11 dec. 2015

"Kära pappa" - en kortfilm mot våld mot kvinnor

23 kommentarer:

Patrik N sa...

Organisationen "Fatta Man" argumenterar för att alla män är kollektivt ansvariga för det sexuella våldet. http://www.expressen.se/debatt/alla-man-har-ansvar-for-det-sexuella-valdet/

Och då har väl rimligen alla muslimer kollektivt ansvar för IS våldsdåd? Eller är det alla män som har det kollektiva ansvaret för terrordåden då IS våldsverkare ju oftast är män? Det vill säga, Ulf och Patrik L (bara ett exempel, Helge) är kollektivt medskyldiga till dåden i Paris?

Och vilken grupp ska ta ansvar för alla bokföringsbrott som begås? De utförs huvudsakligen av män men också av många kvinnor. Är alla män ansvariga för bokföringsbrotten eller är det alla kvinnor som är det? Eller är det rentav alla människor som är bokföringsskyldiga, födda som ofödda, som kollektivt ansvarar för alla bokföringsbrott?

Knepigt värre. Eller kan det vara så att människor inte kollektivt ska åläggas ansvar för vad andra människor gör? Då har ju inte alla män kollektivt ansvar för det sexuella våldet och alla muslimer har då inte heller kollektivt ansvar för IS terrordåd. Men då är ju å andra sidan organisationen "Fatta Man" helt ute och cyklar.

Så kan det förstås vara. Ren teoretiskt, alltså.

Göran sa...

Det är nog bara att suga i sig att om vi alla män tog ansvar så skulle vi inte ha problemet. I alla fall mer konstruktivt än att känna sig påhoppad och gå i försvarsställning.

Anders Hesselbom sa...

Givetvis har alla muslimer ett ansvar för terrorism på samma sätt som alla män har ett ansvar för våld. Sen kan man kanske argumentera för att nivån av ansvar är hyfsat låg. Nu är den här filmen norsk, i Sverige är män mer utsatta än kvinnor. Men gärningsmannen är ofta en man. Vilket följer till "alla män" på samma sätt som ett terrorattentat följer till "alla muslimer". Jag själv är ytterst tveksam...

Patrik N sa...

Göran,

"Det är nog bara att suga i sig att om alla muslimer tog ansvar så skulle vi inte ha problemet [med islamistisk terrorism]. I alla fall mer konstruktivt än att känna sig påhoppad och gå i försvarsställning."

Känns det bra? Eller är det här väsensskilt och i så fall vilken är skillnaden?

Göran sa...

Patrik N, du måste själv kunna se att det är väsensskilt. Om alla vi män tog ett kollektivt ansvar så skulle kvinnors situation underlättas betydligt. Det är huvudsakligen män som utövar våld och har bristfällig attityd.
I ditt exempel så bör man utöka ansvaret även till kristna och ateister t ex. Vi borde alla tillämpa kärleksbudskapet mer.

Patrik N sa...

Göran,

1) Är män, som du ser det, också kollektivt skyldiga till IS terrordåd (det är ju så gott som uteslutande män som ägnar sig åt att utföra sådana)?

2) Hur ser du på ett eventuellt kollektivt och könsbundet ansvar för bokföringsbrott (se ovan) i Sverige?

Frågorna är högst seriöst menade och jag hoppas att du vill besvara dem så konkret du kan.

Göran sa...

Patrik N,

1) Nej av uppenbara skäl.
2) Nej av uppenbara skäl.

Patrik N sa...

Kan du konkretisera de uppenbara skälen?

Lennart W sa...

Jag tycker att man ska skilja mellan att (1) ha ansvar för att försöka åtgärda något som är fel, och att (2) personligen vara skyldig till det som är fel.

Ansvariga är vi mer eller mindre allihop även när det inte är vårt personliga fel. Men i många fall är det också så att vi har olika stor chans att påverka. Kan ju t ex vara lättare att påverka inom den egna gruppen (som naturligtvis kan definieras på många sätt) än utanför gruppen. T ex KAN det ju vara lättare för män än för kvinnor att tala förstånd med en man som inte respekterar kvinnor och visar det med våld. Speciellt om sådana män helt felaktigt tror att deras beteende är normalt och allmänt accepterat av andra män.

På samma tror jag att muslimer KAN ha en större chans än icke-muslimer att göra något åt det islamistiska våldet. Även om det iofs kompliceras av konflikten mellan sunni och shia. Men kanske då iaf sunnimuslimer kan göra mer mot t ex nyrekryteringen till Daesh och al-Nusra än vad t ex jag kan göra?

I alla fall är det nog inte så bra att bara försöka smita från ansvaret att göra något bara för att man inte tycker att det var ens eget fel. Det är ju bara... oansvarigt.

Patrik N sa...

Lennart,

På vilka grunder uppstår ansvaret? På grundval av att man kan göra något? Och innebär ansvaret att jag kan kräva av dig att du ska göra något åt någonting som du kan påverka? Och om du inte gör det utan istället försöker smita ifrån ditt ansvar, är du då oansvarig?

Anders sa...

