23 okt. 2015

RFSL diskriminerar ateister

Gästinlägg av Lars Torstensson:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyligen firade RFSL 65-årsjubileum. Man kunde blicka tillbaka på 65 år av övervägande framgångsrik kamp mot hbtq-diskriminering. Under några årtionden har en fördömande inställning ersatts av vidsträckt acceptans, och en rad positiva lagar har införts. Det är en av vår tids stora sociala förändringar.

Förtjänsten av denna tillkommer inte bara RFSL, även om detta förbund har haft en drivande roll, utan många organisationer. Även Humanisterna, som har fört en lång kamp mot i synnerhet religiös homofobi.

Dessvärre har RFSL inte bara arbetat mot negativ särbehandling utan också för. Ja, man bedriver själva diskriminering av en grupp av hbtq-personer, nämligen oss som tar avstånd från kristendomen. Det gör man genom att vissa RFSL-avdelningar håller gudstjänst tillsammans med kyrkan, och sålunda torgför religiös propaganda, trots att det strider mot stadgarna, som föreskriver religiös obundenhet. Och RFSL:s kongress har klargjort att detta innebär att man inte kan göra konfessionella ställningstaganden. Men det struntar man i.

När jag påpekade detta för RFSL:s förre förbundsordförande Sören Juvas påstod denne att jag fabulerade. "RFSL håller inga gudstjänster," försäkrade han frankt, i "historierevisionistisk" anda. Och det gjorde han samtidigt som RFSL-gudstjänsterna omtalades som sådana även i RFSL:s egen press! En så flagrant ohederlighet har jag inte träffat på i något annan förbund.

Eftersom RFSL i praktiken inte är religiöst oberoende har man ibland också haft svårt för att göra oberoende bedömningar av samfundens och religionernas sexualpolitik. I stället har man tenderat att okritiskt överta deras egen syn. RFSL-kongressen 2003 hävdade sålunda att det inte finns någon välgrundad rädsla för islam - en religion som har starka homofobiska inslag, och rymmer några av de värsta homohatarna i världen! All sådan rädsla har i stället sin grund i islamofobi, lät man förstå. Vilket givetvis var en uppmuntran åt islamiska homofober, och ett svek mot hbtq-muslimer. Kongressen förklarade också att man respekterar alla religioner "fullt ut"! Därmed var "RFSL-homofobin" ett faktum.

Några år senare samarbetade RFSL Ungdom med Sveriges Unga Muslimer i "arm i arm-projektet Vem är din fiende?". Man gick bildligt talat "arm i arm" med SUM, och man framställde detta förbund av homofober som ett bra föredöme i kampen mot fördomarna!

En gång kritiserade jag Mohamed Omar, som då var "radikal muslim", antisemit och homofob, hade ayatolla Khomeini som ideal och samarbetade med rena nazister. Då blev jag av RFSL:s rasismexpert beskylld för främlingsfientlighet! (Omar har senare bättrat sig.)

Vid andra tillfällen har RFSL dock kritiserat även islamisk homofobi med all önskvärd skärpa. Men förbundets vingliga och inte sällan omdömeslösa agerande minskar dess sexualpolitiska trovärdighet.

Det gör även en besvärande kulturrelativism, som ibland har gjort sig märkbar i RFSL. Dess nuvarande förbundsordförande Ulrika Westerlund har gjort gällande att det är fel att säga att någon religion är "värre" och mer homofobisk än någon annan. Det gjorde hon trots att det veterligen inte finns en enda svensk imam som välsignar homopar, medan det största kristna samfundet, Svenska Kyrkan, t o m viger sådana par! Och trots att alla stater som avrättar homosexuella har islam som religion. Uppenbarligen bedömer Westerlund islam och kristendomen efter olika måttstockar.

Den då och då förekommande kulturrelativismen och "islamofobi-fobin" i den största hbtq-organisationen är skamfläckar för hbtq-rörelsen, liksom det hela tiden pågående, religiösa förmynderiet. Mot dessa företeelser finns det skäl att protestera.

