28 dec. 2015

Gyllende tillfälle för reform grusades

Veckan före jul infann sig ett gyllene tillfälle för några muslimska organisationer i Sverige att visa på förändringsvilja. Det handlar om det sunnimuslimska organistionskonglomerat som bland annat består av: Islamiska förbundet i Sverige, Sveriges Unga Muslimer, Islamic Relief Sverige och studieförbundet Ibn Rushd. En annan organisation i konglomeratet är Sveriges Imam Råd.

Tillfället uppkom när en styrelseledamot i Sveriges Imam Råd, Ziyad Ayach, skrev på Aftonbladet debatt: Min islam är kapad av hat och barbarism.
I dag känner jag inte igen min religion. Inom loppet av 40 år har enstaka individer lyckats vända upp och ner på min islam. Det skrämmande är att det inte har varit svårt. Det som krävdes var en vältalig skäggig typ som hade retorisk förmåga och som lärde sig de heliga texterna utantill samt en religiös elit som vägrade att omvärdera sina uttolkningar av urkunderna. [...] 
Muslimska teologer världen över bär hela skulden för detta vansinne som smutskastar min islam. I de största moskéerna världen över hör man hur vältaliga predikanter lösrycker diverse Koran-verser ur sitt sammanhang med syfte att sprida aggression och hat samt tysta ner alla reformistiska försök.[...] 
 I dag står islam inför de allvarligaste utmaningarna genom tiderna. Hoten kommer inte från imperialism eller kolonialism, inte heller från rasister och islamofober. De verkliga hoten kommer inifrån, från den religiösa eliten som gav sig ensamrätt att tolka de heliga texterna. Islam måste frigöras från deras hjärngrepp och släppas fri. En holistisk läsning som främjar samförstånd, samlevnad och globala värderingar bör premieras.
Detta inlägg var en utmärkt grund för att bygga ett inom-muslimsk arbete mot extremism och för tolerans och samarbete mellan livsåskådningar som värderar demokrati och religionsfrihet. Men nej - detta var inte politiskt möjligt. Den organisation som Ayach representerar tog istället avstånd från det han skrivit - eftersom debattartikeln "väckt mycket kritik och upprört många". De skriver i ett pressmeddelande:
Sveriges Imam Råd tar helt avstånd från anklagelser och generaliseringar mot de muslimska teologerna som inkom i debattartikeln.
I övrigt, i pressmeddelandet, skriver rådet att de är mot våld och för samarbete.

Det är svårt att förstå att denna kritik av muslimska teologer (som absolut inte behöver läsas som generell) kan vara så känsligt. Speciellt inom sunniislam där religiösa ledare har en relativt svag teologisk position. Kanske beror reaktionen på att dessa muslimska organisationer tillhör en islamistiskt rörelse där auktoritet hos religiösa ledare är viktig för rörelsens sammanhållning och internationella förankring.

En annan del av debattartikeln som förmodligen dragit till sig kritik, är uppmaningen att inte måla upp imperialism, kolonialism, rasister och islamofober som det stora hotet. Detta måste vara mycket svårsålt inom dessa organisationer, då de gjort denna kamp till kärnverksamhet i sin opinionsbildning. Dessa organisationer bedriver kampanj för att muslimer globalt sett ska ses som förtryckta och berövade inflytande över sina egna levnadsbetingelser. De förmedlar och spär på mycket av det missnöje som finns bland muslimska ungdomar, vilket är en annan viktig komponent i skapandet och rekryteringen av jihadister.

Sveriges Imam Råd, Islamiska förbundet i Sverige, med flera, grusade här en gyllene chans att ta steg bort från det negativa inflytande de har över svenska muslimer. Förhoppningsvis kommer istället muslimer i Sverige successivt ta avstånd från dessa organisationer och välja att stödja organisationer som bejakar reformistiska försök inom islam, där demokrati och personlig tro är minst lika viktigt som religiösa auktoriteter.

23 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Bokstavstron stark i islam

En viktig orsak till det utbredda bakåtsträveriet i islam är att fundamentalismen är så stark i denna religion. Den förhärskande inställningen i moskéerna är att alla texter i Koranen, även de grymmaste och mest ålderdomligt-vidskepliga, är heliga, och därför inte får ifrågasättas. De har förmedlats till Muhammed av Allah via ängeln Gabriel, tror man, och människors åsikter väger lätt mot Allahs.

