19 nov. 2015

Vad är vårt gemensamt mänskliga?

Carl Gustaf Olofsson har skrivit en text med anledning av att det är Filosofinsdag idag: Vad är vårt gemensamma mänskliga?
Vi lever i en tid när vi oåterkalleligt har blivit en global kultur. Det gäller kommunikationer, resor, produktionen av varor. Det gäller krig och flyktingströmmar. Vad har vi gemensamt bortom kultur, religion, etnicitet, kön och sexuell läggning? Hur stark är vår benägenhet att fokusera på det som skiljer oss? Det finns forskning som antyder att det är genetiskt inbyggt i oss med en reservation gentemot främlingen och det annorlunda. Jag kan själv känna igen mig i det. Och när det sedan tillkommer språkförbistring och stora kulturella olikheter så blir det än svårare. 
Samtidigt ställer vår tids ödesfrågor helt nya krav på globalt ansvar och samarbete över de gränser som språk och kulturella olikheter innebär. Vi kan förbanna denna belägenhet, blunda och försöka skapa oss skyddade reservat. Vi kan också se det som en storartad utmaning att försöka hitta nya vägar och nya förhållningssätt för att öka chanserna för en godartad framtid. Och där vi i mötet med dessa utmaningar kan råka utvecklas och mogna ett snäpp till som människor.
Läs helheten i Barometern.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se