30 okt. 2015

Statsbidrag till SUM hjälper till att sprida odemokratiska idéer

"Nätverket för ungdomars framtid" (NUF) är en förening verksam i nordvästra Stockholm och en av 40 medlemsföreningarna i Sveriges Unga Muslimer (SUM). SUM får stadsbidrag via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, så som en barn- och ungdomsorganisation. För att få dessa bidrag måste organisationen vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

I helgen arrangerar NUF en konferens i Vällingby, "I am a muslim". En av talarna vid eventet är Abu Eesa Niamatullah. Han är brittiska salafistisk imam med, ur demokratisynpunkt, högst kontroversiella idéer. Han är också instruktör vid AlMaghrib institutet, den organisation som Kamel El-Mekki representerade när hans föreläsningar i somras ställdes in, efter att detta uppmärksammats i media. SUM och Stockholms moskén var då en av arrangörerna.

Abu Eesa ger exempel på sitt sätt att resonera i en artikel på nätsidan Prophetic Guidance, där han skriver om att arbeta med människor av motsatt kön:
I also want to briefly mention something about women in the workplace: I am an absolute extremist in this issue in that I don’t have any time for the opposing arguments. Women should not be in the workplace whatsoever. Full stop. [...] I simply cannot imagine how we will safeguard our Islamic identity in the future and build strong Muslim communities in the West with women wanting to go out and becoming employed in the hell that it is out there. I don’t feel the need to offer any explanation. That’s just the way it is.
Detta är en dogmatisk diskriminering av kvinnor, grundad i en kvinnosyn som inte hör hemma i en demokrati.

I en föreläsning utvecklar Abu Eesa sin syn på demokrati: Den inbyggda svagheten i demokrati är att det är upp till folket att bestämma vad som är rätt och vad som är fel. Istället förespråkar han sharia, islamisk lag: Det är skaparen som ska bestämma lagens utformning. Hans exempel på hur samhällets värderingar ändras till det sämre, om inte Guds lag respekteras, är acceptansen av homosexualitet, som han menar är något "djuriskt".

Att Sveriges Unga Muslimer gång på gång bjuder in talare med horribla åsikter visar att det inte i organisationen finns någon välförankrad positiv syn på demokrati och mänskliga rättigheter. Att staten fortsätter hälla pengar över dem, trots att organisationen inte uppfyller de värderingar som krävs, är beklämmande.

6 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Sveriges Unga Muslimer vilseleder också om jihadistiskt våld

Återigen sprider Rashid Musa, ordförande i Sveriges Unga Muslimer (SUM), dimridåer om det jihadistiska våldet. I ... webbtidningen Kultwatch den 9 juli befriar han de islamiska grundtexterna från allt ansvar. De som försöker hitta förklaringar till jihadismen i Koranen letar på fel ställe, menar han. Men vad Musa inte nämner är att det i Koranen faktiskt finns texter som uppmanar till våld ...

Det är inte bara i Koranen det finns problematiska texter, utan även i haditherna, berättelserna om muslimernas profet Muhammed. I både Koranen och haditherna hittar man stöd för slaveri, heligt krig, plågsamma straff och teokratisk diktatur. De finns där sida vid sida med allmosor, bön, självbehärskning, barmhärtighet och frikostighet ...

Det första ledare i det muslimska civilsamhället – som Rashid Musa – bör göra är att i klara och tydliga ordalag fördöma Islamiska Staten, den värsta av alla terrorgrupper som verkar i islams namn. Något han har vägrat att göra ...

Islamiska Staten är inte den enda jihadistiska terrorgruppen i Syrien. Muslimska Brödraskapet har sina egna väpnade miliser, vilka samarbetar med Al-Qaida. Därför kan det vara intressant att veta att Rashid Musa, trots uppmaningar, inte heller har tagit avstånd från Muslimska Brödraskapet. Han har tvärtom visat stöd ...

Det skriver Mohamed Omar i ett inlägg från i somras på sin blogg Nya Il Convito.

https://nyailconvito.wordpress.com/2015/08/17/rashid-musa-vilseleder-om-jihadistiskt-vald

John P sa...

Fler intressanta relaterade länkar och källor på Per Gudmundsons Twitter: I helgen hålls islamisk konferens i Sthlm, med extremistiska föreläsare från bla al Maghrib institute

Tydligen fick han en inbjudan från några representanter från Mosken i Stockholm, hoppas det blir någon text om det.

Hans Christian Cars sa...

