gjort den etiska granskningen av projektet. Och var har den gjorts, har rasbiologiska institutet möjligen återuppstått någonstans?". Dessa frågor är är endast relevanta om man utgår från din falska premiss.

Du skriver: "till synes helt säkra siffror kring vilken färg högskolelärare och doktorander har på sin hud." Detta skriver inte Hübinette.

Du är ohederlig debatteknik att inleda med att bekänna att du provocerar, sedan fortsätta som om din provocerande verklighetsbeskrivning är sann, för att avsluta med "Det svenska haveriet på det anti-rasistiska området har tagit nya, betydelsefulla steg framåt."

Låt Hübinette stå för det han skrivit (och inget annat) och låt honom representera sig själv och ev. sin yrkesroll. Gör honom inte till typisk eller normsättande för den svenska anti-rasismen. För att göra detta behöver du empiriska belägg.

Janolof sa...

Underhållande betraktelse i DN, av författaren, kritikern och före detta spåkvinnan Aase Berg.
http://www.dn.se/dnbok/darfor-biter-inte-fornuftet-pa-manniskans-kansloliv/?l1

Om Geller, Randi och Sturmark mm,

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se