12 nov. 2015

Personlig förvirring i lyktingdebatten

Vår tid kommer att bli dömd efter hur vi hanterar flyktingfrågan, sägs det. Men vad innebär det?
  1. Vi kan sägas vara i samma situation som Oskar Schindler under Andra världskriget. Vi har fått ett moraliskt ansvar för en mängd flyktingar i vårt knä, människor som far illa om vi inte hjälper dem här och nu. Självklart måste vi axla det ansvaret.
  2. Eller så kan vi sägas vara i samma situation som Sverige under Andra världskriget. Vårt land tar emot ett högst begränsat antal flyktingar medan andra gör den egentliga uppoffring det innebär att försöka få slut på konflikterna som orsakar alla problem. (Vi är i alla fall inte Kurderna.) Vi kanske borde gå i krig istället.
  3. Men de nödställda är ju HÄR! Fast varför ska deras geografiska position vara utslagsgivande? Vi skulle hjälpa många fler genom att ge samma summa pengar till UNHCR. Jo, vi ger redan mycket, men vi kan ge mer och få större effekt för våra pengar än nu när vi spenderar dem på flyktingmottagande. En konsekvent utilitarist borde i så fall förespråka det alternativet. På så sätt kan UNHCR ge de boende i flyktinglägren en drägligare tillvaro och välja ut de mest skyddsbehövande till konventionsflyktingar. Nu tar vi emot de starkaste, de som mäktade ta sig hit. Vi kanske borde hjälpa de mest nödställda istället.
Framtiden kommer att döma oss hårt, men kommer den verkligen döma som vi tror? För det finns flera etiska vägar att hantera den här krisen.

I andra EU-länders ögon ses vi förmodligen som medskyldiga till flyktingkrisen, bara genom att ha en korrekt asylmottagning och drägliga levnadsvillkor för de vi tar emot. Ingen flykting vill stanna i exempelvis Ungern eller Slovenien, så där slussar man bara förbi människor. Att vi sedan, när vi inte klarar av situationen vi själva "ställt till med" (genom att ha korrekt asylmottagning och drägliga levnadsvillkor), vänder oss till de andra EU-länderna och ber om hjälp måste betraktas som verkligt hyckleri. Som Ivar Arpi formulerar det: "Sverige har hållit ut en gigantisk morot för människor i hela världen. Men behållit vallgraven." ("Morot" = korrekt asylmottagning och drägliga levnadsvillkor).

Citerade jag just Ivar Arpi, "SvD-fascisten" (han har kallats liknande på Twitter, så då är det väl sant)? Vad säger det om mina åsikter? (Ingenting.) Fast det är drastiskt formulerat så ligger det mer än ett korn av sanning i det han skriver. Är vi medansvariga för att människor drunknar på Medelhavet så dömer oss framtiden till underkänt. Men hur då medansvariga? Paradoxalt nog genom att vara ett av få länder som beter sig anständigt - men bara mot folk som kommer hit.
________________

Vi kanske lyckas få med besvär godkänt av framtiden för hur vi hanterar flyktingarna, men något som vi redan nu kan underkänna är hur vi hanterat debatten om flyktingarna.

Det kliade i mina fingrar häromdagen när Moderaternas Hanif Bali - ni vet, Moderaternas "husblatte" (eller "Riksdagsledamot" som det heter om man inte är invandrare och Moderat) - la ut följande statusuppdatering.