Många kulturrelativistiska debattörer, särskilt inom vänstern och miljöpartiet, gör också ont värre genom att underblåsa denna bokstavstro, och stämpla all eller nästan all islamkritik som islamofobi och rasism.

Och riksdagspolitikerna hjälper de reaktionära imamerna genom att ösa pengar över dem, och ge islamister en plattform i riksdagen och regeringen, trots att de undergräver samhällets värdegrund.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Jag tar avstånd från din generella beskrivning av islam. Lika så den svepande och oprecisa kritiken riktad mot "många kulturrelativistiska debattörer".

Om man gör så ospecifika och generaliserande uttalanden om islam som du här gjorde, förvånar de mig inte om några ser detta som islamofobi och rasism, istället för islamkritik.

Patrik N sa...

Det är lite märkligt när moderator väljer att släppa fram kommentarer som man sedan omedelbart "tar avstånd ifrån". Jag funderar på om moderator hade släppt fram en exakt likadan kommentar om avsändaren hade varit Nils? Frågan får anses vara retorisk då Nils aldrig skrev kommentarer av det slag som humanisten Lars T skriver och som moderator väljer att släppa fram.

Krister V sa...

Ursäkta, Ulf, men låter du inte som ett eko av Sveriges Imam Råd?
Att peka ut faktiska problem är väl knappast detsamma som att fördöma en hel religion?

Göran sa...

Kan delvis förstå Patrik Ns kommentar, men skillnaden är att Lars Ts vida generaliseringar görs som humanist och jag kan förstå att Ulf vill markera att han inte delar hans åsikter. Nils kritik var åtminstone stundtals snyggare formulerade men hade mer karaktären kritik mot "massinvandring" och partipolitik.
Det som Ulf och Lars har gemensamt är trots allt bara kritik mot religioner. Politiskt ser skribenter här ut att täcka hela skalan. Även om jag ibland kan se en viss överrepresentation på marginalen av ett i dessa dagar omtalat parti.

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

Din kommentar förvånar mig.

Min framställning av islam är "generell", skriver du. Men vad jag beskriver är "den förhärskande inställningen i moskéerna". Inte inställningen i alla moskéer, eller hela islam. Man kan säkert hitta en och annan vidsynt moské, om man letar tillräckligt länge. Och det finns många "vanliga" muslimer, som inte låter sig styras av de reaktionära imamerna. De är ofta lika negativa till de senare som jag.

Den lesbiska feministen och muslimska dissidenten och reformatorn Irshad Manji skriver så här i sin bok Det muslimska problemet: "Problemet med islam idag är att bokstavstroheten slår igenom i hela världen och blir den accepterade varianten."

Boken har utgetts av det sekulärhumanistiska förlaget Fri Tanke. Vill du påstå att det är ett rasistiskt och islamofobiskt förlag?

En stark fundamentalism slår också igenom i olika programskrifter för moskéer och islamiska förbund, liksom i Islamguiden på nätet. Dessa rörelser brukar resonera ungefär som jag beskriver i mitt inlägg.

Vill du ha ett konkret exempel på vad jag avser när jag kritiserar kulturrelativistiska debattörer så kan jag nämna den kristna debattören Helle Klein. Hon angrep det första numret av tidningen Sans, som hade en kvinna i burka på omslaget. Det var islamofobiskt, ansåg Klein. Eftersom muslimer har en i väst "främmande" religion, och är utsatta för främlingsfientlighet, så var det fel att uppmärksamma islamistiskt kvinnoförtryck så som Sans gjorde, ansåg Klein.

Givetvis var det ett svek mot de drabbade kvinnorna!

Varför tror du själv att så många av Ziyad Ayachs trosfränder dissar hans angelägna och vettiga synpunkter? Har det inget att göra med synen på Koranen?

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Jag skrev inte att jag anser det du skrev var rasism eller islamofobi. Problemet är att du nästan jämt generaliserar om islam, nästan aldrig specificerar vilken av alla otaliga trosinriktningar inom islam du syftar på.

Hur din sista fråga kan vara kopplad till det vi diskuterar förstår jag inte. Tror du Ziyad Ayachs synpunkter i debattartikeln har inget att göra med hans syn på Koranen? (För att svara med en lika oklar fråga.)

Krister V,

Faktiska problem måste kunna verifieras. För att kunna göra detta måste dessa specificeras. Abortmotstånd är en förhärskande inställning bland kristna och kristna berövar kvinnor deras rätt att bestämma över sitt eget liv. Det är också ett faktisk problem formulering, men inte speciellt bra om man vill lösa detta problem.

