8 okt. 2015

Vilka är Halmstad moské?

Det är bra att det uppmärksammas Halmstads moské har en imam som kallar homosexualitet för ett virus. Organisationer som företräder en sådan syn ska fördömas och inte få något stöd av stat och kommuner.

En förvånande sak är dock det lilla intresse media visar för att berätta vilka Halmstads moské är: Vilka står bakom moskén? Vad har de för trosinriktning? Ingår de in någon islamsk samarbetsorganisation? Hur många medlemmar har församlingen? Är det överhuvudtaget en församling? Hur många besökare har moskén?

Detta är viktigt för att förstå hur utbredd och accepterad denna syn är bland islamska organisationer i Sverige. När inte journalister rapporterar om detta lämnas vi att dra våra egna slutsatser. Vissa kanske tänker att detta är en isolerad händelse som säger lite om islam i Sverige. Andra kan dra slutsatsen att detta är den rådande åsikten bland islamiska samfund.

Svaren på dessa frågor är inte lätta att hitta i nyhetsrapporteringen. Detta är vad jag fann.

Bakom Halmstads Moské står Islamiska barn- och kulturföreningen, och Jehad Karkoukli är kontaktperson för dem. Via Halmstads kommuns lokalbokning kan man se att föreningen registrerats av kommunen och att föreningen använt kommunens lokaler. Bland annat har de hyrt Örjanhallen vid sju tillfällen under sommaren, för att ha fredagsbönen i idrottshallen.

Halmstad kommun har berättat att föreningen fått bidrag på kommunen på cirka 50 000 kr per år, senaste åtta åren. Men inte i år eftersom föreningen inte uppfyllt alla krav. De har inte skickat in någon likabehandlingsplan. För den som vill gräva vidare här, så borde alla uppgifter om föreningen och deras bidrag gå att få ut från Halmstads kommun och det finns frågor att ställa kommunen. Hur kontrollerar de föreningar som ansöker om bidrag?

Ett tillfälle att granska Halmstad moské hade Hallandsposten när de i maj i år skrev om föreningens planer på att bygga en ny moské. Men detta gjordes inte. Den nu komprometterade youtube-videon med imamen Abu Muadh fanns redan då tillgänglig. Hallandsposten benämner då imamen som "känd". Snarare vore ökänd ett lämpligare epitet; exempel ur hans predikningar togs upp när Uppdrag granskning i april handlade om jihad i Göteborg och i januari påstod han att attacken mot Charlie Hebdo var en lögn, en bluff anordnad för att smutskasta muslimer.

I Hallandsposten står det att nuvarande moské rymmer 250 personer, men att det ofta kommer upp mot 400 och att det är både sunni- och shiamuslimer som går till Halmstad moské. Till svt hade de tidigare sagt att det kunde komma över 500 personer. På sin hemsida skriver de: "Från och med den 21/8 kommer vi gå tillbaka till att hålla Fredagskhutban i Halmstads Moské". De håller nu fredagsbönen i två grupper för att alla ska få plats. För att lösa lokalbristen hoppas de om två år ha en församlingslokal som rymmer 800-1000 personer, men kommun och politiker är nu rättmätigt tveksamma att sälja mark till moskébygget. I en av församlingens videor visas det inifrån den nuvarande moskén. Med 250 personer i den lokalen är det trångt och uppenbarligen finns det överhuvudtaget ingen plats för kvinnor.

Sveriges radio har kontaktat SST och fått reda på att Halmstad moské tillhör samarbetsorganisationen Sveriges Muslimska förbund och via den har de fått upp mot 150 000 kr i statligt stöd senaste fem åren. Senaste året var det 45 000 kr, vilket skulle innebära att de har cirka 750 medlemmar.

Vilken schattering inom islam moskén följer kan inte jag utläsa från deras hemsida. I år har de dock arrangerat en Dawah kurs med föreläsare från ett dawahteam i Göteborg. Dawahrörelsen arbetar aktivt med att sprida islam till icke-muslimer och utbildar för detta ändamål predikanter. De är vad jag förstått salafister. På en video från kursen kan man se hur de vänder sig till i huvudsak unga män. Det finns misstankar att det ur den rörelsen rekryteras ISIS-krigare. Lyssna på halmstadsimamen Abu Muadhs predikan om Jihadens status: "sök döden, du får livet".

Avslutningsvis, det sägs två intressanta saker av Åke Göransson, generalsekreterare för SST. Först att SST redan i slutet på förra året fick reda på klippet där imamen säger att homosexualitet är ett virus. Då startade myndigheten en utredning. Den utredningen borde presenteras. Ännu en uppgift för journalisterna.

Sedan säger Åke Göransson att han rekommenderat Sveriges Muslimska förbund att inte betala ut några statsbidrag till Halmstad. Om detta är statens ställningstagande, så bör det redas ut om det är det hatiska uttalandet som är problemet, eller om det är synen på homosexuella som något som inte är förenligt med islam som är det problematiska. Är det det senare, så finns det många samfund som inte ska ha statligt stöd. Vilket vore helt rätt.

66 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Homofobi är regel, inte undantag, i moskéerna

Mohamed Omar skriver på bloggen Det goda samhället:

Abu Muadh, en imam i en moské i Halmstad, sade i en predikan att ”homosexualitet är ett virus” ...

Imamens yttrande har fått stor spridning i medierna. Av artiklarna får man intrycket att hans negativa syn på homosexuella är ovanlig och uppseendeväckande. Ja, det är den. Det vill säga för den vanlige svensken. Men i moskéerna är den regel, inte undantag.

Jag har under mina år som muslim hunnit besöka ett flertal svenska moskéer från norr till söder. I samtliga har homofobi varit det normala. Jag har hört värre saker än att ”homosexualitet är ett virus”. I ingen moské, jag upprepar ingen, har jag mött en undervisning som tolererar homosexualitet ...

Att medier uppträder som om de vore förvånade visar hur lite kontakt dessa har med de muslimska miljöerna i Sverige. För den som har varit på ”insidan”, som har besökt moskéer och umgåtts med moskéaktiva muslimer framstår imamens åsikter som helt mainstream.

Det finns svenska muslimer som förespråkar tolerans mot homosexualitet och homosexuella, men de är få och saknar inflytande i moskéerna

http://detgodasamhallet.com/2015/10/08/homofobi-ar-regel-inte-undantag

Lars Torstensson sa...