Det hade varit så lätt, så lätt, att bara skicka vidare det här klippet med spaningen att "Det är lättare att ta en utsträckt hand om den inte är knuten till en knytnäve" och fått sociala mediers gillande - kanske har någon redan gjort det. Men vad hade då varit vunnet? Ännu en debattdödande one-liner. Så här ungefär (för den som inte vet hur Twitter fungerar så citerar Bali i översta raden det Tovatt skriver i inlägget i mitten, varpå Tovatt som svar på citatet skriver inlägget underst).Lorentz Tovatt är varken invandrare eller Moderat, utan språkrör för Grön Ungdom och Almedalens bäst klädda politiker 2014. (Se, vad lätt det är att lägga in en bit oväsentlig information om någon som hen inte ansvarar för själv och på så sätt minska personens trovärdighet. Vilken åsiktskorridor man än befinner sig i så är det alldeles för lätt att arbeta med den här typen av försåtliga glidningar.)
  • Tovatt har oturen att vara vit, man och välklädd, så om några år kommer identitetsvänstern automatiskt att döma ut hans åsikter.
  • Tovatt har turen att vara vit, man och välklädd, så om några år kommer han automatiskt få lättare tillgång till maktens korridorer.
Det går förmodligen att hålla de två tankarna i huvudet samtidigt. Eller inte. Jag skulle i alla fall önska att Tovatt och alla vi andra höll bättre ton i debatten.

Hur ska vi då handskas med vår del av flyktingkrisen? Det är en oerhört svår fråga som kräver etiska diskussioner på allvar, inte debattdödande one-liners eller låsningar. Grundinställningen måste handla om medmänsklighet, men vart det leder oss är faktiskt inte självklart. Det enda självklara är att vi i den rika delen av världen är medmänskligt skyldiga hjälpa fattiga nödställda, men vad det faktiskt innebär är svårt.

Kom igen nu Sverige, vi klarar väl att föra ett samtal. Ni vet, en anständig debatt. (Dvs utan SD?)
________________

Gränskontroller kanske är lösningen. Eller så kommer det nu att utspela sig fruktansvärda scener när människor som satt sig i rörelse för de trodde att de skulle finna en fristad inte längre finner någon. KDs föreslagna "transitläger" låter i alla fall som den sämsta tänkbara idén.

29 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Det finns flera saker i texten jag vänder mig mot. Överlag tror jag det hänger ihop om att texten är grund och inte verkar vara konsekvent. Den greppar för många ämnen samtidigt. Tar upp ett exempel nu och återkommer med flera senare.

Lorentz Tovatts tweet du klipper in är bedrövlig, men du rycker den ur sitt sammanhang. (Om vi inte ser helheten, riskerar våra bedömningar blir grunda.)
Tovatts hade skrivit en lång rad tweet som anvslutades med det som Hanif Bali citerade. Bali rtcker fem ord ut den serien tweet ur sitt sammanhang. Hans beteende är motsatsen till anständig debatt. (Den som följer Bali vet att detta inte är ovanligt för honom.) En av tweeten Tovatt skrev handlade just om att kvinnor blir våldtagna i flyktingläger.
Sedan kan man läsa de svar Tovatt får från andra på sina tweet i den serie jag hänvisar till. Läs ner under denna:
https://twitter.com/LorentzTovatt/status/663730263164350464
Tovatts tweet är fortfarande bedrövligt, men om man ser till helheten blir i alla fall min bild något annat än det som förmedlas i ditt inlägg.

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Ok, vi börjar väl där. Min avsikt var inte att framställa Bali som helgon (det är han inte) och Tovatt som skurk (det är han inte), utan att lyfta fram en ögonblicksbild ur debatten - ett ögonblick som dessutom går på tvärs mot min personliga politiska övertygelse. Detta senare för att göra det övertydligt att jag inte vill att MP ska hålla käften utan att *alla* i den här debatten beter sig illa.

Vad gäller att texten greppar över för många ämnen samtidigt är detta hela poängen - att visa att det finns många aspekter i den här debatten, något som gör det svårt och möjligt att komma fram till olika slutsatser.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Jag förstod detta. Min åsikt är att de flesta kastar sten i glashus, vad det gäller att föra en saklig och sansad debatt, de pekar på "motståndarnas" dåliga sidor, men mest för att legitimera att de har ett lika värdelöst beteende. Därför tror jag inte på att visa på enskilda exempel, utan på att själv resonera sakligt och sansat.