Patrik N,

Jag hade släppt den kommentaren även om Nils skrivit den. Att jag tog avstånd från den var bara för att förtydliga att mitt inlägg inte handlade om generell kritik mot islam och att jag i allmänhet tycker generell kritik mot islam är kontraproduktivt mot de mål jag strävar mot.

Patrik N sa...

"Även om jag ibland kan se en viss överrepresentation på marginalen av ett i dessa dagar omtalat parti."

Självmål i åsiktskorridorsmålet.

Lars Torstensson sa...

Jag generaliserar inte alls!

Ulf G skriver:

>Problemet är att du nästan jämt generaliserar om islam ...

Du kan inte ha läst mina inlägg, när du påstår det. För jag påminna om att jag nyss talade om de "många 'vanliga' muslimer, som inte låter sig styras av de reaktionära imamerna", och jag citerade den muslimska dissidenten Irshad Manji, som står för fritt och kritiskt, islamiskt tänkande. I andra sammanhang har jag citerat Hanna Gadban, Nalin Pekgul, Mohamed Omar m fl. Alla progressiva och liberalt sinnade muslimer, som visar att islam inte alls behöver vara fundamentalistiskt bakåtsträveri!

>... jag ... tycker generell kritik mot islam är kontraproduktivt mot de mål jag strävar mot.

Du agerar själv på ett kontraproduktivt sätt när du framställer ledande muslimska opinionsbildare, som vill verka för ett mer upplyst och humant islam, som förkastligt generaliserande.

Vidare skriver du:

>... du ... nästan aldrig specificerar vilken av alla otaliga trosinriktningar inom islam du syftar på.

Jag talar om den dominerande trenden i den islam som predikas i moskéerna, men jag kan inte namnen på alla dessa moskéer. Flertalet är dock förstås sunni och shia. Ungefär på samma sätt uttrycker sig även Ayach, som skriver: "Muslimska teologer världen över bär hela skulden för detta vansinne som smutskastar min islam." Han talar också om att "de största moskéerna världen över" gör detta.

Gör du fel när du citerar honom trots att han inte preciserar exakt vilka stora moskéer han syftar på?

Lars Torstensson sa...

Synen på Koranen är avgörande för hur fritt och kritiskt man får eller inte får tänka

Du skriver:

>Tror du Ziyad Ayachs synpunkter i debattartikeln har inget att göra med hans syn på Koranen? (För att svara med en lika oklar fråga.)

Frågan är inte på något sätt oklar. Och jag anser givetvis att Ziyad Ayachs synpunkter i debattartikeln har mycket att göra med hans syn på Koranen. Han talar med beklämning om hur Koranverser används runt om i världen för att "sprida aggression och hat". Detta beteende är just typiskt för fundamentalister, som anser att även onda och hatiska religiösa texter ska betraktas som giltiga och normgivande. Ayach vänder sig också mot "den religiösa eliten som gav sig ensamrätt att tolka de heliga texterna", och han understryker: "Islam måste frigöras från deras hjärngrepp och släppas fri." Han förordar alltså den rätt till fritt tänkande även på religionens område som är motsatsen till ett fundamentalistiskt synsätt.

Och som även Fri Tanke står för. Vilket är orsaken till att de har publicerat både Irshad Manji och Hanna Gadban, trots att båda är troende muslimer. Och till att jag gärna citerar dessa.

Lars Torstensson sa...

Göran skriver:

> Lars Ts vida generaliseringar görs som humanist ...

Som jag har visat ovan gör jag inga sådana generaliseringar. Däremot tar jag, i humanistisk anda, ställning för upplysta muslimer mot doktrinära sådana, eftersom de förra gör islam mindre omänskligt och bakåtsträvande, medan de senare verkar i motsatt riktning.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Jag tror vi har olika uppfattning om vad ordet generalisera betyder. Om jag skriver ett inlägg som gäller specifikt några islamska organisationer och du därefter vidgar detta till islam i allmänhet, menar jag att du generalisera utifrån den specificering jag tidigare gjorde. Att du senare tar upp några enstaka undantag kan jag inte se motbevisa detta, utan snarare stärker min åsikt.

