23 nov. 2015

Ulf Danielsson: Den kosmiska världsåskådningen

Se Ulf Danielsson motta årets Hedeniuspriset. Därefter föreläser han om Den kosmiska världsåskådningen. Efter föreläsningen (37:00) följer en minst lika stimulerande frågestund. Missa inte Danielssons svar på vad som skiljer hans och Max Tegmark syn på universum (53:35), samt den efterföljande frågan, från en ung åhörare, om popcorn (56:14). "Jag vet inte" är ett av det rationella samtalets bästa svar.

Motiveringen till årets Hedeniuspris lyder:
“Professor Ulf Danielsson har under en lång tid bedrivit aktiv folkbildning genom sina populärvetenskapliga böcker och föreläsningar, samt genom sitt flitiga deltagande i olika media. Framförallt har Danielsson folkbildat inom fysikens område, men han har även gjort viktiga inlägg om vetenskapens generella roll för vår förståelse av verkligheten. Genom sin livaktiga, intresseväckande och nyfikna ton är Danielsson ett både eftersökt och välkommet inslag i den svenska diskussionen. I denna har Danielsson konsekvent främjat det rationella samtalet kring verklighetens natur och människans plats i världen.”

Denna föreläsning var ett mycket gott exempel på varför Danielsson är värd priset.

1 kommentar:

Ulf Gustafsson sa...

Ett svar på frågan om popcorn: Förmodligen inte
http://www.popsci.com/military-aviation-amp-space/article/2008-12/if-you-dropped-corn-kernel-space-would-it-pop-during-re-entry

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se