5 nov. 2015

En missnöjd Sokrates

Torsdagsmeditation #stoicweek

John Stuart Mill skrev: "Det är bättre att vara en missnöjd människa än en nöjd gris; bättre att vara en missnöjd Sokrates än en nöjd dåre". Detta är från utilitaristen Mill en någon förvånande slutsats, speciellt eftersom det är skrivet i boken Utilitarism. För utilitaristen är nöjdhet, välbefinnande, lycka att eftersträva.

Men om vi läser Mills utsaga ur Sokrates perspektiv, blir den självklar då? Sokrates var dygdetiker och även om dog 100 år innan Zenon grundade Stoa Poikile, influerades Stoicismen starkt av hans tankar. Sokrates ses inom denna skola som en förebild, någon vars exempel man ska följa.
Sokrates död, av Jacques-Louis David
Sokrates skulle föredra att vara sig själv, före att vara en dåre. Visdom är för honom och stoikerna ett uttryck för dygd, det goda, och något dåren saknar. Samtidigt är vara missnöjd något odygdigt, en synd, för stoikern. Självkontroll är lika väsentligt karaktärsdrag som visdom. Du ska ha frigjort dig från sinnenas herravälde, skriver Marcus Aurelius och lägger dessa ord i Sokrates mun. Det yttersta exemplet på denna eftersträvansvärda stoiska dygd visade Sokrates när han utan att knota, efter att ha dömts till döden, svepte giftbägaren.

En missnöjd Sokrates blir oxymoron. Är han missnöjd är han inte sig själv.

Det kan i och för sig vara så att Sokrates inte alla dagar lyckades leva upp mot de karaktärsdrag som hans anses vara riktmärke för. Dessa dagar kan man tänka sig att han visade missnöje, inte mot omständigheter utan för hans kontroll, utan mot hans egen bristande förmåga att leva dygdigt.

Inom psykoterapi finns teorin att en orsak till mentalt obehag är diskrepans mellan den person vi vill vara och den person vi uppfattar oss vara. En missnöjd Sokrates är ett exempel på detta. Lösningen blir att utforska vilka värden som är viktigast i våra liv. Därefter kan vi justera aktiviteter i vårt liv så de bättre överensstämmer med de grundläggande värdena.

Detta är en övning för en praktiserande stoiker. Syftet är dock inte att ersätta det mentala obehagen med lycka eller välbefinnande, utan det mentala obehaget är något stoikerna omfamnar. Det visar på en avvikelse, att han inte lever enligt sin natur.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se