Om du inte ser skillnaden mellan hur du och hur Ayach formulerar sig, blir det svårt att föra en diskussion. "Muslimska teologer världen över" är inte samma sak som islam. I satsen "De största moskéerna världen över" uppfattar jag en annan betydelse, än i "Den förhärskande inställningen i moskéerna".

Krister V sa...

"Muslimska teologer världen över bär hela skulden för detta vansinne som smutskastar min islam."

Detta borde varit en islamofob generalisering att ta självklart avstånd ifrån, om det inte var de två sista orden, som tydligen legitimerar den ospecificerade kritiken...

Lars Torstensson sa...

Att de "antifundamentalistiska undantagen" är få speglar verkligheten

Ulf G.

Det är Ziyad Ayach som vidgar diskussionen, liksom du själv när du citerar honom. Han kritiserar inte bara sin egen organisation, utan skriver t ex också att "islam" står inför mycket allvarliga utmaningar, p g a den religiösa elitens antifrihetliga texttolkning.

Ovan nämner jag några frihetligt sinnade, muslimska opinionsbildare som har varit av betydelse för den svenska debatten. Du menar att de bara utgör "enstaka undantag", och att jag därför närmast bekräftar bilden av ett genomgående fundamentalistiskt islam.

Nu är det dock tyvärr så att fundamentalismen faktiskt är stark i islam, och mainstream i moskéerna, och undantagen är därför få. Det kan du inte lasta mig för. Verkligheten är sådan. Som bl a Irshad Manji har understrukit mycket klart.

Vilka fler liberalmuslimska debattörer borde jag ha nämnt, menar du, som dementerar uppgiften att islam är starkt fundamentalistiskt?

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Det handlar inte om enstaka undantag. Det är den enorma förenkling du gör när du tror du kunna beskriva islam som något enhetligt. Se din senaste kommentar: Först skriver du om fundamentalismen, sedan verkar det som om du anser endast liberalmuslimska debattörer som inte tillhör fundamentalismen.

Bara för att ta ett exempel: I det senaste valet i Bangladesh röstade mer än 30 miljoner muslimer på ett sekulärt parti som trots alla sina brister inte företräder en fundamentalistisk tolkning av islam. Det är dock inte liberala i svensk kontext. Bara i Bangladesh finns det nog 1 000-tals muslimska debattörer som inte är fundamentalister.

Göran sa...

"Självmål i åsiktskorridorsmålet"

Du övertygar verkligen som centerpartist. Fullt i klass med Ostronmannen.
Smart att välja centerpartiet som är för fri invandring när du på samma gång försöker slå världsrekord i att vara ömhudad angående SD, apropå åsiktskorridoren.

Lars Torstensson sa...

Vilka islamiska samfund dissar fundamentalismen?

Ulf G.

Det finns säkerligen massor av muslimer som röstar på sekulära partier. Många "vanliga" muslimer är sekulära, och även många fundamentalister röstar på partier som inte står för bokstavstro. Men det motsäger inte att fundamentalismen är stark i moskéerna (vilket inte betyder att religionen är "enhetlig"). Partier och religiösa samfund är inte samma sak.

Hur är det i Sverige? Vilka islamiska samfund menar du det är som dissar fundamentalismen, och gör det i så stort antal att man kan säga att fundamentalismen inte dominerar i svenska moskéer?

Du förebrår mig ovan att jag bara har nämnt några enstaka muslimska opinionsbildare som tagit strid mot fundamentalismen, och du låter förstå att jag därigenom framställer islam som mer fundamentalistiskt än det är. Så vilka opinionsbildare av denna typ vill du lägga till?

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Varför resulterar så många av våra diskussioner i att jag måste utbilda dig om islam? Sluta ställ frågor till mig, och bilda dig själv. Därefter kan du bättre belägga det du nu påstår.

En indelning av islam som föreslagits är: 1.Traditionalism 2.Fundamentalism 3.Modernism 4.Sekularism. Traditionalismen är den klart mest utbredda och jag förmodar den vanlig förekommande i moskéer runt om i världen.

Om fundamentalism i islam (som ibland ses som detsamma som salafism) kan du läsa här:
http://www.islamisktforum.se/zaktuellt/aktuellt26.html

Här ytterligare en beskrivning av islamic fundamentalism:
"Although Islamic Fundamentalism receives a tremendous amount of attention in the western media, it represents a minority position within the Islamic tradition and is openly rejected and resisted by many Muslims."
http://www.patheos.com/Library/Islamic-Fundamentalism

Lars Torstensson sa...

