16 nov. 2015

Hedeniuspriset 2015 till fysikprofessor Ulf Danielsson

Årets Hedeniuspris tilldelas Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Han tilldelas priset för sin passionerade och inspirerande folkbildning om en vetenskaplig förståelse av verkligheten. Ulf Danielsson ligger bakom en rad populärvetenskapliga böcker och sommarpratade även 2010.

Välkomna till prisutdelning och föredrag
Tid: Söndagen den 22 november kl 14
Plats: ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm

Ulf Danielsson doktorerade i teoretisk fysik vid Princeton University och har tillbringat en tid vid CERN. Hans forskning handlar om hur strängteori  kan användas för att förstå svarta hål och kosmologi.  Danielsson anlitas flitigt av tidskriften Forskning och Framsteg, Vetenskapens värld i SVT och Filosofiska rummet i Sveriges Radio. Han har bland annat skrivit böckerna Stjärnor och äpplen som fallerDen bästa av världar och Mörkret vid tidens ände.

– Jag är glad och hedrad över att få ta emot den här utmärkelsen. Vi lever i en tid där det vetenskapliga perspektivet på förståelse av vår värld utmanas på olika sätt. Mitt engagemang handlar om att försöka göra vetenskap tillgängligt, begripligt och roligt för alla, även utanför akademin, säger Ulf Danielsson.

Hedeniuspriset delas varje år ut av förbundet Humanisterna till personer som verkar i filosofen Ingemar Hedenius anda.

Humanisternas motivering
“Professor Ulf Danielsson har under en lång tid bedrivit aktiv folkbildning genom sina populärvetenskapliga böcker och föreläsningar, samt genom sitt flitiga deltagande i olika media. Framförallt har Danielsson folkbildat inom fysikens område, men han har även gjort viktiga inlägg om vetenskapens generella roll för vår förståelse av verkligheten. Genom sin livaktiga, intresseväckande och nyfikna ton är Danielsson ett både eftersökt och välkommet inslag i den svenska diskussionen. I denna har Danielsson konsekvent främjat det rationella samtalet kring verklighetens natur och människans plats i världen.”

Länk till video http://www.fritanke.se/seminarium/pi-samtalen-svarta-hal-mork-materia-och-universums-gator/
Länk till Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Ulf_Danielsson
Länk till Ulf Danielssons egen hemsida http://ulfdanielsson.com/

Kontakt Humanisterna
Press: Tor Löwkrantz – 0735 322 686, tor.lowkrantz@humanisterna.se
Ordförande: Christer Sturmark – 0708 380 480, christer.sturmark@humanisterna.se

Tidigare mottagare av Hedeniuspriset
2014 Taslima Nasrin, 2013 Sara Mohammad, 2012: Nyamko Sabuni, 2011: Gunnar Göthberg, 2010: Staffan Bergström, 2009: Elisabeth Ohlsson Wallin, 2008: Per Kornhall, 2007: P C Jersild, 2006: Björn Ulvaeus, 2005: Lena Andersson, 2004: Barbro Westerholm, 2003: Hans Alfredson, 2002: Georg Klein, 2001: Sholeh Irani, 2000: Dan Larhammar.

Om Hedeniuspriset
Sedan år 2000 har Humanisterna årligen delat ut Hedeniuspriset. Syftet med utmärkelsen att hedra minnet av filosofen, författaren och kulturdebattören Ingemar Hedenius (1908-1982) och att stödja och uppmärksamma personer som verkar i Hedenius anda. Ingemar Hedenius startade 1949 en intensiv debatt om kristendomen i Sverige med sitt mest kända verk ”Tro och vetande”. Prismottagaren ska under året ha främjat humanism, rationalism och vetenskaplig kunskap. Särskild vikt skall fästas vid insatser som befrämjat en kritisk granskning av religion i dess olika former, pseudovetenskap, irrationella och inhumana föreställningar och traditioner.

Om Humanisterna
Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar

KOMMANDE EVENEMANG

Här kan du se kommande evenemang som arrangeras av Humanisterna. 

OM HUMANISTERNA

Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se