16 dec. 2015

Modig nog att säga nej till barbariet

Idag delade Europaparlamentet ut Sakharovpriset till Raif Badawi. Badawis fru Ensaf Haidar mottog priset i hans ställe och vid prisceremonin sa hon bland annat: "Raif Badawi was brave enough to raise his voice and say no to their barbarity. That is why they flogged him."

Badawi har för en vecka sedan flyttats till ett nytt fängelse. Detta tolkas som att han inte kommer få några fler chanser att överklaga domen. Där av har han i protest inlett en hungerstrejk. Han är vid svag hälsa, säger hans fru.
Nedan kan ni läsa ett utdrag ur en av Raif Badawis texter, vilka har publicerats i boken 1000 piskrapp för att jag säger vad jag tänker.
"Tänk tillbaka på medeltiden. Se vilket tillstånd de europeiska länderna då befann sig i! På grund av det härskande prästerskapet som ju regerar i Guds namn.
Prästerskapet lade sig i varenda detalj i människornas liv. På så vis spred sig å ena sidan mörker och okunskap, medan å den andra en fullständigt absurd rikedom ansamlades hos prästerskapet.
Dag och natt arbetade kyrkans företrädare flitigt på att fördjupa människornas okunskap så att de kunde tjäna än mer på den. Det gick till och med så långt att man sålde avlatsbrev till medborgarna så att de skulle kunna köpa sig en plats i paradiset. Och du vill inte att jag ska bekämpa detta inskränkta tankegods? Titta bara var Europa står idag, efter att de europeiska folken till sist lyckats tränga bort svartrockarna från det offentliga livet och fösa in dem i deras kyrkor, utanför vilkas murar de inte längre har någonting att säga till om! Idag står de europeiska länderna för civilisation och humanism. Ja, de exporterar till och med sin vetenskap och sitt medvetande ut över hela mänskligheten så att den, till alla sina samhällen, kan fortplanta en kultur som står för liv, ljus och kreativitet i en revolution mot okunskap i alla dess former.
Det religiösa tänkandet strävar däremot efter att kontrollera våra liv in i minsta detalj. Dag efter dag kämpar det för att upphöja och överbemyndiga salafistiska tolkningar av korantexten, av traditioner som stammar från en tid som ligger hundratals år tillbaka. Utan att nu i detalj gå in på den största omvälvning och vetanderevolution som världen någonsin skådat: Är det sannolikt att vi motbakgrund av en så pass omfattande förändring håller fast vid ett dylikt reaktionärt tankegods?
Stater som hävdar sig genom religionen håller sina folk fängslade inom trons och rädslans snäva cirkel. Medan resten av världen, som Abdullah al-Quasemi, ‘det arabiska förnuftets schejk’ en gång sa, följer sin längtan, sin kreativitet, liv och civilisation.
Om vi inte omedelbart inleder en ny historieskrivning utan andliga mörkmän som härskar över våra liv, om vi inte bygger en ny grund för vår kultur och vårt medvetande, och öppnar upp en ny horisont för framtiden, kommer vi för evigt att sitta fast i vårt nederlag. Då får vi helt enkelt fortsätta att vältra oss i vår ignorans. En ignorans som inte längre kan accepteras i en tid när civiliserade nationer njuter av livet, i hopp om att kunna njuta av en ännu lite bättre morgondag, och dessutom exporterar det positiva till utvecklingsländerna ... Kommer vi någonsin att vakna?"

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se