Ulf Gustafsson sa...

Nu en mer väsentlig kritik. Från vilken rättmätig position kan man kritisera Sveriges agerande?

Sverige tar ett med EU-perspektiv exceptionellt ansvar för asylrätten och att med skydda ekonomisk hjälp stödja asylsökanden. Sverige bidrar på en exceptionellt högnivå (per capita) till finansieringen av UNHCR och andra biståndsorganisationer (både genom staten och privat).Sverige är ett av få länder i världen som tar emot kvotflyktingar och vi tar emot flest (i absoluta tal) inom EU.

Vem anser sig rättmätigt ta sig rätten att kritisera vad Sverige gör? Utifrån vilken måttstock? Jag kan inte se framför mig att just Sverige kan rättmätig dömas hårt, om vi fortsätter med den solidariska politik som hittills förts.

Det finns två grupper som nu hårt dömer ut den den svenska internationella solidariteten. De som anser solidariteten är för stor och de som anser den är för liten. Båda grupperna är extremister på den politiska skalan. Det enda framtid där Sverige döms hårt (dock orättfärdigt) är där någon av dessa grupper har makten i samhället.

Visst finns det anledning att reflektera över vad som är rätt väg, men då utan att använda populistiska kraftuttryck som "framtiden kommer att döma oss hårt".

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Vad gäller den oväsentliga kritiken. Hade jag inte gett exempel så hade du avfärdat det som tendensiöst tyckande. Det har du i alla fall gjort förut när vi diskuterat åsiktskorridorer. Nu gav jag ett exempel för att få den invändningen ur vägen.

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Vad gäller den väsentliga frågan, om vad man rättmätigt kan kritisera Sverige för, så var tanken med inlägget att visa på en möjlig vinkel på sådan kritik, helt utifrån etiska grundprinciper. Om vi vill minimera det ofrivilliga lidandet i världen kanske generöst flyktingmottagande inte är det rätta valet. Varför? För att vi med detta (1) tar pengar från annan verksamhet (UNHCR) som skulle kunna minimera det ofrivilliga lidandet mer effektivt och för flera, och (2) "lockar" människor att riskera sina egna och sina familjemedlemmars liv för att låta sig smugglas hit. Det sistnämnda tror jag är det största felet. Vi har egentligen inget "generöst" flyktingmottagande, för ett sådant skulle ske på plats, utan att människor skulle behöva riskera livet. Detta är också något flera organisationer påpekat. Men vi kan inte införa en sådan regel själva eftersom vi är med i EU (med öppna gränser), så vi sitter i en humanitär rävsax. I ett sådant läge tror jag det kan vara bättre med mer pengar till UNHCR istället för (går)dagens politik.

Patrik N sa...

Min kritik är att nedanstående fråga inte får några svar alls i blogginlägget.

"Hur ska vi då handskas med vår del av flyktingkrisen?"

Bra fråga, men nu behöver vi nog besvara den istället för att upprepat bara ställa den för att sedan slå ut med händerna, sucka och säga att "det är så svårt och för övrigt är SD fascister och nazister".

Mitt förslag, för att inte också vara den som bara ställer frågor som aldrig besvaras:

1) Säkra EU:s yttre gräns (ja, med stängsel, taggtråd och vakter) och till dess det skett säkra den svenska inre gränsen. Fri rörlighet inom EU är bara möjlig om fri rörlighet till EU inte råder.

2) Låt asylsökande söka asyl till EU och inte till enskilda EU-länder. Asylansökningarna avgörs medan den sökande befinner sig i första ankomstland (eller i "asylansökningsområden" som inte med nödvändighet måste ligga i omedelbar anslutning till EU:s yttre gräns, de kan placeras på valfri(a) lämplig(a) plats(er) inom unionen). Tyskland har t.ex. valt en ordning där en asylsökande måste kvarstanna i en viss kommun medan asylansökan avgörs.