Regnbågsgudstjänster är inte förkastliga i sig. Tvärtom kan de föra en hel del gott med sig. Men de bör genomföras av den kristna hbtq-gruppen EKHO och andra kristna sammanslutningar, och inte av RFSL.

Lars Torstensson

5 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Ett slag mot sekularismen

RFSL:s ogenerade sätt att blanda sexualpolitik med konfessionell religion är ett slag mot sekularismen. Det är särskilt allvarligt som hbtq-rörelsen ofta fungerar som trendsättare, och med tanke på att avsaknaden av sekularism ofta bidrar till hbtq-förtrycket i världen.

RFSL låter förstå att religion är något som alla bör ställa upp på, oavsett om de är troende eller ej. Det är en vanföreställning som främjar missförhållanden som religiös indoktrinering i skolan och i public service-TV, eller den ofta homofobiska, statliga religion som man har i vissa länder.

Lars Torstensson sa...

Sanningsrelativism

Den sanningsrelativism som RFSL sprider, när ledande företrädare ljuger om RFSL-gudstjänsterna, suddar också ut gränsen mellan sanning och lögn, rätt och fel, och hjälper därigenom till att skapa en grogrund för ljusskygga och obehagliga åsikter och ideologier.

Lars Torstensson sa...

Vänsterns svek

Att det har kunnat gå så här illa har en del att göra med vänsterns svek mot upplysningsidealen, och dess övergång från religionskritik till religionsbejakelse. En utveckling som Humanisterna är rätt ensamma om att bjuda något mer omfattande motstånd emot.

Det är förstås inte hela vänstern som har utvecklats så, men betydande delar av den.

Lars Torstensson sa...

2015-11-11 uppmärksammade jag RFSL:s diskriminering av ateister, och oförmåga att följa sina egna stadgar, i nedanstående inlägg på den internationella mailinglistan euro-queer. Avslöjande nog har inget genmäle från RFSL kommit.

2015-11-11

[euro-queer] Swedish RFSL discriminates against Atheists

Lars Torstensson
Till: euro-queer list

RFSL, the Swedish LGBT organization, recently celebrated a jubilee of 65 years. It has managed to fight sexual prejudice and discrimination against LGBT people in many ways, but it has also made big mistakes. It even itself upholds discrimination of a group of LGBT people, namely LGBT Atheists, on religious grounds. It does so when some RFSL sections hold divine services together with the Swedish Church, and the RFSL leaders accept this. Thus the sections confess a Christian faith, and suggest that Atheists are wrong, although they have no proof of this, and although the RFSL statutes make it clear that RFSL should have no religious affiliation. The RFSL congress has also declared that this means that it cannot make religious standpoints.

This discrimination of Atheists shames the Swedish LGBT movement. Clubs with more than 500 members at the Nordic LGBT site of QX Qruiser criticise it.

The former RFSL chairman, Sören Juvas, has shamed RFSL even more, by lying about the RFSL services, assuring critics that these well documented events do not take place at all!

By mixing sexual politics with confessional religion, and at the same time pretending to be non-religious, RFSL counteracts secularism, which in many countries is an essential protection against religious homophobic oppression.

On a few occasions, RFSL has even made statements excusing and sometimes supporting homohobia and other inhumanity in Islam, suggesting that a different way of acting would be racist and Islamophobic. These statements have made life more difficult for LGBT Muslims.

Possibly, the lack of real religious independence in RFSL has facilitated this "RFSL homophobia".

I criticise this in a post at a Humanist blog, RFSL discriminates against Atheists:
http://humanistbloggen.blogspot.se/2015/10/rfsl-diskriminerar-ateister.html

Google Translate can provide a rough computor translation of the link:
https://translate.google.com

Lars Torstensson, ex-member of RFSL
_______________________________________________
euro-queer mailing list
euro-queer@w4w.eu
kindly hosted by http://w4w.net
https://www.safe-connect.de/mailman/listinfo/euro-queer

Lars Torstensson sa...

På papperet inkluderande - i praktiken exkluderande

RFSL talar mycket om hur viktigt det är att vara inkluderande, och välkomna alla. Men ateister tycker man att det är OK att fullt medvetet exkludera.

Det är givetvis hyckleri!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se