Imamförbundet vill ha dödsstraff

För en tid sedan förklarade Sveriges Imamförbund att man ansåg att homosexualitet borde bestraffas med döden!

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

För att fortsätta i den andemening jag skrev inlägget, att vi behöver mer fakta:
Vilka är Sveriges Imamförbund? Vilka är medlemmar och vilka representerar de?
När förklarade de det du påstår? Hur uttrycktes detta?

Lars Torstensson sa...

Sveriges Imamförbund är, som namnet utsäger, en sammanslutning av svenska imamer. Det verkar ha sitt centrum i Gävle, en stad som har utpekats som ett salafistiskt huvudfäste. Hur representativt förbundet är för Sveriges imamer känner jag inte till, men det är, eller har varit, tillräckligt stort för att få flera hundra tusen kronor i statliga bidrag - för att "motverka rasism och islamofobi"!

Så här skrev man 2011 på sin hemsida muslim.se (som inte längre finns kvar):

Vilken är Islams syn på homosexualitet?

"Inget värre straff skickades av Allah än det som skickades på Luts folk, på grund av den stora och avskyvärda synden. Dessa straff var:
•Deras syn togs bort från dem och de lämnades blinda och snubblandes, som Allah säger: … Då slog vi dem med blindhet…
•Sayhah (plåga, hemskt skrik, åskande dån) skickades på dem.
•Deras hem vändes upp och ner.
•Stenar av bakad lera, uppradade regnades ner på dem, och de var tillintetgjorda.
Därför är det Islamiska straffet för den som hittas skyldig till denna synd (analt samlag) att dödas, oavsett om han är gift eller inte. Profeten sa:

'Den du finner som begår synden som Luts folk begick, döda dem, både den som gör det och den som får det gjort.'”

Detta är bara några av en rad hårresande uttalanden som Imamförbundet har gjort.

http://gudmundson.blogspot.se/2011/07/det-skattefinansierade-hatet-i-sveriges.html

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Gudmundson skriver inget om vilka Sveriges Imam Förbund är. Inte ens att de är "en sammanslutning av svenska imamer". Det verkar inte som om de finns längre. Vilka var de, mer än Gävles imamen Abo Raad? Du behöver bättre belägg än Gudmundson här.

Lars Torstensson sa...


Imamförbundet, Abo Raad och det islamiska homohatet

Att Sveriges Imamförbund är - eller var - ett förbund av svenska imamer är ju vad namnet utsäger, och uppenbarligen bedömde statliga Ungdomsstyrelsen att det hade tillräcklig trovärdighet och tyngd för att bevilja det stora penningbidrag.

Visst vore det intressant att veta vilka medlemmarna är eller var, men det verkar inte gå att få fram på nätet. Däremot vet vi alltså vad de sa.

Om imamen Abo Raad, som sagts vara ansvarig för hemsidan muslim.se, skriver Mohamed Omar så här i bloggen Det goda samhället:

"Imamen vid Gävle moské, Abo Raad, är en av landets ledande salafitiska teologer. Han är mycket populär och utövar ett ganska stort inflytande bland aktiva, sunnimuslimska ungdomar. Han reser runt och talar i olika moskéer. I Uppsalamoskén är han uppskattad och respekterad och har både hållit fredagspredikningar och föreläst, såväl som lett studiecirklar för ungdomar. Han har delvis intagit en roll som ”ungdomspastor”."

Raad är alltså ingalunda någon marginell figur i den islamiska världen.

Omar framhåller också:

"Åsikten att homosexuella handlingar bör bestraffas med döden är ... helt mainstream i islamisk teologi, både sunnitisk och shiitisk."

http://detgodasamhallet.com/2015/09/11/je-suis-gefle-dagblad

Och man kan konstatera att veterligen inga protester mot Imamförbundets hätska utgjutelser har förekommit från andra imamer. Det säger en del om opinionsläget i moskéerna.

Avslöjande är också ledaren för Europeiska Fatwarådet, Hitlerbeundraren Yusuf al-Qaradawis, inställning. I den här videon säger han att somliga anser att homosexuella bör brännas, andra att de bör kastas ned från en hög plats. Om avrättningsmetoderna finns det alltså olika meningar. Men det väsentliga, menar han, är att homosexualitet ska betraktas som ett brott.

https://www.youtube.com/watch?v=NxnVSnnZs0Q

Som ideologisk vägvisare har al-Qaradawi stort inflytande över Europas muslimer.

Krister V sa...

Abo Raad har också hållit regelbundna föreläsningar i Uppsalas moské. Ledningen där påstår sig förstås vara helt ovetande, men är (eventuellt) beredda att agera kraftfullt...:

"Om det är sant att han rekryterar eller påverkar folk att ansluta sig till IS tror jag att de flesta i styrelsen är överens om att stänga av honom, säger Hasan Uzzaman."

http://www.unt.se/uppland/uppsala/forelaser-i-uppsala-mosk-pekas-ut-som-militant-3881946.aspx

Lokaltidningen har för övrigt skrivit spaltkilometer om ett misslyckat attentat mot moskén, men har ingen som helst bevakning av den lokala islamiska extremismen.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Föreningen "Humanism och Kunskap" värnar inte om kunskap bara för att de heter så. Bättre belägg krävs. Lite källkritik krävs.

Vilka Svenska imam förbundet var är oklart och inte utrett. Kanske var det två imamer som ville få pengar från Ungdomsstyrelsen till en hemsida.

Det finns dock kunskapskällor att gå till. I "Islam och muslimer i Sverige – en kunskapsöversikt" (2014) nämns inte Svenska imam förbundet överhuvudtaget. Dock en mängd andra islamska organisationer och samfund i Sverige. Hemsidan muslim.se var 2013 en av 110 svenska nätsidor om islam och olika islamska samfund/föreningar. I rapporten uppges följande om den numera stängda sidan: "Mentorer för sidan är Shaykh Abo Ra’d, Imam i Gävles islamiska center och Shayk Abo Talal imam i Göteborg och rektor för skolan Kunskapsljuset."

Jag tror historian om Svenska imam förbundet säger mer om den släpphänta bidragsgivningen hos Ungdomsstyrelsen år 2009, än om imamer i Sverige.

OBS: Jag har bara inte ifrågasatt något du skrivit om svenska imamers syn på homosexuella, bara ifrågasatt hur du använder "Svenska imam förbundet" för att styrka denna uppfattning.

Lars Torstensson sa...

