4 okt. 2015

Passion för frihet?

Vid en konstutställning i London om yttrandefrihet arrangerat av Passion for freedom stoppades ett verk från att visas upp. Det var polisen som ingrep i preventivt syfte, då verket bedömdes som "potentiellt provocerande".

Var det detta verk av Jamie McCartney, Great-Wall-Of-Vagina?

Nej. Det niometer långa verket med avgjutningar av 400 kvinnors kön var okej.

Var det videon med Kubra Khademi?

Nej. Den 8 minuter långa videon av henne där hon trakasseras när hon går igenom Kabul i rustning, i protest mot att kvinnor sexuellt trasseras, uppfattades inte som potentiellt provocerande.

Verket som stoppades av polisen var istället Isis Threaten Sylvania.

Det handlade om sju satiriska dockmodeller med motiv från det fiktiva landet Sylvania. I utställningskatalogen stod det:
Far away, in the land of Sylvania, rabbits, foxes, hedgehogs, mice and all woodland animals have overcome their differences to live in harmonious peace and tranquility. Until Now, MICE-IS, a fundamentalist Islamic terror group, are threatening to dominate Sylvania, and annihilate every species that does not submit to their hardline version of sharia law.
Yttrandefrihetsorganisationen Index on censorship kritiserar polisens agerande kraftfullt. De säger att rädslan för terrorism har blåsts upp så mycket att yttrandefriheten hotas. En kommande brittisk "extremism lag" kan komma att göra situationen än värre:
Concerns over terror are being inflated to such an extent that perfectly legitimate, non-criminal expression, is being shut down across Britain: from university campuses, to theatre stages, to art galleries. The upcoming extremism bill could worsen the situation further. In the case of the Sylvanian Families exhibit, we need to do more to ensure that police work with venues to promote freedom of expression, not stifle it.
Via Guardian

4 kommentarer:

Patrik N sa...

Inskränkningar av yttrandefriheten är ju något vi diskuterar här på bloggen då och då. Och det tycks mig som om bloggens administratörer sällan är de som står på barrikaderna. Inte högst upp i alla fall.

Men, välkomna upp. Ni behövs.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Jag har inte sett dig på barrikaden. Du verkar mest kritisera andra, utan att ha någon egen tydlig position i frågan om yttrandefrihet.

Patrik N sa...

"Du verkar mest kritisera andra, utan att ha någon egen tydlig position i frågan om yttrandefrihet."

Min position är den enklaste och kanske tydligaste av alla, fullständig yttrandefrihet helt utan inskränkningar.

Inte för att det är den allra bästa lösningen (jag gillar egentligen och per se dagens situation i Sverige med vår nuvarande lagstiftning bättre) utan för att yttrandefriheten är så viktig att vi aldrig får förlora den. Och med en lagstiftning som inte ger oss absolut yttrandefrihet utan där den istället är begränsad så finns alltid en risk att vi begränsar den för mycket. Jag tycker mig se det här på bloggen, från gång till annan, att idéer om att en del idéer inte borde få yttras fritt kommer till ytan. Och det sluttande planet vill jag inte att vi ska beträda. Eller, vi befinner oss ju redan på det, jag vill snarare att vi ska kliva av det. Så därför väljer jag alternativet fullständig yttrandefrihet som min position istället för den begränsade.

För nog är det väl märkligt egentligen att medborgarna ger staten rätt att straffa medborgarna för att medborgarna gör yttranden av visst slag?

Jag förstår såklart att många ser fördelar med den begränsade yttrandefrihet (det gör ju jag också) men samtliga frågor av slaget: "Men tycker du verkligen att man ska få säga att... (osv)?", besvaras i förväg med ett: "Ja".

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Förmodar att du gör skillnad på hur staten reglerar yttrandefrihet med lagstiftning och hur vi som personer begränsar yttrandefriheten i olika sociala sammanhang. Nu verkar du endast tala om det första, i andra fall har du haft en rätt otydlig position om det senare.

Angående lagstiftning, så du vill skrota alla lagar som begränsar yttrandefriheten: hets mot folkgrupp, förtal, upphovsrätt, förmedlande av hemligstämplad information?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se