7 nov. 2015

Roms psykologer

Lördagsmeditation #Stoicweek

Praktiserande stoicism handlar mer om psykologi än om klassiska filosofi. Detta blev redan märkbart under antiken, men är väldigt tydligt hos dem som praktiserar idag.

Seneca den yngre (4 f.v.t - 65)
I antiken var det en klar historiska utveckling. De tidiga stoikerna i Grekland filosoferade om naturens grund (både fysik och metafysik), befattade sig med logik och utvecklade etiska idéer om det goda livet. När skolan kom till Rom, under de första århundradena i vår tidräkning, blev etiken dominerande. De normativa tankarna om det goda livet kompletterades rikligt med handfasta psykologiska råd och övningar om hur detta kan uppnås.

En historisk förklaring till detta som framförts är att det rådde stark konkurrens mellan olika filosofiska skolor i Rom och för att marknadsföras sig blev det viktigt att fokusera på det som människor uppfattade som nyttigt i deras liv.
"No school has more goodness and gentleness; none has more love for human beings, nor more attention to the common good. The goal which it assigns to us is to be useful, to help others, and to take care, not only of ourselves, but of everyone in general and of each one in particular." Seneca, On Clemency 3.3
Den grundläggande psykologiska idén är att negativa, skadliga, irrationella känslor ska identifieras och motverkas, så de inte tar kontroll över vårt väsen. I stället ska hälsosamma och rationella känslor ges plats. Stoikerna var alltså inte allmänt känslokalla, som vanföreställningen beskriver dem, utan de värdesatte lyckokänslor när gick hand i hand med godhet och mildhet. Några hedonister var de dock aldrig.

En övning var att föreställa i sig en förlust av något som man värdesätter. En förlust som man tänker kommer innebära starka negativa känslor. Något som kan framkalla ångest om man bara fantiserar om förlusten, till exempel förlusten av någon man älskar djupt. Tanken på denna förlust ska målas upp på ett trovärdigt sätt i det egna sinnet och denna tanke ska man fokusera på under en längre tid. Förhoppningsvis kommer ångestnivån sjunka med tiden och detta kommer enligt stoikerna gör oss bättre rustade inför framtida olyckor i liv.

Syftet med övningar som dessa var att när olyckan kommer kunna bibehålla självkontroll och undvika lidande. Leva ett lyckligare liv. Bortser man från stoicismens filosofiska fundament, är det praktiker som i dag återfinns i kognitiv beteendeterapi och positiv psykologi.

1 kommentar:

Rebella undrar sa...

Ska man tro Karen Armstrong gäller det filosofiskolorna överlag. De var skolor i levnadskonst, snarare än vad vi idag kallar för filosofi.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se