6 nov. 2015

Världsmedborgarskap

Fredagsmeditation #Stoicwwek

Blunda och tänk dig en cirkel av ljus rund dig själv som representerar din Oikeiôsis, det som tillhör dig, du bryr dig om, är familjär med. Låt sedan cirkeln växa så den innefattar din familj. Låt den växa så den inkluderar dina vänner, din släkt. Låt den växa så den innefattar människor du möter på ditt arbete och i samhället du bor. Låt den växa runt Sverige, runt Europa. Slutligen låt den växa runt hela värden och inkludera hela mänskligheten, och känn tillgivenhet till hela mänskligheten.

Denna övning med koncentriska cirklar, som slutligen omfamnar hela mänskligheten, bygger på en text av stoikern Hierocles och är ett exempel på att stoikerna var kosmopoliter, världsmedborgare. Människan var till sin natur förnuftig och social. Detta gällde alla människor och förenade hela mänskligheten.

Marcus Aurelius skrev: "Min natur är förnuftig och skapad för samliv. Min stad och mitt fädernesland är Rom, såtillvida som jag heter Antoninus, och världen, såtillvida jag är människa."

1800 år senare skrev filosofen Peter Singer boken The Expanding Circle, i vilken han använder förnuftet för att att legitimera ett etiskt ansvarstagande bortom den snäva cirkel som biologin drar runt vår familj, ut till hela mänskligheten.

Singer gjorde det ur ett individualistiskt och konsekvensetiskt perspektiv. I Stoicismen gjordes ett antagande om en mänsklig natur, där alla människor har en del av den gudomliga naturens rationalitet. Ett kollektivistiskt synsätt. I båda fallen landar det i ett världsmedborgarskap som återfinns i humanismen.

6 kommentarer:

Göran sa...

Sverige sägs vara världens mest sekulära land och jag undrar om inte vi som land har kommit längst när det gäller att tänka som Peter Singer. Säga vad man vill om det men det verkar hur som helst som inte alla är mogna att acceptera att vi är världsbäst på att minska lidandet i världen och dess eventuella konsekvenser. Onekligen lyfter detta in resonemanget på ett filosofiskt plan. Men missar vi något i detta resonemang ?

Ulf Gustafsson sa...

Göran, utveckla gärna. Vad funderar du på att vi missar?

Göran sa...

Ulf, jag satte ett frågetecken efter då det är en öppen fråga med många bottnar. I teorin skulle Peter Singers ideer fungera men efter vad vi sett hittills fungerar det inte i praktiken.
Den andra funderingen jag hade var om det finns någon bindning mellan Sveriges utbredda sekularism i vilken nog ingår ett mindre fokus på familjen bara för att nämna en av skillnaderna och en vilja att göra gott för stora delar av mänskligheten som ligger på en världsbästanivå. Och det är inte fråga om att det är en målfotovinst utan snarare en utklassningsvinst gentemot övriga länder i världen. Detta faktum väcker mitt intresse vad anledningen till detta är. En tänkbar anledning skulle kunna vara att man kompenserar ett mindre mått av religiositet med ett större mått av att agera världssamvete. Man kan tänka sig att t ex så medan i länder där religionen spelar större roll spelar förmodligen även familjen en större roll. Familjen och en trängre krets prioriteras framför den vidare kretsen mänskligheten.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

När du skriver "fungerar inte i praktiken", menar du alla håller inte med Singer eller gör inte det Singer anser är rätt? Det är inte direkt överraskande och säger inget om Singers idé är rimlig eller inte.

Din övriga fundering kanske stämmer. En alternativ teori är sekularisering går hand i hand med att man överger religiösa etiska system, vilka ersätts (med grova penseldrag) av antingen en individuell nihilism, eller universella mänskliga rättigheter och/eller utilitarism.

Göran sa...

Ulf, om jag förstått Peter Singer rätt så resonerar han teoretiskt om att vi lätt skulle kunna utplåna fattigdomen genom att fördela resurser från de som har till de som inte har. Jag tror nog alla håller med om det teoretiska resonemanget.

Men jag anser att framför att ge till dem som behöver, vilket inte skulle fungera i praktiken, så skulle man som du är inne på stärka och realisera mänskliga rättigheter. Inget land har gjort det sedan de presenterades. I Sverige har vi då en del frågeställningar att lösa i samband med det.

Kille86a sa...

Tack men nej tack, The new world order tilltalar inte mig.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se