3) Fördela de vars asylansökningar godkänts, eller där återföring efter avslag inte kan ske till hemlandet, på ett solidariskt sätt till EU:s medlemsstater baserat på en fördelningsnyckel (i sig baserad på BNP, möjligheter till arbete m m m m).

4) Patrullera vattnen utanför Afrikas norra kust samt vattnet utanför Turkiets kust (den patrulleringen kan Turkiet själva med fördel återuppta för den bedrev de fram till i våras) så att människor inte beger sig ut på havet där de och deras barn drunknar, iväglurade av flyktingsmugglare.

5) Harmonisera, självfallet, asylreglerna inom EU och avgör asylärendena betydligt snabbare än idag (i asylansökningsområdena). Återsänd snabbt den som inte har rätt att stanna så att denne inte upptar resurser som behöver läggas på den som har rätt att stanna.

6) Lägg stora resurser på att, om nödvändigt med våld, tillse att Syrien och andra länder varifrån människor flyr säkras så att människor kan leva sina liv där de önskar, dvs i normalfallet i sina hemländer.

7) Öka kraftigt stödet till UNHCR så att livet i flyktingläger i nära anslutning till nuvarande krigszoner kan göras drägligt till dess det internationella samfundet återställt ordning och säkerhet i t.ex. Syrien varefter flyktingarna kan återvända.

8) Öka antalet kvotflyktingar kraftigt, dvs de allra svagaste som inte kan ta sig till EU för att här söka asyl.

Det är inget krav att du avger dina egna svar på dina frågor, Patrik L, men jag är nyfiken på dem. Så om du vill, gå loss och ge svar. Det är ju inte bara bra frågor som grund för en filosofisk eller akademisk övning vi behöver, utan svar. Svar som kan förändra verkligheten till det bättre för många människor som behöver det. Ger vi inga svar så förändrar vi heller ingenting till det bättre för någon.

Och förresten, vi behöver snarast börja prata med SD och deras väljare och inte utesluta några människor från det demokratiska arbetet. Alla behövs om vi ska skapa en bättre verklighet. Ingen får uteslutas, inte minst de som bär tveksamma åsikter. De behöver vi bemöta öppet för att kunna förändra. Beröringsskräcken måste komma till ända. De som fram till nu har upprätthållit åsiktskorridorer genom att skvätta brunt på den som exempelvis argumenterat som ovan är just nu helt överkörda, de fortsätter förstås att skvätta brunt omkring sig, men det kan vi helt bortse ifrån. Vi vet ju att det inte är sannolikt att hela den sittande Regeringen utgörs av nazister och fascister och jag tror att man inom sex månaders tid kommer att vara på väg att genomföra de flesta av punkterna ovan.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Men du framför en orättfärdig kritik: "Paradoxalt nog genom att vara ett av få länder som beter sig anständigt - men bara mot folk som kommer hit." Med vilken måttstock mäter du när du inte anser vi beter oss anständigt mot de som finns kvar i närområdet? Sverige gör mer än något annat land för att hjälpa dem.

Många, förmodligen de flesta, är mer plikt-/rättighetsetiker än utilitarister. Vår politik är ett mischmasch av moraliska idéer. Det är lite orättvist att utvärdera den ur en specifik etiskt perspektiv. I alla fall blir kritiken missriktad, då få håller med om måttstockens giltighet.

