21 dec. 2015

Inte i Aristoteles efterföljd


Alla män är dödliga.
Sokrates är en man.
Alltså är månen gjord av ost.

Och nej, det hjälper inte att läsa hela resonemanget.

7 kommentarer:

Mattias Ö sa...

Jo, förklara treenigheten är du snäll. Jag har aldrig begripligt hur den fungerar.

Henrik Larsson sa...

Ja jädrans. Fantastiskt vilken låg nivå som kan tryckas nuförtiden.
Svenskan borde skämmas för att låta detta fallerade gymnasiearbete till textmassa passera.
Men tack for skräckexemplet ;)

Emil Vikström sa...

Det är ett helt otroligt ologiskt resonemang han för. Det finns ingen gud. Varken en, tre eller tusen. Att jag sällan uttrycker förnekelse av alla hinduismens gudar (gudar som även kristna förnekar) beror bara på att jag inte vet så mycket om dem och för att det inte är så många omkring mig som försöker påstå att de finns. Jag förnekar dem alla. Jag har inte "byggt min ateism" på förnekelse av någon särskild gud. Den bygger på att det inte finns NÅGON gud. Bara en troende kan blanda ihop de begreppen.

Hur har han mage att i samma artikel erkänna att kyrkan i viss mån approprierat julen och att senare hävda att julens kristenhet har att göra med kyrkans datum? Att kyrkan placerat julen alldeles invid det traditionella firandet av årets mörkaste tid är ju bara en del av övertagandet! Det finns inget som tyder på att Jesus, om han ens funnits, föddes på vintern. Det är en godtycklig dag och den har valts för att det redan firades en högtid då.

Hela artikeln är uppenbart skriven till kristna. Han försöker måla upp en felaktig bild av vad ateister tycker och han försöker få andra kristna att försvara den kristna tolkningen av julen. Varför? Varför vill kristna att vi andra ska tolka julen enligt kristen modell? Missförstå mig nu rätt: jag missunnar inte någon kristen att fira Jesu födelse, de får gärna ha kvar sin högtid, men dra inte in mig i den tolkningen.

Lennart W sa...

Helt ok artikel. Han har väsentligen rätt. Den synliga irritationen här är nog mest ett uttryck för förnekelse, precis som det så länge även var för mig.

Ang bloggposten är den däremot helt obegriplig. Antagligen Humanistisk lågik.
;-)

Anders Hesselbom sa...

Ett uttryck för mindervärdeskomplex.

Erik M sa...

Delvis har väl Gür rätt.

De flesta svenska ateister har antingen själva varit kristna en gång eller haft kristna släktingar och förfäder. De flesta svenska ateister är mer införstådda med kristendomen än andra religioner och när vi får frågan varför vi inte tror på Gud så börjar vi ganska ofta med att räkna upp argument mot just en kristen gudsbild, snarare än t.e.x. en muslimsk eller en vag deistisk sådan (vilket visserligen även kan bero på att folk som försöker omvända oss i Sverige oftast är kristna själva). Chansen är mycket större att en svensk, ateist eller ej, ska veta vad treenigheten är än att de ska känna till begreppet tawhid (även om jag rätt ofta träffar på svenskar som inte har någon koll alls på treenigheten eller annan grundläggande kristendomskunskap). Visst innehåller svensk kultur fortfarande massor av idéer och symboler och traditioner som ursprungligen antingen är kristna eller som starkt färjats av kristendomen.

Så hade Gürs poäng varit "de flesta ateister i Sverige är kulturellt kristna" eller "modernt julfirande innehåller en massa kristna influenser, även om det till stor del sekulariserats" eller"svenska ateister måste erkänna att de ofta påverkas av en kristen världsbild även om de aktivt tar avstånd från religionen i sig" så hade jag varit beredd att ge honom i alla fall lite rätt.

Men nu är hans poäng "därför är julen en kristen högtid". Nej. Det är den inte. Den har ett hedniskt ursprung, kristnades sedan delvis och har idag till stor del sekulariserats. Den tillhör varken asadyrkare, kristna eller sekularister. Den "tillhör" alla som vill fira den, oavsett motiv.

Henrik Larsson sa...

Lennart,

Jag är ju ingen riktig humanist, eftersom jag respekterar religiositet i många former, men inte slarviga och dåligt underbyggda artiklar. Inte heller är jag irriterad, eftersom julen inte är särskilt viktig för mig.

Gür skriver ju bara att han vill att julen skall vara kristen utan att ge belägg på varför.
T.ex. när han skriver:

"Allt det ovanstående är i viss mån sant. Men det är sekundärt."

...vilken är en åsikt man kan ha, men som inte gör det till en vettig argumentation utan endast en godtycklig åsikt.
Att vidare skriva att det är "avgörande" att skjuta in sig på ett specifikt årtal (1008?) är inte heller något annat än godtyckligt.

Vår historia är en ström av tankar och idéer och när man uttalar sig om historia gör man alltid ett mer eller mindre medvetet val.
Att inte se detta med klar blick är intellektuellt undermåligt av Gür. Tycker jag.

Sedan skriver han om svenska folket :
"de är i så fall till huvuddelen kristna ateister. "

Gür har ingen rättighet att tillskriva människor någon åsikt eller grupptillhörighet baserat på sina gissningar om sakernas tillstånd. Det är endast en respektlös och oinformerad gissning och bör inte ses som något annat.

Avslutningen håller inte heller:
"I Sverige utgår till och med ateisters gudlöshet från den kristendom som präglar landets historia och kultur. Det är därför julen är en kristen högtid."

Eftersom jag läst en del av dina spännande kommentarer om fysik på den här bloggen tror jag att du kan se felslutet här.
Detta är gymnasial ergo propter hoc. Dessutom baserat på en falsk premiss för att göra det än mer beklämmande pikant.
Gür får gärna tycka vad han vill om julen och såklart fira den som kristen om han vill men jag förstår det som att han helt enkelt vill ha tolkningsföreträde för att julen är, eller skall vara kristen för alla utan att ge några bra belägg för varför.
Han kan dock inte få särskilt mycket respekt för detta när han argumenterar så dåligt.

Eller för att citera nationalskald Danielsson som är en av de få jultraditionerna som håller för mig:
"Karl-Bertil Jonssons ömma moder fick något religiöst i blicken, ty denna saga utspelar sig på den tid då julen fortfarande firades till minne av Kristi födelse."


Men God Jul icke desto mindre!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se