Ett imamförbund är definitionsmässigt en sammanslutning av imamer. Det är - som du utan belägg spekulerar om - teoretiskt möjligt att Sveriges Imamförbund bara bestod av två personer, och att Ungdomsstyrelsen alltså lät sig luras, när man beviljade anslag. Men det är knappast troligare än att det faktiskt var en grupp. Att hemsidan muslim.se 2013 hade två mentorer betyder inte att Imamförbundets medlemsantal måste ha varit begränsat till två.

Vad vi med stor säkerhet kan säga är att homofobin är stark i moskéerna, och att Sverige Imamförbund - stort eller litet - på ett mycket hatiskt sätt har bidragit till denna homofobi.

Patrik N sa...

"Men det är knappast troligare än att det faktiskt var en grupp. "

Imamförbund är sällan förekommande i Sverige men bidragsbedrägerier är det inte så om vi inte lyckas hitta några spår av förbundet idag är det väl mer sannolikt att förbundet aldrig fanns och att det istället rörde sig om ett vanligt bidragsbedrägeri?

Lars Torstensson sa...

Patrik N.

Det är fritt fram att spekulera, men Abo Raad verkar vara en i vida kretsar populär och inflytelserik ledargestalt, som säkerligen inte har svårt att samla en grupp imamer omkring sig. Och det finns mängder av aktiva sammanslutningar som man inte hittar på nätet.

Jag kommer att tänka på Islamiskt Forskningscenter i Göteborg, som för några år sedan utgav en skrift med titeln Den sanna religionen. Den hävdade att det är rätt att hugga händerna av tjuvar, att döda människor som avfaller från islam, att piska folk som dricker alkohol, o s v. Centret hade en egen hemsida, och där var hela skriften utlagd.

Men så småningom började skriften väcka uppmärksamhet. Folk förfasade sig över dess barbariska föreskrifter, och det blev protester. Den dåliga publiciteten gjorde att hemsidan stängdes. Men man fortsatte att sälja skriften som pappersbok. Centret fanns med andra ord kvar, med oförändrade åsikter, men man skyltade inte längre med dem så öppet.

Det kan finnas en liknande förklaring till att sidan muslim.se har stängts.

Lars Torstensson sa...

Nu ser jag att man åter kan hitta uppgifter om Islamiskt Forskningscenters bokproduktion på nätet.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Jag skrev ett blogginlägg om vikten att få fram fakta om islamska samfund och organisationer i Sverige, så att vi får mer kunskap och bättre kan bedöma vilket inflytande de har i samhället.

Du plockar då fram uppgifter om något som skedde 4-6 år sedan, och när jag önskar fakta om den organisationen/de personer som stod bakom detta kommer du med ingenting. Ingenting! Det enda argumentet du har är "de heter så". Detta är inget argument för dem som förespråkar vetenskaplig kunskap.

Inte heller är det okej att "fritt fram att spekulera", om man är håller vetenskaplig kunskap som sin främsta guide till omvärlden.

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

Är det ett "vetenskapligt" påstående du gör när du skriver: "Kanske var det två imamer som ville få pengar från Ungdomsstyrelsen till en hemsida"? Eller när du "tror" att Imamförbundet säger mer om släpphänt bidragsgivning än om imamer i Sverige?

Nej, det är spekulationer.

Att vilja "få fram fakta om islamska samfund" är en lovvärd ambition, men eftersom varken du eller någon annan har lyckats klarlägga Imamförbundets storlek så får man i stället göra sannolikhetsbedömningar.

Patrik N sa...

Lars T,

"Att vilja "få fram fakta om islamska samfund" är en lovvärd ambition, men eftersom varken du eller någon annan har lyckats klarlägga Imamförbundets storlek så får man i stället göra sannolikhetsbedömningar."

Det påminner mig om när "Hassan" (Hassan i P3 om du kommer ihåg) bedömde att nästan 90 % av riksdagsledamöterna röker hasch. Bedömningen förskräckte förstås Hassan för det var ju en väldigt hög siffra. Hassan i P3 var väldigt bra komik. Låt inte dina "sannolikhetsbedömningar" om "Svenska Imamförbundet" bli till komik. För hur tycker du exempelvis att nedanstående ter sig?

"Att vilja "få fram fakta om katolska samfund" är en lovvärd ambition, men eftersom varken du eller någon annan har lyckats klarlägga Illuminatis storlek så får man i stället göra sannolikhetsbedömningar."

Lite foliehattsvarning skulle jag säga. Och vad skiljer egentligen Illuminati och Svenska Imamförbundet åt? Förmodligen att Illuminati har mer evidens för sig. Om än ohyggligt låg.


Lars Torstensson sa...

Där fick vi en sannolikhetsbedömning från Patrik N. Men den har givetvis inget med Hassan, komik eller foliehattar att göra. Imamer finns ju, till skillnad från Illuminati, inte i sinnevärlden. Särskilt inte mordiska eller statsfinansierade imamer! :->

Patrik N sa...

Lars T,

Om vi granskar evidensen för Illuminatis eller Svenska Imamförbundets existens så måste vi dra slutsatsen att de inte existerar. Allt annat är komik. Om du framgärdar i att Svenska Imamförbundet ändå måste existera så bör du också dra slutsatsen att Illuminati existerar för de har mer evidens för sig (om än ohyggligt låg). Men det är då inte längre frågan om komik
Utan om tragik.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Jag skrev: "Kanske var det två imamer som ville få pengar från Ungdomsstyrelsen till en hemsida." Nej, detta var en alternativ hypotes i ett lönlöst försök att få dig att se att du kanske inte har rätt. Hypotesen byggde på uppgiften att det var två namngivna imamer som stod bakom sidan muslim.se.

Jag skrev: "Jag tror historian om Svenska imam förbundet säger mer om den släpphänta bidragsgivningen hos Ungdomsstyrelsen år 2009, än om imamer i Sverige." Ja, detta var en sannolikhetsbedömning utifrån de mycket få uppgifter som finns om Svenska imam förbundet.

Du har dock inte presterat något underlag för det du skrivit i denna tråd. Även om det du påstått nu bara är sannolikhetsbedömningar, så måste du ha några uppgifter att bygga sannolikheten på. Annars handlar det om att "fritt fram att spekulera".

Krister V sa...