Men om vi ska mäta enligt utilitarism, så är det mycket, mycket mer komplicerat än du framhåller.
1) Inom utilitarismen handlar det inte bara om att väga effekten av bistånd mot effekten asylmottagning i Sverige på lidandet i världen. Det är en falsk dikotomi. Det är hela vår ekonomi alla våra resurser, som ska ställa mot varandra, Statsbudgeten på ca 900 miljarder kronor hur nyttjas den bäst för att minska lidandet?
2) Ett alternativ en utilitarist seriöst borde undersöka är att med militära medel stoppa kriget. Minskar lidandet i välden om Assad med familj mördas och Ar-Raqqah bombas till grus? Även om inte Sverige kan göra detta själva, så kan vi erbjuda våra militära resurser och ta det moraliska ansvaret för aktiv krigföring.
3) Vad det gäller flyktingläger så är det inte självklart att flyktingläger i närområdet är effektivast. Flyktingläger i Sverige, inklusive transport av flyktingar hit på ett säkert sätt, kan vara billigare eftersom vi har bättre infrastruktur här och mer kompetens personal i landet. (Att hjälpa i närområdet kräver att länder i närområdet accepterar att de byggs upp flyktingläger på deras territorium. Detta har inte vi i Sverige kontroll över.)
4) För en utilitarist är det självklart att ta bort transportörsansvaret och öppna upp för asylansökningar på ambassader. Detta skapar små kostnader för Sverige och möjliggör för människor med lite pengar att själva ta sig till Sverige på ett säkert sätt. Detta minskar lidandet. Vi behöver inte ger dem bidrag eller annat stöd när de väl kommer till Sverige, utan de resurserna kan fortfarande gå till de mest behövande. Utilitaristen har inga problem med att minska bidragen till asylsökanden som bor i Sverige om resurserna som frigörs minskar mer lidande i om de nyttjas på annat sätt. Men detta gäller även andra bidrag som går till svenska medborgare (vilket för oss till bara till (1).

Att ställa upp det som en falsk dikotomi som du gör är populistens retorik.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Glömde under (1) nuvarande statsbudget är ingen begränsning. Vi kan ändra skattenivån, vi kan låna pengar - snart är det julhandel.

Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
Jag tycker alla dina förslag är tänkvärda och värda att diskutera.

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Sluta kalla mig populist. Det för inte debatten framåt.

1. Vi har avsatt en summa pengar till att hjälpa människor som inte är svenska medborgare. Det är inte alls en falsk dikotomi att hävda att bistånd är viktigare än flyktinghjälp i Sverige eftersom det är den avvägning regeringen gör. Visst, vi kan argumentera för att vi borde göra mer i största allmänhet om vi vill. Jag tycker det vore en mycket bra idé till och med. Men även dessa pengar bör hamna där de gör mest nytta.
2. Det är min "situation 2" i mitt inlägg. Jag tycker verkligen det alternativet borde föras upp högre på dagordningen.
3. Allt är dyrare i Sverige - mat, bostäder, uppvärmning, personal, allt. Att på detta också lägga transportkostnader skulle göra det ännu dyrare. Det finns ingen som helst ekonomisk rimlighet i den kalkylen.
4. Jag tycker också att vi borde öppna upp asylmottagningar på plats så att människor skulle slippa riskera livet på Medelhavet (det var därför jag skrev det). Det borde vara ett EU-gemensamt åtagande.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Kallade inte dig populist, utan menade att du förenklade såsom populisten. Det är ändå fel av mig.

A. Du argumenterar för att dikotomin är giltig för att den görs av regeringen.
B. Regeringens beslut av bara väga två utgiftsposter mot varandra är inte fattat på utilitaristisk grund.
C. Du vill ändå kritisera regeringens fördelning mellan de två posterna på utilitaristisk grund.
D. Utifrån utilitarism är det då även relevant att kritisera regeringen för att de endast ser till två utgiftsposter, istället ska varje budgetpost värderas på utilitaristisk grund.

Man kan inte vara utilitarist när det passar och avstå när det blir jobbigt, om man vill vara konsekvent.

Utilitaristen behöver även svara på om det är flyktingläger vi ska lägga pengarna på, när det finns sjukdomar och svält som dödar människor. Att rädda ett liv med malarianät uppskattas kosta 3500 dollar.

Mitt avgörande argument är dock att hur vi kan förvänta oss att andra länder ska ta emot flyktingar (så vi kan hjälpa dem ekonomiskt där), om vi inte själva tar emot flyktingar.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Sedan förstår jag inte vilka "korn av sanning" du kan hitta Arpi-citatet.