Vilken trist debatt!! Naturligtvis måste frågan om kollektiv skuld komma upp! Jag påstår att precis som filmen insiktsfullt beskriver har DE FLESTA MÄN - som under sin livstid i någon form umgås med och kommunicerar med andra män, det gör kanske inte alla? - ett ansvar för vilka värderingar och synsätt som utvecklas i det umgänget. DET ansvaret vill några inte ta för vi som INTE slår eller våldtar har ju naturligtvis INGET ansvar för den verklighet där detta sker, eller har vi det? Journalisternas utfrågning i Aktuellt var lika ogenomtänkt som flera av dessa kommentarer. Trist!

Patrik N sa...

Anders,

Ansvar har man rimligen för sina egna handlingar men inte för andras. Om handlingen man själv utför är att man förstärker andra att begå våldshandlingar så har man självfallet ett ansvar för det. Men att ålägga människor av manskön ett särskilt ansvar måste vara fel innan man vet vilka handlingar individen av manskön begått.

Från Expressen: "Filmen “Kära pappa” säger det vi inte vill höra – att alla män har ansvar för det sexuella våldet, skriver Svante Tidholm från Fatta Man." Inte de flesta män, alltså, utan alla. Här görs inga undantag så kritiska frågor är behövliga.

"Jag påstår att precis som filmen insiktsfullt beskriver har DE FLESTA MÄN - som under sin livstid i någon form umgås med och kommunicerar med andra män, det gör kanske inte alla? - ett ansvar för vilka värderingar och synsätt som utvecklas i det umgänget."

De flesta människor umgås under sin livstid med och kommunicerar med män. Det finns därför ingen anledning att fokusera särskilt på män på den här grunden.

"(...)för vi som INTE slår eller våldtar har ju naturligtvis INGET ansvar för den verklighet där detta sker, eller har vi det? "

Vi har ansvar för våra handlingar. Män(niskor) som utövar våld har ansvar för det och män(niskor) som stödjer andra att utöva våld har ansvar för det. Och män(niskor) som inte beter sig illa har ingen skuld.

Göran sa...

Kul att reservationslöst hålla med Anders en gång.

Patrik N,
"män(niskor) som inte beter sig illa har ingen skuld"

Det ser ut som om du blandar ihop ansvar med skuld. Vi män har ett ansvar men inte nödvändigtvis någon skuld.

Krister V sa...

Bra sagt, Patrik N.
Skulle man tro media borde kvinnor utgöra minst 90 % av offren för misshandel, dödlig misshandel och självmord.
Enligt statistiken handlar det istället om runt 30 %.

Patrik N sa...

Göran,

Jag har ju frågat dig ett par gånger nu vilket (kollektivt) ansvar just män skulle ha. Men det kommer inget svar.

Göran sa...

Patrik N, du får nöja dig med de svar jag givit. Du verkar inte bry dig speciellt mycket om dem vad jag kan se.

Lennart W sa...

Patrik N: Svar JA på alla frågorna. Att ta ansvar är ju som sagt inte samma sak som att ta på sig skulden.

Vilket jag iofs personligen inte heller skyggar för.

Jag bekänner inför Gud allsmäktig att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse, genom min skuld, min skuld, min egen stora skuld!

Patrik N sa...

Lennart, tack för konkret svar (Göran, se och lär).

Vi vet nu då att du skulle acceptera att jag skulle kräva handlingar av dig då du åtar dig ett kollektivt ansvar mot bakgrund av att du kan vidta vissa handlingar. Innebär detta också att du menar dig ha en rätt att kräva samma sak av mig (och av alla andra) eller är ditt ansvarstagande ett ensidigt åtagande som i sig inte reciprokt skapar plikter för andra?

Göran sa...

Humor Patrik N,
det är just sett och lärt som jag gjort. Därför kan jag säga till Lennart W; Lycka till!

Erik M sa...

Lennart W,

Ville bara säga att din kommentar från
2015-12-15 01:26 är jättebra och att jag håller med dig helt och hållet på den punkten.

Lennart W sa...

Erik: Tack!

Patrik: Skrev ihop något, och det blev lite långt och så. Men egentligen bara med mer av samma, så det får vara. Vilket ansvar du väljer att ta i olika sammanhang är upp till dig och ditt samvete och vad du bryr dig om. Ta inget alls om du vill, världens orättvisor är ju till största delen inte ditt personliga fel.

Patrik N sa...

Lennart,

"Vilket ansvar du väljer att ta i olika sammanhang är upp till dig och ditt samvete och vad du bryr dig om. Ta inget alls om du vill, världens orättvisor är ju till största delen inte ditt personliga fel."

Då har vi nog samma åsikt du och jag och om jag inte feltolkar dig så är du därmed också motståndare till tanken att människor med rätta skulle kunna ålägga varandra en kollektiv skuld eller ett kollektivt, tvingande, ansvar vare sig det rör sig om män eller om muslimer. Eller katoliker för den delen.

Jag tar mitt ansvar för världens orättvisor. Inte för att jag har skuld till de flesta av dem och inte för att jag genom mitt kön eller min etniska tillhörighet skulle ha ett tvingande ansvar till det utan för att jag av fri vilja väljer att påverka världen i en viss riktning, en som jag tror är bra.

Göran sa...

Ser man på, då var detta löst och vi kanske ska tacka Lennart för det. Ansvar kan så klart inte åläggas andra utan det är något som man tar.
Det påtvingade ansvaret vet jag inte ens om någon egentligen krävt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se