2 nov. 2015

Denna dag ett liv

Måndagsmeditation #Stoicweek:

"Denna dag, ett liv", denna fras av Thomas Thorild är ett uttryck för att leva i nuet, att alla dagar är viktiga. Om man betraktar livet som ett pågående projekt - en resa mot att bli en bättre människa, både individuellt och som samhällsmedborgare - blir varje dag en möjlighet att närma sig målet.

De senaste åren har sekulär humanism varit mitt hjälpmedel för att nå etiskt självförverkligande, men ibland undrar jag om det jag gör räcker. Det finns många förebilder inom rörelsen att hämta inspiration och visdom från, men det är svårare att hitta fram till en handgriplig aktivism, eller att leva idéerna, praktisera humanism.

Ibland är humanismen för mångfasetterad och nyansera, å ena sidan, å andra sidan, och det går alltid att tänka lite till, samla in lite mer fakta. På det stora hela är detta så klart bra, men samtidigt blir det svårt att hänges sig hundraprocentigt åt en viss sak. Myntet har alltid två sidor. Kanske humanismen måste förenklas för att möjliggöra aktivism.

Marcus Aurelius
För tio år sedan arbetade jag engagerat med ett LEAN-projekt på mitt dåvarande arbete. Fokus låg på att förenkla och skapa rutiner. Det handlade också om att kultivera vissa framgångsrika beteenden och för detta var det viktiga att ha förebilder. Jag minns att jag använde min chef som förebild för att få saker och ting gjorda. Agera, trotsa förväntat motstånd och de obehagskänslor som förändring skapar.

Stoicism, som praktiseras i Stoicweek, har likheter med LEAN. Nog kan sekulärhumanismen dra lärdomar från dessa "filosofier", skilda i tid med 2000 år.

Personligen är värdet av frihet och en universell etik och rättvisa idéer som genom åren blivit mer och mer betydelsefulla för mig och styrt mina ställningstagande i olika politiska och etiska frågor. Jag kan inte se att det är någon speciell person eller text som väglett mig mot detta, utan förmodar att det är resultatet av samlade intryck och eget resonerande - förnuft.

Det är nyttigt att reflektera över att man själv förändras, utvecklas. Förhoppningsvis sker detta till viss del under egen kontroll och i en bestämd riktning mot det bättre.

"Denna dag ett liv: dödlige! vad tänker du?" är hela versraden i Thorilds dikt Utdrag av en dagbok. Uppfordrande påminns vi om att livet är ändligt. Varje dag blir då ännu viktigare, snart kan det vara slut. Det är hög tid att tänka på var mitt livsprojekt är på väg, och ta till vara varje dag för att få bättre fart på det.

Stoicweek är ett årligt veckoprojekt arrangerat av Exeter University, Storbritannien, för att utforska den antika filosofin Stoicismen.
Thomas Thorild (1759-1809) var svensk filosof, poet, författare, förespråkare av tryckfrihet och feminism.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se