Vi är medansvariga för EU:s migrationspolitik, med transportörsavtal och stängsel på vissa ställen, ihop med alla andra EU-länder. Det finns bättre politik att föra, men den skulle leda till fler asylsökanden. Detta är inte EU som union villiga att acceptera. Så, vilket alternativ förespråkar du? Att vi lämnar EU så vi kan föra en självständig migrationspolitik?

Krister V sa...

Patrik N,
Vettigaste jag läst på länge!

Ulf,
Förstår inte varför du slösar tid på meningslösa tankemodeller.

"Utilitaristen behöver även svara på om det är flyktingläger vi ska lägga pengarna på, när det finns sjukdomar och svält som dödar människor."

Hur ser utilitaristen på att omfördela u-landsbiståndet till Bert Karlsson och andra profitörer inom asylboendebranschen?

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

Utilitaristen anser det är dålig nytta i form av minskat lidande per använd krona. Pengarna ger större nytta om de används till att förhindra svält och sjukdomar i de fattigaste delarna av Afrika.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Med "1) Säkra EU:s yttre gräns (ja, med stängsel, taggtråd och vakter)" menar du ingen ska komma in i EU och kunna söka asyl på plats? Det måste ske i de länder de kommer ifrån.

Ska vakterna även skjuta de som försöker ta sig in i EU?

Vad gör man med de som tar sig in i EU trots murarna? Ska de leva som papperslösa, som i USA, och skickas ut när de hittas.

Patrik N sa...

Ulf,

"Med "1) Säkra EU:s yttre gräns (ja, med stängsel, taggtråd och vakter)" menar du ingen ska komma in i EU och kunna söka asyl på plats? Det måste ske i de länder de kommer ifrån.

Asyl ska sökas vid gränsen till det land som den sökande ankommer till. Precis som nu.

Ska vakterna även skjuta de som försöker ta sig in i EU?

Nej. Precis som nu.

Vad gör man med de som tar sig in i EU trots murarna? Ska de leva som papperslösa, som i USA, och skickas ut när de hittas.

Ja. Men innan de "skickas ut" har de naturligtvis möjlighet att göra en asylansökan och få den prövad. Precis som nu.

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Sådärja, verkliga motargument. Då ska vi se. Utilitaristens problem, rent generellt, är att i konsekvensens namn borde allt satsas på det värsta problemet eftersom det skulle minska lidandet mest, sett till spenderad krona. Men en sådan strategi skulle få världens samhällen som vi känner dem att falla samman. Man måste helt enkelt bry sig om små problem också, för att världen ska fungera. Så det borde rent generellt inte vara en framkomlig väg att vara utilitarist. Så uppfattar jag ditt motargument. Och jag ser väl egentligen ingen väg ut ur dilemmat du ställer upp. Så det kanske inte går att vara konsekvent utilitarist. Om man inte betraktar samhällets sammanbrott som något negativt, vilket leder in till en lång serie av beräkningar om hur vi ska få ett samhälle som fungerar som omfattar störst möjliga mängd människor, vilket väl är det politiken syftar till? Men det här blir en principiell diskussion som jag inte är klar över hur den ska leda oss framåt. Så det var kanske dumt att utgå ifrån en enda etisk princip.

Du skriver så här: "Mitt avgörande argument är dock att hur vi kan förvänta oss att andra länder ska ta emot flyktingar (så vi kan hjälpa dem ekonomiskt där), om vi inte själva tar emot flyktingar." Det verkar inte som att det hjälper att vi tar emot flyktingar - andra ändrar sig inte i alla fall. Vi står ensamma i det här. De människor som kommer hit får vi ta ansvar för, oberoende av vad andra gör.

