15 nov. 2015

Två tankar. Samtidigt.


Efter den första chocken kommer ilskan. Vad är det för fega jävlar som beväpnar sig till tänderna och skjuter ihjäl obeväpnade oskyddade oskyldiga medmänniskor? Vad är det för sjuk ideologi som kan driva människor till sådant vansinne? Precis som nazismen före den måste salafismen bli oacceptabel i världen.

Men då måste vi hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det här är ett vansinnesdåd av en extremt liten grupp människor. IS representerar inte alla muslimer eller all Islam. Något den här räkneövningen kan hjälpa till att förklara.


Lätt som en plätt.

Den andra tanken är att det här visst har med islam att göra. Det är till exempel via moskéer som hatet sprids. Jag har sett det här korancitatet spridas över nätet, från dem som helt vill frikänna islam från skuld.


Det är uppenbart att det här citatet är ämnat att visa på islams kärleksfullhet, men det man undrar är om personen som klippt ut det någonsin har läst Koranen. Det här är inte en av de delar av Koranen som IS ignorerar, tvärtom, i sitt sammanhang är det här förmodligen deras favoritavsnitt.
[5:32] Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden.
[5:33] De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande;
[5:34] dock skall de som visar ånger innan ni har fått makt över dem skonas. Ni skall veta att Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
Om man orkar läsa lite mer om vers 5:32 visar det sig att texten som citeras på flaggan här ovanför inte applicerar på muslimer - det är en föreskrift för bokens folk, dvs. judarna (därav "föreskrev Vi för Israels barn"). Judar får inte döda, men det är villkorat: judar får döda de som själva har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och spridit sedefördärv.

Muslimerna får sin instruktion i nästa vers. Och där talas inte om något förbud av dödande alls, utan en explicit tillåtelse att straffa dem som stör "ordningen på jorden" och sprider "sedefördärv" samt, vilket är mer problematiskt, "De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud". Dessa ska "utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land".

Myspys. Fin text. Samtidigt måste vi komma ihåg att Islam är så oerhört mycket mer än Koranen.

Det hela är inte så svårt egentligen. Vi måste bekämpa salafismen med alla medel en demokrati besitter, fast salafismen tveklöst har sin grund i Islam. Samtidigt måste vi självklart låta den enorma majoriteten av muslimer få fortsätta leva sina liv i fred, utan några inskränkningar vad gäller religionsutövning och frihet - vi är ju på samma sida. Det är ju faktiskt mest muslimer som drabbas av salafisternas våld. Har ni till exempel missat det andra terrordådet som just hänt: läs här en extremt kort DN-artikel om ett bombdåd i torsdags som krävde minst 37 liv i Beirut.

4 kommentarer:

Kristian sa...

Längre tillbaka verkar 5:32 vara ett citat av rabbi Hillel, som dog år 10.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hillel_the_Elder

Lars Torstensson sa...

Salafismen

Den initierade och välformulerade liberale muslimen och ex-islamisten Mohamed Omar skriver så här, på bloggen Det goda samhället:

Vad är salafismen?

Det är en rörelse inom sunniislam som vill gå tillbaka till en bokstavlig läsning av Koranen och sunna, det vill säga profeten Muhammeds exempel, och rensa bort alla nya idéer. De är mycket noga med att texterna ska följas till punkt och pricka. Salafiterna kallar sig så efter det arabiska ordet ”salaf” som betyder ”föregångare”. De gör anspråk på att följa de tidiga muslimernas, föregångarnas, islam.

Stark salafism bland sunnimuslimer

I Sverige har salafismen stor utbredning bland unga sunnimuslimer. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att aktivistisk och organiserad sunniislam i Sverige domineras av salafismen ... Det är den mest synliga, mest aktiva och mest missionerande gruppen bland ungdomar.

Utbredd naivitet inför salafismen

Idag verkar salafiter helt öppet i moskéer och skolor, på gator och torg och på Internet. De får i vissa fall till och med statliga bidrag! Jag känner till salafitiska aktivister som samtidigt är engagerade i antirasistiska föreningar och bjuds in i respektabla sammanhang för att hålla föredrag. Det finns en utbredd naivitet och en aningslöshet.

Muslimernas islamofobi

I debatten om islamofobi finns det en typ av islamofobi som i stort sett aldrig nämns: muslimernas islamofobi. Detta trots att denna typ av islamofobi ligger bakom både diskriminering och förföljelse av muslimer bara på grund av deras islamiska tro ...

För någon vecka sedan talade jag med en grupp som varit på studiebesök i moskén på Medborgarplatsen i Stockholm. De berättade att guiden inte ens ville kalla shiiter muslimer. Jag känner igen denna inställning från min egen tid i sunnitiska moskéer. Något ekumeniskt arbete existerade inte och imamer kunde öppet sprida hat mot shiamuslimer utan några som helst konsekvenser.

Profeten Muhammed var både slavägare och helig krigare

... de fyra första kaliferna, profeten Muhammeds efterträdare ... bedrev jihad med svärd i hand, rövade, ägde slavar, halshögg och korsfäste sina fiender och diskriminerade icke-muslimer ...

Dessutom, läser man de texter som mainstreamislam håller för äkta, sunda och förebildliga, var profeten Muhammed själv både slavägare och helig krigare. Han ledde arméer som dödade i Guds namn.

En fascist kan vara mörkhyad och heta Ahmed

Vi har en eurocentrisk förståelse av fascismen som grumlar blicken. En fascist behöver inte vara en vit europé med kristen kulturbakgrund; han eller hon kan mycket väl vara mörkhyad och klädd i kaftan och turban. En fascist kan vara muslim och heta Ahmed eller Mustafa.

Salafismen och islam

De som säger att den salafitiska jihadismen inte har något med islam att göra har fel. Den har mycket med islam att göra. Men den är inte densamma som islam. Islam kan förstås annorlunda och mindre bokstavstroget och har förmåga att utvecklas i progressiv riktning.

Lars Torstensson sa...

Muslimsk rättskommitté kallade lagar mot rekrytering till terroristgrupper för "raslagar"

"Muslimska Människorättskommittén ... hävdade [förra året] att IS-stridande utomlands inte utgjorde något som helst hot mot Sverige. I samma artikel anklagade de lagstiftning mot rekrytering till terroristorganisationer för att vara 'raslagar' (AB 26/8-2014)."

Lars Torstensson sa...

Mehmet Kaplan beskrev övningar inför eventuella terrorattentat som "islamofobi"

"I Mehmet Kaplan har vi en minister som så sent som 2007 tillsammans med sin partikamrat, miljöpartisten Yvonne Ruwaida beskrev övningar inför eventuella terrorattentat som 'islamofobi'. Säpos arbete mot islamistisk extremism beskrev de som ”trakasserier” mot muslimer (DN 27/4-2007)."

Det skriver Adam Cwejman i en ledare i Göteborgs-Posten.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2897293-adam-cwejman-agera-innan-det-ar-for-sent

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se