Ulf,
Lovande början, men nu har det tyvärr fastnat i ett evigt ältande av detaljer.
Imamförbundet kanske inte är aktivt längre, men företrädarna är fortfarande respekterade och aktiva. Det hade de naturligtvis inte varit om det rört sig om bidragsbedrägeri och om de stackars oskyldiga moderata muslimerna i moskéstyrelserna blivit lurade.

"Problemet är med andra ord större än en och annan terrorimam. De salafitiska imamerna med sin strikta bokstavstro är inga föraktade typer i moskélivets utkant. De befinner sig i centrum. De är populära och respekterade."

http://detgodasamhallet.com/2015/06/03/problemet-ar-storre-an-en-och-annan-terrorism/

Lars Torstensson sa...

Krister V.

Det är just insikten om salafistimamernas betydelsefulla ställning som vissa skribenter vill skjuta ifrån sig, genom att låtsas att Imamförbundet inte är ett imamförbund, och intala sig att dess barbariska åsikter omöjligt kan delas av mer än ett par enstaka imamer. Verkligheten är, som bl a Mohamed Omar har visat, en annan.

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

Du har uppenbarligen inte läst vad jag har skrivit.

Lars Torstensson sa...

Patrik N.

Ja, det är klart att Illuminati finns, eller nyligen har funnits, medan imamerna i Sveriges Imamförbund är påhittade. Illuminati har ju hållit i gång en väl dokumenterad hemsida som predikar hat mot judar, homosexuella och oliktänkande, och genomfört en föreläsningsturné för att sprida sin ideologi. Samt fått stora statsbidrag för att kunna genomföra detta. Medan Imamförbundet inte har gjort något av detta! :-)))

Patrik N sa...

Lars T,

Jag vet inte om Svenska Imamförbundet har funnits och du gör inte heller det. Märkligt nog så tycks du utan evidens ändå tro det. Som så ofta förr så företräder du därmed en icke-kritisk och ovetenskaplig hållning.

Vilket inte är mitt problem. Så .. carry on.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Jo, jag har läst vad du skrivit och det är tråkig läsning för någon som tror på något om och endast om den har förnuftiga skäl att hålla det för sant.

Låt oss se vad du skrev senast:
"Det är just insikten om salafistimamernas betydelsefulla ställning som vissa skribenter vill skjuta ifrån sig, genom att låtsas att Imamförbundet inte är ett imamförbund och intala sig att dess barbariska åsikter omöjligt kan delas av mer än ett par enstaka imamer."

Vilka har gjort detta (var specifik, var vetenskaplig)? Vilka förnuftiga skäl har du för att hålla detta för sant?

Jag har påtalat att vi inte vet något om hur många imamer som ingick i Svenska Imam Förbundet. Kanske var det en, kanske två, kanske flera. Vi vet inte.

Krister V,

Detaljer är viktiga om man ska vara trovärdig. Du är inte noggrann med detaljer, och förlorar därför i trovärdighet. Jag har inte talat om "bidragsbedrägeri".

Ulf Gustafsson sa...

Här är länkar till den information om Svenska Imam Förbundet (SIF) jag hittat. Ungdomsstyrelsens har raderat sina sidor sedan dess, så man får hålla till godo med vad Per Gudmundson citerar. Det är intressant att Gudmundson eller någon annan inte en gång skriver om vilka som ingick i SIF, hur många medlemmar de hade, när organisationen bildades, deras syfte, etc. Den som vill veta mer om denna nu försvunna organisation, borde kontakta Ungdomsstyrelsen och begära ut ansökningar, korrespondens och utredningar rörande SIF.

http://gudmundson.blogspot.se/2011/07/reaktioner-efter-ge-inga-bidrag-till.html
http://gudmundson.blogspot.se/2011/07/fler-reaktioner-efter-ge-inga-bidrag.html
http://gudmundson.blogspot.se/2011/07/annu-fler-reaktioner-efter-ge-inga.html
http://gudmundson.blogspot.se/2011/10/foljer-upp-det-bidragsfinansierade.html

Krister V sa...


"Var vetenskaplig"?? Jo, det går säkert att få ut de uppgifter som SIF har lämnat till Ungdomsstyrelsen. Men frågan är om man blir så mycket klokare av det? Det handlar ju om slutna informella nätverk baserade på personliga kontakter. De lär knappast hålla sig med medlemslistor, årsmötesprotokoll, målsättningar, etc.!
(Utom vad som behövs för att skaffa bidrag.)
Det skulle behövas ett intensivt researcharbete för att man ska ha någon som helst chans att komma närmare sanningen.
Ekonomin är helt enkelt en bisak. Det mer relevanta är att, som Gefle Dagblad och Mohamed Omar visat, de två kända företrädarna har ett fortsatt högt förtroende och inflytande.

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

Jag syftade 2015-10-15 16:16 på vissa skribenter på hbtq-sajten QX Qruiser, där sidan muslim.se och Sveriges Imamförbund har dryftats en del. Där hävdades nämligen att salafismen är en mycket marginell företeelse i islam, och att ett imamförbund med den inriktningen därför inte är trovärdigt.

Tidigare har du själv insinuerat att Imamförbundet kanske var fejkat. Men i ett inlägg idag skriver du att det faktiskt fanns, även om vi inte känner till dess medlemsantal. Det senare är också min uppfattning.

Lars Torstensson sa...

Patrik N.

Evidensen är att Imamförundet hade en hel del verksamhet, och bedrev opinionsbildning som vi till stor del fortfarande kan ta del av. Det talar för att förbundet faktiskt fanns.

Vem tror du bedrev Imamförbundets verksamhet? Illuminati? Harry Potter? :->

Patrik N sa...

"Vem tror du bedrev Imamförbundets verksamhet? Illuminati? Harry Potter? :->"

Vem som bedrev förbundets verksamhet? Lars, vi vet inte ens om förbundet fanns och jag förhåller mig därför skeptisk till dess påstådda existens. Evidensen tycks vara nästintill obefintlig. Ungefär som den för Illuminatis eller Harrys existens. Eller så här, det är möjligt att Illuminati, Harry och Svenska Imamförbundet befinner sig i samma existens, dvs i en fantasi.

Du behöver leverera betydligt bättre stöd för dina påståenden. Just nu ter det sig bara som om du hittar på hej vilt. Och det är fortfarande inte mitt problem utan ditt och Humanisternas.

Krister V sa...