Moskéernas mainstreamislam är fundamentalistisk i den meningen att den hävdar att Koranen är bokstavligen sann

Ulf G.

Bakgrunden till mina frågor till dig var förstås din insinuation att jag angett för få muslimska motkrafter mot fundamentalismen. Din svarslöshet talar för att insinuationen var grundlös. Det är snarare du själv som behöver informera dig mer om islam.

För Paolo Botto, som du citerar ovan, betyder islamisk fundamentalism "en strikt tolkning av islam som rättfärdigar användandet av våld för att uppnå sina politiska mål". Har man en sådan definition, och/eller sätter likhetstecken mellan fundamentalism och salafism. så är mainstreamislam givetvis inte fundamentalistisk. Men enligt vanligt språkbruk är fundamentalismen inte nödvändigtvis våldsam - även om den kan vara det - utan betecknar bara åsikten att en helig skrift är bokstavligen sann. Det är den uppfattningen som är utbredd i moskéerna.

Patheos Library, som du också hänvisar till, avser med fundamentalism åsikten "that the Qur'an is the inerrant and literal word of God", men dessutom "that Muslims are required to strictly adhere to the religious practices and moral codes found there. Most forms of Islamic Fundamentalism maintain that a true Muslim state and society is essential for following Islamic religious law and hold that there should be no distrinction between religious and political life."

Det är likaså en definition som går längre än vanligt språkbruk. Även fundamentalister kan skygga för den bokstavliga tillämpningen av Koranens alla föreskrifter i vårt moderna samhälle. De kan exempelvis tänka sig en viss anpassning till nutida förhållanden, eller hävda att föreskrifterna speglar Guds rättfärdighet, men bara kan förverkligas i ett tänkt, islamiskt idealsamhälle. Eller också blundar de helt enkelt för diskrepansen mellan de korantexter de hyllar i teorin och de handlingar de utför i praktiken.

Men självfallet finns det ändå en risk för att deras bokstavstro underblåser våld och totalitärt tänkande.

Pingstvänner, för att ta ett kristet exempel, brukar varken använda våld eller vilja avskaffa demokratin, och göra samhället teokratiskt. Ändå anses de vara fundamentalister p g a sin bibelsyn. Varför ska vi ha en annan definition på islamisk bokstavstro än på kristen?

Lars Torstensson sa...

Krocken mellan officiellt proklamerad bokstavstro och moderna värderingar

Mohamed Omar, en av de muslimska antifundamentalister som jag citerar ovan, har framhållit att fundamentalismen är utbredd i islam, och präglar denna religion mer än kristendomen och judendomen. Han har också beskrivit hur den diskrepans som jag talar om i föregående inlägg plågar många muslimer. Han skriver:

"I väst har judar och kristna kommit långt. De talar öppet om de problematiska delarna i sina respektive traditioner. Muslimer har inte kommit lika långt. Men pressen ökar ... Hur kan jag hylla profeten Muhammed som absolut, etisk förebild samtidigt som han enligt texter vi håller för heliga och sanna beter sig på ett sätt jag finner anstötligt? Är det fel på mig? Är det fel på texterna? Man kan inte lägga locket på hur länge som helst."

Omar har varit både islamistisk och antiislamistisk aktivist, och han har själv gjort ett misslyckat försök att skriva en Muhammedbiografi. Så han är väl förtrogen med svensk islam, och vet vad han talar om.

Visst är det angeläget, inte minst ur humanistisk synpunkt, att "lyfta på locket" och öppet dryfta det dilemma som Omar talar om! Men för att lyckas krävs det att man erkänner problemet, och inte försöker bagatellisera det.

Lars Torstensson sa...

Här är länken till Omars artikel: http://detgodasamhallet.com/2015/07/11/tio-ar-sedan-terrorattacken-i-londons-tunnelbana

Ulf Gustafsson sa...

Lars T, läser du inga andra källor än Mohamed Omars blogg? Jag kan inte minnas att du hänvisat till någon annan?

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

Jag stödjer mig mycket på Mohamed Omar eftersom han är kunnig, skriver bra och fortlöpande bevakar islamiska frågor. Men ovan citerar jag också Irshad Manji, och jag nämner Hanna Gadban och Nalin Pekgul, som har framfört synpunkter liknande Omars. Vidare refererar jag islamiska sammanslutningars programskrifter och hemsidor.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se