14 nov. 2015

Kampen om kulturarvet

Med startpunkt i moské-katedralen i Córdoba och Hagia Sofia i Istanbul inledde Kenan Malik  Riksantikvarieämbetets höstkonferens. På dessa platser pågår den kamp om kulturarvet som var konferensens tema.

Malik förelästet om den politiska förskjutning som skett i Västeuropa, från klass till kultur, från ideologi till identitet som samlande kraft. Han tog upp skillnaden i kultursyn hos upplysningen och romantiken, och hur den senares syn nu är dominerande. Med romantikens syn kan kulturer vara autentiska och de har en essens, till skillnad från upplysningen syn på en gemensam civilisation och ett fokus på förändring och utveckling.

Detta har resulterat i den beskrivande och föreskrivande multikulturalismen, med dessa många avigsidor, till exempel att den bortser från pluralism inom minoriteterna. De kulturella konflikter som nu uppstår är svårare att lösa än politiska, eftersom i politiska konflikter är det lättare att kompromissa.
The problem today is not the existence of social conflict, but the means through which it is expressed. Because so much public policy has sought to protect people from the world by creating cultural enclaves and intellectual Bantustans, so conflicts have become more intractable and less negotiable. We sit in our silos and shout at each other. 
That is why we need to reject both nationalist and multicultural approaches to heritage. Nations, and communities, comprise many traditions, many values, many visions of the future. Far from fearing this, we should encourage the clashes between these traditions, values and visions.
Efter sitt föredrag intervjuades Malik av Qaisar Mahmood. Kenan Malik föredrag finns att läsa på hans blogg Pandaemonium och han intervjuades i SR:s Kulturnytt i samband med konferensen.

Tillägg: Malik intervjuas i dagens SvD:
Identitetspolitikens uppgång handlar om att den politiska sfären har krympt. Vi har tappat tron på universella ideal som demokrati och jämlikhet. Det gäller att återuppbygga förtroendet för att det finns vissa kulturella och politiska institutioner, vissa politiska ideal under vilka alla människor utvecklas bäst. Det finns inget lätt svar på hur det ska gå till, men vi behöver skapa rörelser och institutioner som kan hjälpa oss att förverkliga detta. 
[...] rasism och populism är också identitetspolitik! Att använda identitetspolitik för att bekämpa rasism eller populism är kontraproduktivt. Då förstärker du bara samma tänkesätt.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se