En av de namngivna företrädarna, Abo Raad, har vägrat svara den granskande tidningen Gefle Dagblad men har skrivit en sorts klagovisa/debattartikel i Arbetarbladet:

”Det var i egenskap av imam som jag kopplades samman med hemsidan Muslim.se. Jag har dock aldrig skrivit en enda artikel på hemsidan, har aldrig haft redigeringsmöjligheter utan endast fungerat som ett bollplank för hemsidans administratörer. I januari upptäcktes att hemsidan hade oupp-daterad information och en del faktafel, varav hemsidan släcktes. Ambitionen är att hemsidan så småningom ska starta igen med ett mer gediget innehåll som passar den svenska kontexten.”
http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/vart-ar-samhallet-pa-vag

Jo, viss "information" har visst inte uppdaterats på de senaste 1400 åren...

Lars Torstensson sa...

Historierevisionism brukar man kalla den typen av resonemang.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

"Tidigare har du själv insinuerat att Imamförbundet kanske var fejkat."

Nej, det har jag inte. Din trovärdighet är, som jag ser det, mycket låg.

Krister V,

Att det finns några extrema salafistimamer verksamma i Sverige är oomstritt i vår diskussion. Diskussionen om har handlat om Svenska Imam Förbundet. Om fakta bakgrunden för denna organisation inte ses som relavant, så är det hederliga att sluta använda organisationen som exempel på salafistimamer.

Patrik N sa...

Lars T: "Evidensen är att Imamförundet hade en hel del verksamhet, och bedrev opinionsbildning som vi till stor del fortfarande kan ta del av."

Leverera då en länk till den evidens som talar för verksamhet och opinionsbildning ("en hel del") som bedrivits av en sammanslutning av imamer benämnd "Svenska Imamförbundets"* existens så att jag kan granska den.

* Lars T: "Ett imamförbund är definitionsmässigt en sammanslutning av imamer. "

Fram med grunden för dina påståenden. Gör du det inte så betraktar jag dig härefter som någon som fabulerar hej vilt. Och nej, en länk till muslim.se utgör inte säkra evidens för dina specifika påståenden.

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

Du skrev ovan att kanske bara två imamer stod bakom "Imamförbundet". Två personer kan knappast sägas utgöra ett förbund.

Patrik N.

Se de länkar som givits ovan.

Patrik N sa...

"Se de länkar som givits ovan."

Nej. Peka på din evidens på ett tydligt sätt.

Lars Torstensson sa...

Patrik N.

Detta gjorde Imamförbundet:

Det begärde och fick flera hundra tusen kronor från Ungdomsstyrelsen. Det drev webbsidan muslim.se, som under sken av att motverka rasism och homofobi torgförde antisemitism, homofobi och olika andra islamistiska budskap. Vilket fick rader av opinionsbildare att förfasa sig. Det hade en sida på Facebook. Det genomförde en föreläsningsturné med bl a ett möte på Åsö gymnasium i Stockholm, för att sprida sin salafistiska ideologi. Det skickade ut pressmeddelande.

Googla på Sveriges Imam Förbund så ser du var beläggen finns.

Patrik N sa...

Lars T,

Det du gör här ovan är påståenden. Påståendena behöver beläggas och det är beläggen jag frågar efter. Redovisa dem.

Patrik Lindenfors sa...

Det finns så kallade web archives för den som vill läsa bortplockade hemsidor. Här är den för Sveriges Imam Förbund: https://web.archive.org/web/20120213122603/http://www.imamforbund.se/ Om jag förstår det rätt var det någon sorts enmansföretag av den här killen: https://sv.wikipedia.org/wiki/Masoud_Kamali Varför han fick pengar av Ungdomsstyrelsen är oklart. Enligt Per Gudmundsson var även Anas Khalifa med i förbundet: http://gudmundson.blogspot.se/2011/07/det-skattefinansierade-hatet-i-sveriges.html Att de har spridit homofobi på sin hemsida muslim.se tror jag ingen har ifrågasatt.

Så vi har ett självidentifierat muslimskt förbund som sprider homofobi med våra skattepengar. Även om förbundet består av endast två personer så är detta faktiskt för djävligt.

Patrik N sa...

Patrik L,

De uppgifterna är snarast belägg för att något "Imamförbund" aldrig existerat. Om man nu inte ska acceptera att ett förbund faktiskt kan bestå av bara en person, eller kanske av två. Men det kanske du gör?

Något kritiskt tänkande måste du väl ändå anlägga. Hitchens rakkniv ger dig inte möjlighet att anta att ett imamförbund, i varje normalt sätt att använda ordet, någonsin har existerat.

Lars Torstensson sa...

Patrik L.

Så har vi också Gävleimamen Shaykh Abo Ra’d och Göteborgsimamen Shayk Abo Talal, som enligt "Islam och muslimer i Sverige – en kunskapsöversikt" var mentorer för sidan muslim.se. Fler imamer kan förstås ha varit medlemmar, fast de inte kan identifieras idag.

Om Masoud Kamali figurerar i detta sammanhang är det ganska så uppseendeväckande, med tanke på att han var den förra socialdemokratiska regeringens diskrimineringsutredare, och sidan muslim.se även spred antisemitism.

Patrik N.

Om du inte tror på det jag skriver, och inte heller vill undersöka beläggen genom att googla, så får du väl kvarstå i villfarelsen att Imamförbundet inte fanns. Det är inte mitt problem.

Lars Torstensson sa...

Masoud Kamali fick stark kritik för sitt sätt att sköta sitt utredningsuppdrag, liksom Mona Sahlin för att hon tillsatte honom. Men varför skulle han bilda ett imamförbund när han veterligen inte själv är imam?

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Vad Masoud Kamali har med Svenska Imam Förbundet att göra framgår inte, vad jag kan se, av den arkiverade hemsidan. Hans namn står på sidan, inget mer.

Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
Det har uppenbarligen existerat ett förbund eftersom de fått anslag av Ungdomsstyrelsen. Hur många medlemmar/syrelseledamöter de hade vet vi inte, men de verkade vara ett fåtal, just vad jag skrev. Vad är det du opponerar dig mot mer exakt?

Ulf,
Har du någon annan information än "jag tror inte på vad de skriver om sig själva" att komma med så föreslår jag att du lägger fram den. Den där hemsidan verkar vara den enda information som existerar.