Frågan är dock om hela processen hade kunnat skötas på ett bättre sätt. Det är här jag menar att Arpi har en poäng, för orsaken att människor flyr hit är just att det finns en möjlighet att börja ett nytt liv här (och i Tyskland). Hade inte den möjligheten funnits hade folk inte flytt hit. Det är det han menar med sin "morot". Om man tycker det vore bättre att människor inte drunknade på Medelhavet borde man ta bort denna morot - vilket just är vad man gör nu. Bra va?

Om det är bra eller inte beror förstås på alternativet. Med mer pengar i närområdet, t.ex. flyktingläger med ordnade förhållanden på EU-territorium, så skulle det här vara ett mindre problem i alla fall.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Bra, i så fall har jag inga stora invändningar mot dina. Det är som EU:s regler är tänkta att fungera idag, vilket säkrar asylrätten, men med en del bra tillägg.

Att detta system i praktiken aldrig fungerat som det tänkt och EU-länderna inte verkar ha någon vilja att få det att fungera, är dock ett praktiskt hinder. Kanske oöverstigligt. I alla fall på kort sikt.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Ska kommentera lite mer senare, men vill bara bidra med en liknelse som dök upp i huvudet när jag läste avslutningen på din kommentar.

Ca. 300 personer dör i trafiken i Sverige varje år. Vi har en nollvision, och det är bra. Människor ger sig ut i trafiken för att de vill transportera sig från en plats till en annan. Det finns något som lockar dem till den andra platsen, en "motor". Om vi tog bort "moroten", så skulle människor inte ge sig ut i trafiken och ingen skulle dö i trafiken. Bra va?

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Tycker du verkligen det är en rimlig liknelse?

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Ja, var brister den?

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Den är inte lik.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Det var en väldig oprecis beskrivning. Vilken brist på likhet gör den orimlig?

Kristian sa...

Varför kan man inte istället sträva efter ett system på internationell nivå som liknar det nationella? Det vill säga, på samma sätt som staten betalar pengar till kommunerna för flyktingmottagandet, skulle EU, FN eller liknande kunna betala ett mottagarland för varje flyktings uppehälle under ett eller två år.

* Det skulle göra det mer "attraktivt" att ta emot, vilket vore bättre än piska.
* Det skapar incitament till snabb integration eftersom landet annars får ta över och betala uppehället när perioden går ut.
* Det blir naturligtvis höjda avgifter till EU eller motsvarande, men det innebär också att alla är med och betalar.
* Så varför ska den mer själviske vilja gå med i ett sådant system? Ja, vi vet inte hur flyktingströmmarna går i framtiden (konflikter, klimat osv) så det blir lite av ett försäkringssystem, om det egna landet skulle "drabbas" i framtiden. Kanske lite lägre avgifter för dem som går med i systemet tidigt?

Göran sa...

Kristian,
tyvärr är det nog en politisk omöjlighet inom EU att "alla betalar". Möjligen kan det diskuteras men att det genomförs lär inte ske.

Patrik L/Ulf G, i Arpis "morot" ingår säkert överlägset bäst ekonomiska bidrag och bl a fri tandvård.

Patrik N, är det någon skillnad på din taggtråd i 1) och Donald Trumps och Netanyahus murar, mer än betongen? Syftet är väl i alla fall det samma.

Patrik N sa...

"Patrik N, är det någon skillnad på din taggtråd i 1) och Donald Trumps och Netanyahus murar, mer än betongen? Syftet är väl i alla fall det samma."

Vet inte exakt vilka syften de har. Mitt syfte är att säkra gränsen, dvs tillse att den bara kan korsas vid gränsstationer där de inresande kontrolleras varefter de kan tillåtas resa in alternativt vägras inresa.

Patrik N sa...

Förslagen i min kommentar 2015-11-22, 11.33 är nu i princip genomförda till 100 % och i den del de ännu inte är det så kommer de att bli det. Det jag dock aldrig hade kunnat förutse var att det skulle genomföras av Miljöpartiet :)

Patrik N sa...

...2015-11-12, 11.33 är rätt adress till profetian.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se