24 okt. 2015

Rastänkande - en vanföreställning och grund för terror

Representanter från Vetenskap och folkbildning skriver idag på DN Debatt om den förvillelse de som tror det finns mänskliga raser drabbats av. Det är inte få i Sverige som lider av denna vanföreställning, enligt en opinionsundersökning är det hela 21% av befolkningen och hela 48% av SD-väljarna. Vof skriver:
Inom biologin, särskilt evolutionsbiologin och populationsbiologin som är de grenar som studerar arter används inte ordet ras längre. I stället talar man om arter, underarter, populationer, geografiska grupper med mera. Att diskutera huruvida det existerar mänskliga raser blir därför ogörligt utifrån ett biologiskt perspektiv. Däremot går det att omformulera frågeställningen till “Finns det underarter inom den mänskliga arten?” 
Forskare använder sig av olika definitioner för att avgöra om det finns underarter av ryggradsdjur. Biologiska raser innebär enligt dessa att det finns geografiskt avgränsade populationer som har skarpa gränser vilket skiljer dem från resten av arten. Detta innebär att det krävs genetiska variationer mellan de olika grupper som ses som underarter, som är större än de variationer som finns inom grupperna. Utifrån denna definition finns inga underarter inom mänskligheten. Vissa utseendemässiga egenskaper har historiskt sett varit vanligare förekommande inom vissa geografiska områden. Framförallt har det rört färg på hår, hud och ögon. Dessa variationer representerar dock en mycket liten del av människans genuppsättning. Några få, ytliga variationer mellan olika grupperingar av en art är långtifrån tillräckligt för att uppfylla kraven för underartsindelning, vare sig det rör sig om en skarp indelning eller baseras på mängden variation. En potentiell biologisk rasindelning, eller för den delen underartsindelning, är därför omöjlig och kan endast betraktas som ren pseudovetenskap utifrån den kunskap vi har i dag.
De sammanfattar:
Bland biologer råder i dag enighet om att det inte existerar mänskliga raser. Den genetiska variationen mellan människor följer nämligen inte de gränser som tillämpades för de traditionella rasbegreppen. Men, är det verkligen problematiskt att en så stor andel av Sveriges befolkning ändå tror på denna typ av kategorisering av människor?
Svaret på denna fråga lämnar Rakel Chukri i en gripande artikel i Sydsvenska. Hon beskriver de hemska känslor som idag, efter dubbelmordet, terrorattentatet, i Trollhättan, ofrånkomligen jagar många föräldrar och barn i Sverige:
Lavin Eskandar var en ung man som spelade in filmer med sin bror. Som lade upp en bild på Facebook där han poserade i kavaj och fluga. Vars vänner skrev: ”Åh dra mig va snygg du är” och ”Stekhet!”. 
Ahmed Hassan var en kille som spelade fotboll i IFK Trollhättan och som enligt lillebrodern alltid vaknade först på morgnarna för att gå till skolan. 
Jag ser på bilderna av de två och tänker att de liknar mina släktingar och bekanta. Och jag är inte ensam om den tanken. De senaste dygnen har många i Sverige nervöst dragit handen genom sitt mörka hår. Sett hur håret har rest sig på armarna med mörk hy. Noterat en bekymrad rynka över sina mörka ögon. Betraktat sin kropp – den som man aldrig kan fly ifrån – och tänkt: hur många vill skada detta skal? 
Man kan prata om rasism på flera sätt. Man kan till exempel ta upp den fysiska aspekten. Vilka tankar som går genom huvudet när någon går in på en svensk skola och, med polisens ord, väljer att angripa människor som inte har ljus hy. När flyktingförläggningarna brinner, flera stycken bara den här veckan. 
Hur ska man överhuvudtaget kunna relatera till att vissa ser din kropp och avskyr den. Som anser att den är illegitim och inte borde ta plats i Sverige. Som tycker att dina främmande gener är predestinerade att bo i Mogadishu, i Sulaymaniyah, i Santiago. Som anser sig kunna se in i din hjärna och där hitta tankar som kan pervertera och förstöra Sverige. Som ser din mörkhet och äcklas. Som ser din mörkhet och slipar kniven eller tar fram brandvätskan.
Läs Chukris artikel in Sydsvenska.

3 kommentarer:

Mattias Forsgren sa...

Det finns mycket emperi vad gäller genetisk variation mellan människogrupper - spelar ingen roll om man kallar det ras, underart eller geografisk varietet - alla dessa begrepp är omöjliga att ge en exakt definition. Olika raser, underarter eller ekotyper är kategorier på samma sätt som färger - de har inga gränser sins emellan, men det betyder inte att begreppen röd, orange och blå saknar mening. Det är nog detta faktum som skapar mycket förvirring i debatten.
Jag trodde att variation var något positivt, varför skall vi hymla om att det finns sådan? Även om man skulle visa att det finns genetiska skillnader vad gäller t ex hur olika grupper i genomsnitt presterar på IQ-test - so what? Skillnaderna inom grupper kommer ändå alltid vara större än mellan grupper och vi tycker väl inte att en människa är mindre värd bara för att den presterar dåligt på ett IQ-test? Det finns biologer som hävdar att det inte finns några olika raser, men det finns de som gör det:
http://www.genomebiology.com/2002/3/7/comment/2007
http://rds.epi-ucsf.org/ticr/syllabus/courses/23/2012/03/29/Lecture/readings/The%20Importance%20of%20Race%20%26%20Ethnicity%20in%20Biomedical%20Research%20and%20Clinical%20Practice..pdf

Patrik Lindenfors sa...

Tack för länkar, Mattias. Just i biomedicinen kan man ju ha användning av "ras", även om andra klassificeringar vore bättre ur rent medicinsk synvinkel. Och släktträdet i första artikeln är inte riktigt aktuellt. Vad gäller IQ-studierna är dessa av för låg kvalitet för att göra verkliga jämförelser möjliga. Vi har fortfarande inte kläm på mekanismerna bakom Flynn-effekten, så vi famlar lite i blindo vad gäller IQ.

Göran sa...

Mattias,
"Även om man skulle visa att det finns genetiska skillnader vad det gäller t ex hur olika grupper i genomsnitt på IQ-test - so what?"

Hänvisar till rubriken, det är en vanföreställning och är en grund för terror. Rasister hävdar dagligen om skillnader mellan raser för att stödja sitt case. Vi kan väl inte ens koppla gener till IQ. Tvivlar också på att man inom medicinen kan påvisa några framsteg på grund av att man försökt sig på att dela in individer i raser.

Såg att du hade ett klipp från Sam Harris debatt med Rabbi David Wolpe. Av en händelse lyssnade jag på hela debatten igår och Wolpe hade en del intressanta synpunkter som belyste judendom. Kopplingen till ämnet ovan är hans tal om Bad religion kontra Bad science.
En bra debatt, men den var tre år gammal så den har kanske redan varit uppe här.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se