Jag frågar Per Gudmundsson, han har koll. inte för att jag förstår vad bråket mellan er och Lars egentligen handlar om, mer för att vädra in lite fakta i diskussionen.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Vad stod det om Masoud Kamali på deras hemsida? Vad "skriver de om sig själva" som jag missat? Detta vill jag verkligen veta eftersom du vill "vädra in lite fakta".

När jag nu kollar deras hemsida (igen) får jag nu uppfattningen att han varit föredragshållare vid ett seminarium SIF arrangerat 18 juni 2011.

Patrik Lindenfors sa...

Ja, det har du rätt i. Ok, jag läste fel.

Vad har ni konflikt om förresten?

Patrik Lindenfors sa...

Per Gudmundson hade inte någon information tyvärr. Han skriver så här:
"Okänt hur grundandet gick till och vilka som satt i styrelsen. Om man vill veta sådant kanske man kan begära ut handlingar från dåvarande Ungdomsstyrelsen. Minns bara att Anas Khalifa var admin för gruppen på Facebook."

Eftersom det här inte är någon viktig diskussion låter jag det bara vara - jag vet fortfarande inte riktigt vad det är ni bråkar om. Det har existerat någon slags förbund med okänt antal medlemmar som fått pengar från staten som de använt för att bedriva homofob och främlingsfientlig verksamhet. Det tycker jag är information nog för att ha något att uppröra sig över. Gudskelov existerar inte förbundet längre.

Patrik N sa...

Patrik L,


"Det har existerat någon slags förbund med okänt antal medlemmar som fått pengar från staten som de använt för att bedriva homofob och främlingsfientlig verksamhet. Det tycker jag är information nog för att ha något att uppröra sig över."

Det är ditt påstående, vilken grund har påståendet? Allt du har som tyder på förbundets existens är en enda persons namn och en bidragsansökan som Ungdomsstyrelsen beviljat.

"Det har uppenbarligen existerat ett förbund eftersom de fått anslag av Ungdomsstyrelsen."

Nej, det följer verkligen inte. Hitchens rakkniv ger med föreliggande evidens för förbundets existens vid handen att du icke kan anta att förbundet alls har existerat.

Det är för övrigt förbluffande att du inte kan se vad konflikten består i men ändå dra slutsatsen att diskussionen inte är viktig:

"Eftersom det här inte är någon viktig diskussion låter jag det bara vara - jag vet fortfarande inte riktigt vad det är ni bråkar om"

Lars T för fram fullständigt obelagda uppgifter om vad företrädare för ett påstått existerande förbund vid namn "Svenska Islamförbundet" ska ha sagt och gjort. Lars för (som vanligt) exakt den typ av argumentation som Nils bannades från bloggen för. Och du stödjer Lars fullständigt kritiklösa hållning. Jag kan utan större svårigheter föreställa mig hur du hade reagerat om det varit Nils signatur som stått bakom varje kommentar som i den här tråden bär Lars T:s signatur.

Jag måste säga att ni har en modereringspolicy som gränsar till dubbelmoral och kanske till och med till självbedrägeri.Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
Du menar alltså att Hitchens rakkniv leder till slutsatsen att Ungdomsstyrelsen lämnat bidrag till ett förbund som inte existerar. Om det vore sant skulle det vara remarkabelt. Det skulle kräva remarkabla evidens - det är det som Hitchens rakkniv går ut på. Har du sådana?

Krister V sa...

Man ska väl inte mata trollen, men jag kan ändå inte låta bli att undra vad Patrik N har tänkt sig för bevis? Dokument, undertecknade vittnesmål eller videoinspelningar skulle han väl bara fnysa åt? Ska också bli intressant om man tänker vara konsekvent och bemöta extremister även på högerflanken med samma beviskrav...

Tack för infon, Patrik L. Med Kamali med i gänget var det naturligtvis enkelt att skaffa pengar.

Patrik Lindenfors sa...

Lars har länkat till de sidor han tagit informationen från, så "fullständigt obelagd" är inte sant. Däremot håller jag med Ulf om detta: "Jag tror historian om Svenska imam förbundet säger mer om den släpphänta bidragsgivningen hos Ungdomsstyrelsen år 2009, än om imamer i Sverige." Från vad vi fått fram så här långt kan vi bara koppla två personer till "imamförbundet". Men så länge ingen orkar bry sig om att begära ut handlingar så är frågan obesvarad om vilka de var.

Patrik N sa...

Patrik L,

Du har, som jag ser det, en kritiklös hållning i frågan om förbundets eventuella existens.

Behåll den.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Konflikten, ur mitt perspektiv, handlar om att jag skrev ett inlägg där jag påpekade vikten av att veta mer om de organisationer vi pratar om, för att därigenom känna till hur relevant en speciell organisation är. Lars T kommenterade detta inlägg med "Imamförbundet vill ha dödsstraff". Därefter har vi debatterat vilka Svenska imam förbundet är, utan att Lars T presenterat något underlag som visar att de är speciellt relevanta.

Faktakoll tycker jag är viktigt. Både Lars T och Krister V hakade snabbt på dina felaktiga uppgifter om Masoud Kamali, för att ta ett exempel på hur lätt felaktigheter sprids.

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Bra poänger.

Patrik N,
Av oss två är jag veterligen den enda som undersökt frågan. Vill du själv hävda att du bedriver någon sorts överlägsen källkontroll så föreslår jag att du går från ord till handling. Hitchens rakkniv handlar just om faktakoll (om du bemödar dig att källkontrollera vad uttrycket står för).

Patrik N sa...

"Vill du själv hävda att du bedriver någon sorts överlägsen källkontroll så föreslår jag att du går från ord till handling."

Jag sitter i positionen att jag ifrågasätter de uppgifter som du och Lars T framfört. Jag driver ingen egen tes med sanningsanspråk. Som du och Lars gör. Du vet därmed vem som sitter med bevisbördan.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Men du måste väl hålla med om att en organisation som kallat sig Sveriges Imam Förbund (SIF) har existerat? Beläggen för detta är deras hemsida, av Ungdomsstyrelsen beviljad ansökan, samt andra spår som finns kvar på nätet, t.ex. inspelningar från deras föreläsningsserie https://youtu.be/sRsR_Lh_4t4 och organisationsnummer http://www.ratsit.se/8024440128-SVERIGES_IMAM_FORBUND_-_SIF.

Inget av detta gör dem dock så mycket mer relevanta än Förenade Humanister, som också kallade sig "förbund", men bara hade en handfull medlemmar.

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Inga medlemmar alls, för att vara exakt.

