14 dec. 2015

Bra intention om spridning av våldsbejakande budskap

I förra veckan presenterade regeringen en överenskommelse om åtgärder mot terrorism. En av åtgärderna var:
Inga offentliga medel till våldsbejakande budskap 
Det är viktigt att bidragsgivare säkerställer att offentliga medel inte ges till organisationer som sprider våldsbejakande budskap. För att få statsbidrag måste en organisation leva upp till grundläggande demokratiska värderingar. Skulle de förespråka våldsbejakande budskap ska de inte få något stöd. Det gäller i synnerhet budskap som förespråkar terrorism. Det är också möjligt att kräva tillbaka stöd som beviljats på felaktiga grunder.
Detta är verkligen välkommet. Det är dock horribelt att detta kan vara en åtgärd nu. Hur kan det varit möjligt att staten hittills accepterat att bidrag ges till dem som sprider våldsbejakande budskap?

Det ska bli intressant att följa hur denna viljeinriktning förvandlas till handling. Jag är rädd för att det inte blir mycket som förändras i praktiken. Hur ska staten förhållas sig till budskapen i religiösa texter som kan tolkas som våldsbejakande?
Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk skall bli hans fiender. [Matt 10:34-36]
När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred - Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. [Koranen 9:5]
De flesta troende uppfattar inte dessa verser som våldsbejakande, utan de har intrikata tolkningsförklaringar - om och men - som gör även dessa verser till kärleksbudskap. Men om det är tillåtet att förmedla dessa budskap och samtidigt få statliga bidrag, var går då gränsen för det inte tillåtna? Kommer de som riskerar förlora bidrag, för att de bjudit in hatpredikanter till konferenser, kunna komma undan bestraffning genom att hävda "det som sas var metaforer", "man måste se till kontexten", "i andra sammanhang talar vi om fred"? Vi får se framöver.

Angående demokratiska värderingar, är det högst tveksamt om samfund som systematisk missgynnar kvinnor, t.ex. genom placering under och tillgång till gudstjänster, lever efter dessa värderingar. Lika så borde acceptans av hbtq-personer var ett krav för de som har demokratiska värderingar.

En annan fundering som skrivningen väcker är om Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna fullt ut lever upp till demokratiska värderingar. Det dyker  i alla fall då och då upp kopplingar mellan dessa partier och grupper, nationellt och internationellt, som inte respekterar de demokratiska spelreglerna. Kan dessa partier fortsätta att få partistöd och andra bidrag?

I får se vad resultatet blir av detta. Kanske åtgärden skrämmer vissa organisationer till att vara mer försiktig med vilka de väljer som företrädare, accepterar som medlemmar och vilka de bjuder in. Kanske blir det möjligt att mera kraftfullt kritisera en del av statens bidragsgivning framöver. Det är alltid något.

4 kommentarer:

John P sa...

DN skriver också om att det bildats en Ny muslimsk koalition mot terrorism.

"Saudiarabien bildar en koalition mot terrorism bestående av 34 muslimska stater.

Även om kampen mot terrorismen nämns flera gånger tas inte IS upp specifikt. Målet är att ”skydda den muslimska nationen från ondskan från alla terroristgrupper och organisationer vad de än heter”.

I koalitionen ingår förutom Saudiarabien: Jordanien, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turkiet, Tchad, Togo, Tunisien, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Komorerna, Qatar, Elfenbenskusten, Kuwait, Libanon, Libyen, Maldivierna, Mali, Malaysia, Egypten, Marocko, Mauretanien, Niger, Nigeria och Jemen."


Är det för övrigt inte ganska märkligt att beskriva dessa som "muslimska stater"? Statsskicket hos flera av dessa är väl (sekulära) parlamentariska demokratier, åtminstone officiellt. Sen att majoritetsbefolkningen är troende muslimer i olika utsträckning är en annan sak. Eller?

John P sa...

Jag skrev för övrigt och frågade Clas Svahn om detta av nyfikenhet. Han svarade lite kort att "Det är så koalitionen beskriver sig självt.".

DN har länkat till en artikel på Al Arabiya, men där beskriver man sig som "an Islamic military alliance".

Vidare skriver man att:

"The statement carried by the Saudi Press Agency "SPA" that the formation of the coalition was "out of the Lord's guidance Quran: (virtue, righteousness and piety and do not cooperate in sin and aggression) and the teachings of the Islamic Shari'a and provisions that deny terrorism in all its forms and manifestations, because it is a heinous and unjustly crime Tapah all heavenly religions and human instinct.

As stated in the statement that "terrorism and crimes of brutality from spoiling in the land and destroy the plow and birth control is forbidden in Islam constitutes a serious violation of human dignity and rights, especially the right to life and the right to security, and displays the interests of the countries and communities at risk and threatens its stability."


Google Translate översättning

Jag vet inte, men iom att man också tar upp "birth control" (ja, om nu inte google translate är helt ute och cyklar) som något som kan skada statens intressen och landet säkerhet, så finns det kanske anledning att vara lite orolig för hur denna allians utvecklar sig i förhållande till männskliga rättigheter.

Ulf Gustafsson sa...

När Saudiarabien skall bekämpa terrorister blir man orolig. För ett år sedan räknande de ateister som terrorister. http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-declares-all-atheists-are-terrorists-in-new-law-to-crack-down-on-political-dissidents-9228389.html

Kristian sa...

Fast det är allt lite knepigt med definitionerna. Rent semantiskt kan man ju säga att det är "våldsbejakande" att vilja skicka ner JAS-plan för att bekämpa IS, så det täcker på sätt och vis ett flertal partier... och träning i självförsvar och kampsport är ju en aning våldsbejakande det också. Kanske kan man skriva "terrorism, utomrättsliga våldshandlingar och brott mot svensk lag" istället.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se