Att dela ut statliga medel till föreningar som inte motsvarar de kriterier som gäller för att få sådana bidrag kan beivras. Statliga beslutsfattare kan inte dela ut statliga medel till höger och vänster utan att beakta de kriterier som gäller för detta. Enklast torde vara att åtala vederbörande för tjänstefel, något som naturligtvis får utredas i vanlig administrativ/rättslig ordning.
Utöver at blogga om denna företeelse bör Humanisterna enligt min mening utnyttja de regler som finns för att beivra ofoget.

Per Dannefjord sa...

Förslaget har sina poänger, men jag vill bara nämna att Humanistbloggen inte är förbundets blogg.

Lars Torstensson sa...

IS-kritiker försvarar ändå islamistiskt barbari

Den 31 oktober föreläste en viss Umm Ayman i Aysha-moskén på S:t Eriksplan i Stockholm under rubriken ”Bekämpa ISIS. Den ideologiska kampen”. Umm Ayman är en svensk kvinna som i vuxen ålder har konverterat till islam ... På föreläsningen i moskén ... ska hon ha redovisat sin lärares bok Refuting ISIS (Vederläggande av IS), som håller på att översättas till svenska.

Bekämpa ISIS. Det låter ju bra. Mycket bra till och med. Men det som inte nämns ... är att hennes lärare, syriern Mohammad al-Yaqoubi, stödjer både sharialagar och jihad ... Al-Yaqoubi förkastar dessutom västerländsk yttrandefrihet ...

Mohammad Al-Yaqoubi ogillar förvisso Islamiska staten (IS). Det är sant, men behöver inte betyda så mycket. Det gör ju även Saudiarabien, som både halshugger och pryglar människor i enlighet med religiösa föreskrifter. Al-Yaqoubi är heller inte emot idén om en islamisk stat i sig. Tvärtom menar han att ett kalifat kan vara en god sak och hyllar de fyra första kaliferna, profeten Muhammeds efterträdare, och framställer dem som helgon och idealmänniskor. Alla dessa kalifer bedrev jihad med svärd i hand, rövade, ägde slavar, halshögg och korsfäste sina fiender och diskriminerade icke-muslimer ...

Dessutom, läser man de texter som mainstreamislam håller för äkta, sunda och förebildliga, var profeten Muhammed själv både slavägare och helig krigare. Han ledde arméer som dödade i Guds namn.

Det skriver Mohamed Omar på bloggen Det goda samhället.

http://detgodasamhallet.com/2015/11/05/vill-du-ha-din-jihad-skakad-eller-rord/#more-2783

Var föreläsningen i Ayshamoskén samhällsstödd? Det kan man undra ...

Lars Torstensson sa...

Politikerna måste sluta ösa pengar över islamiska extremister!

På bloggen Det goda samhället framhåller den liberale muslimen Mohamed Omar hur oroande det är att extrem islam, främst salafism/wahhabism, har brett ut sig bland muslimer. Islamismen har spritts över den muslimska världen de senaste 40 åren med hjälp av saudiska oljepengar, och nu etablerar den sig även i väst. I vårt land sker detta till stor del på grund av svenska politikers och byråkraters slarv, okunnighet och naivitet. De har år efter år öst pengar över extremisterna. Inte sällan har dessa fått sina anslag för att ”bekämpa islamofobi”, samtidigt som de själva drivits av ett närmast patologiskt hat mot shiamuslimer!

Omar pekar också på "det närmast totala grepp över muslimska organisationer som den så kallade moderata islamismen med Muslimska Brödraskapet i spetsen har i Sverige och i övriga västvärlden.”

Omar anser att politikerna måste vakna, och stoppa det destruktiva penningflödet till islamisterna: "...upphör omedelbart att slussa skattemedel till religiösa grupper som inte tar på allvar de demokratiska spelregler som vårt samhälle vilar på.” "Sovmorgonen är över när det gäller radikal islamism."

Omar argumenterar med stöd av Pierre Durrani, som har varit en tongivande gestalt i den unga, muslimska miljön, och en ledande representant för "blågul islam". Durrani har liksom Omar själv gjort en resa från islamism till sekulär demokrati. Han står för vissa citat och referat i texten ovan.

Omar hänvisar också till Hanna Gadban, som i sin bok Min jihad, jakten på liberal islam, utgiven av förlaget Fri Tanke, har kartlagt islamisternas aktiviteter i Sverige, och visat hur politiker och byråkrater har hjälpt dem att flytta fram sina positioner.

http://detgodasamhallet.com/2015/11/09/sovmorgonen-ar-over

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se