Patrik N,
Jag håller med Ulf i detta. Någon sorts förbund har vi faktiskt lagt fram belägg för att det existerat, med länkar och allt. Du förnekar detta grundlöst. Du har fått de evidens du efterfrågar.

Patrik N sa...

Jo, Ulf, det håller jag med om och jag skrev så här i en tidigare kommentar till PL 2015-10-18 20:01 (min fetning):

"De uppgifterna är snarast belägg för att något "Imamförbund" aldrig existerat. Om man nu inte ska acceptera att ett förbund faktiskt kan bestå av bara en person, eller kanske av två. Men det kanske du gör?
Något kritiskt tänkande måste du väl ändå anlägga. Hitchens rakkniv ger dig inte möjlighet att anta att ett imamförbund, i varje normalt sätt att använda ordet, någonsin har existerat."

Om ett förbund är vad den som säger att ett förbund är ("självidentifierat" som PL skrev) så har du och Patrik L helt rätt. För det är ju som Patrik L säger: "Någon sorts förbund har vi faktiskt lagt fram belägg för att det existerat".
Krister V sa...

Ulf,

Jag skrev:
"Ekonomin är helt enkelt en bisak. Det mer relevanta är att, som Gefle Dagblad och Mohamed Omar visat, de två kända företrädarna har ett fortsatt högt förtroende och inflytande."

Du skriver nu plötsligt:
"Inget av detta gör dem dock så mycket mer relevanta än Förenade Humanister, som också kallade sig "förbund", men bara hade en handfull medlemmar."

Var kom den slutsatsen ifrån? Även om det skulle visa sig att "bara" två av de som var var knutna till organisationen var imamer så är ju dessa som sagt fortfarande högst relevanta!

För övrigt ska kanske inte några som kallar sig "Humanisterna" prata alltför högt om missvisande namn...

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

Jag håller isär inflytandet organisationen SIF har och inflytandet de imamer som eventuellt verkade inom SIF har. De senare kan ha fortsatt inflytande fast än organisationen gått i graven. Organisationen hade ingen större relevans, mer än som ett tydligt exempel på problem med Ungdomsstyrelsens bidragsgivning.

Lars Torstensson sa...

Oenigheten mellan Ulf G och mig

Patrik L.

Vad är det konflikten mellan Ulf G och mig har gällt? Ja, inte är önskvärdheten av mer faktakunskaper om SIF. Om den är vi helt överens. I stället är det att Ulf har kritiserat mig för att påstå saker utan säkra belägg, trots att han själv har gjort det samma, och för att resonera irrationellt.

Jag skrev:

"Vad vi med stor säkerhet kan säga är att homofobin är stark i moskéerna, och att Sverige Imamförbund - stort eller litet - på ett mycket hatiskt sätt har bidragit till denna homofobi."

"Att vilja 'få fram fakta om islamska samfund' är en lovvärd ambition, men eftersom varken du eller någon annan har lyckats klarlägga Imamförbundets storlek så får man i stället göra sannolikhetsbedömningar."

Och då har jag menat att det är troligt att SIF bestod av fler än de två medlemmar som Ulf tror att det kan ha omfattat. Det har jag motiverat med att de åsikter som SIF har framfört, t ex att homosexuella bör dödas, har betydande utbredning i islam, och därför rimligtvis delas av en hel del imamer. Vilket Mohamed Omar, som väl känner den islamiska och inte minst den salafistiska miljön, har intygat. Vidare har jag hänvisat till att ledaren för Europeiska Fatwarådet, Yusuf al Qaradawi, som vägleder många europeiska och svenska muslimer och imamer, också har försvarat dödsstraff för homosexualitet.

Jag har alltså fört ett fullt rationellt resonemang. Det bevisar inte jag har rätt, men det har jag inte heller påstått. Och Ulfs hypotes är också obevisad.

Ulf kommenterar att "det är tråkig läsning för någon som tror på något om och endast om den har förnuftiga skäl att hålla det för sant."

Det visar bara att han själv inte resonerar förnuftigt.

Ulf skriver vidare till Patrik L: "Faktakoll tycker jag är viktigt. ... Lars T ... hakade snabbt på dina felaktiga uppgifter om Masoud Kamali, för att ta ett exempel på hur lätt felaktigheter sprids.

Tvärtom uttryckte jag skepsis till att Kamali kunde ha bildat SIF, och varit en del av det. Dålig faktakoll från Ulf! (Sidan lyckades jag inte få upp på min skärm med den länk som gavs.)

Ytterligare skriver Ulf: "Organisationen (SIF) hade ingen större relevans, mer än som ett tydligt exempel på problem med Ungdomsstyrelsens bidragsgivning."

Den hade också relevans som ett tydligt exempel på salafistiskt barbari - fast det visade sig oväntat kontroversiellt att påtala detta på Humanistbloggen ...

Men givetvis var bidragsgivningen till SIF släpphänt. Förbundet borde aldrig ha fått några pengar.

Lars Torstensson sa...

Länkarna en gång till

Patrik N beskyller mig för att föra fram "fullständigt obelagda uppgifter". Eftersom jag redan har hänvisat till de länkar som tidigare har givits i tråden - av mig själv och andra - så är beskyllningen grundlös. För att visa det ska jag trots allt upprepa källhänvisningarna här, fast det blir dubbelinformation, och fast jag ju inte kan veta om Patrik N kommer att läsa länkarna den här gången heller.

*Suck.*

Jag skrev:

"Detta gjorde Imamförbundet:

Det begärde och fick flera hundra tusen kronor från Ungdomsstyrelsen. Det drev webbsidan muslim.se, som under sken av att motverka rasism och islamofobi torgförde antisemitism, homofobi och olika andra islamistiska budskap. Vilket fick rader av opinionsbildare att förfasa sig. Det hade en sida på Facebook. Det genomförde en föreläsningsturné med bl a ett möte på Åsö gymnasium i Stockholm, för att sprida sin salafistiska ideologi. Det skickade ut pressmeddelande."

Länkar:

http://gudmundson.blogspot.se/2011/07/det-skattefinansierade-hatet-i-sveriges.html

http://gudmundson.blogspot.se/2011/07/reaktioner-efter-ge-inga-bidrag-till.html

http://gudmundson.blogspot.se/2011/07/annu-fler-reaktioner-efter-ge-inga.html

John P sa...

Sveriges Radio: Halmstads moské blir av med statsbidraget

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Vad du har påstått om "imamförbundet" är högst oklart. Men du har ändå hävdat att detta okända påstående är sannolikt. Jag har uppfattat att du påstår att det var många imamer som var aktiva i Svenska imam förbundet.

För detta har du tidigare nyttjat det ihåliga argumentet: "Ett imamförbund är definitionsmässigt en sammanslutning av imamer." Detta är ihåligt eftersom en person kan skapa en organisation och kalla denna organisation för "förbund". Det behövs inte fler.

Nu formulerar du ytterligare ett irrationellt argument:
"Och då har jag menat att det är troligt att SIF bestod av fler än de två medlemmar [...]. Det har jag motiverat med att de åsikter som SIF har framfört, t ex att homosexuella bör dödas, har betydande utbredning i islam, och därför rimligtvis delas av en hel del imamer."

Detta argument är strunt, eftersom det inte finns någon logik i argument uppbyggda enligt detta:
1. En hel del personer har åsikten X
2. Organisationen A har åsikten X
3. Alltså är en hel del personer medlemmar i organisationen A

För utom att det är ett logiskt felslut, så saknar du belägg för påståendet "att homosexuella bör dödas, har betydande utbredning i islam, och därför rimligtvis delas av en hel del imamer", när det kommer till imamer i Sverige.
Du hänvisar till Mohamed Omar, men han skriver att homofobin är utbredd, det är inte samma sak som "homosexuella bör dödas". Du hänvisar till Yusuf al Qaradawi, men det finns inget som kopplar honom (eller ECFR) till SIF.

Att argumentera som du gör är INTE, som du skriver, "fullt rationellt".

ps. Jag har tidigare skrivit att jag inte tror SIF omfattat just två medlemmar.

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

Jag har hävdat att det sannolikt var fler än bara ett par enstaka imamer som var medlemmar i SIF. Även om det kanske inte var något stort antal.

Du utesluter ju inte heller att det kan ha varit flera, även om du inte tycks bedöma det som troligt.

Du skriver: "... en person kan skapa en organisation och kalla denna organisation för 'förbund'." Ja, men då handlar det om ett fejkat förbund, för en person utgör inte ett förbund enligt vanligt språkbruk.

Sådant fejk kan möjligen förekomma när man vill torgföra mycket extrema och impopulära åsikter, som nästan ingen vill ställa upp på. Men SIF:s åsikter är alltså accepterade på en hel del håll i moskéerna.

Att flera personer delar ett förbunds åsikter är förstås ingen garanti för att de går med i förbundet. Men enligt all rimlig logik ökar de gemensamma åsikterna sannolikheten för att de gör det.

Du påstår att jag saknar belägg för uppfattningen att den mordiska inställningen till homosexuella har betydande utbredning i islam, och du säger: "... Mohamed Omar´... skriver att homofobin är utbredd, det är inte samma sak som 'homosexuella bör dödas'."

Men Omar skriver inte alla bara att homofobin är utbredd i islam. Han säger också så här: "Åsikten att homosexuella handlingar bör bestraffas med döden är ... helt mainstream i islamisk teologi, både sunnitisk och shiitisk." En utsaga som jag citerar ovan 13/10, och som exemplet Europeiska Fatwarådet och Yusuf al-Qaradawi bestyrker.

Här är det med faktakontrollen?

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Ok, jag missade din andra länk till Omar. Kontrollerade bara den första länken du gav (11/10). Oavsett detta så kan man inte härleda "en hel del imamer i Sverige har åsikten X" ur "Åsikten X är ... helt mainstream i islamisk teologi, både sunnitisk och shiitisk."

Senast kommer med du med en ny ologisk harang:
1. Om en person kan skapa en organisation och kalla denna organisation för 'förbund', då handlar det om ett fejkat förbund, för en person utgör inte ett förbund enligt vanligt språkbruk.
2. Sådant fejk kan möjligen förekomma när man vill torgföra mycket extrema och impopulära åsikter, som nästan ingen vill ställa upp på.
3. Men SIF:s åsikter är alltså accepterade på en hel del håll i moskéerna.

(1) Det behöver inte vara en fejk. SIF kan vara ett misslyckat försök att skapa ett organisation som är rimligt att benämna förbund. Alla organisationer måste börja med minst en person och sedan försöker de växa. Se exemplet Förenade Humanister som startade som förbund, men aldrig växte bortom de enstaka initiativtagarna.
(2) Detta hävdar du helt utan några argument. Det stämmer helt enkelt inte. Se mitt resonemang under (1) och exemplet Förenade Humanister, de stod inte för "mycket extrema och impopulära åsikter".
(3) Detta hävdar du med mycket svaga belägg. Det finns fyra moskéer som nog accepterade åsikterna SIF stod för, en i Gävle, en Uppsala, en i Göteborg och en i Halmstad. De finns kanske 150-200 moskéer i Sverige. Det finns 248 imamer i Sverige (statistik från 2011). Om 4 st eller någon procent är till tillräcklig för att du sa hålla fast vid din diffusa uppfattning "en hel del" vet jag inte.

Det du inte verkar ta hänsyn till alls i dina resonemang är att det finns en rad olika islamiska strömningar bland islamiska samfund i Sverige, även olika varianter av salafism, och dessa olika inriktningar organiserar sig i olika föreningar och förbund, t.ex. tror jag inte att det finns några kopplingar mellan de fåtal imamer som engagerade sig i SIF och Europeiska Fatwarådet. (Detta råd representerar inte alla islamiska samfund i Europa, inte ens alla salafistiska samfund.) Europeiska Fatwarådet har koppling till en annan svensk organisation, Sveriges imamråd, vilken till skillnad från SIF finns idag.

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

Varför är vi medlemmar i Humanisterna? Har det inget att göra med att vi gillar förbundets åsikter? Är vi ologiska om vi tillmäter dem betydelse?

Ett "enpersonsförbund" är fejkat, vill jag påstå, oavsett om fejken beror på medvetet bedrägeri eller på en felbedömning av förbundets möjligheter att växa.

Förenade Humanister var få, men ändå en liten grupp, vad jag förstår.

Salafistimamer finns inte bara i de moskéer du nämner. Och Europeiska Fatwarådets opinionsbildande inflytande är inte begränsat till Sveriges Imamråd.

Men självfallet påstår jag inte att Fatwarådet representerar alla europeiska muslimer, eller att det inte finns många olika islamiska strömningar.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se