23 dec. 2015

Remarkabelt grund analys av IS drivkrafterReligiös politik är bara politik, en religiös stat är bara en stat och religiösa symboler är bara symboler? Eller vad menar Stefan Arvidsson i sin debattartikel Politik snarare än religion som lockar unga till IS? Det måste i alla fall vara den grundaste analysen någonsin, eller vad tycks om följande:
Religiös politik innebär att politiken motiveras med hjälp av teologiska föreställningar, men den är och förblir lika fullt i grunden politik. Det kalifat som IS-anhängare drömmer om är förvisso en religiös konstruktion, men vad kan bli mer politiskt än viljan att grunda en ny stat? Önskan att göra Gud till freds och dra en slöja över kvinnokroppen är förvisso förankrat i en tolkning av Koranen och haditherna, men viljan att dela upp könen och rangordna dem är politisk. Religion ger teologisk legitimitet, politiserade situationer och globala processer driver.
Alltsedan islamologen Jan Hjärpes ”Politisk islam” från 1983 har det inom den svenska religionshistoriska forskningen rått konsensus om detta synsätt.
Nej, det råder verkligen inget konsensus kring detta synsätt bland vare sig religionsvetare eller andra akademiker, hur skulle det kunna göra det? Politik är ju verktyget islamisterna använder för att förverkliga sin sjuka världsbild, inte "grunden". Det är lite som att hävda att finsnickeri i grunden handlar om verktygslådan. Men utan en förståelse av vad snickaren vill skapa är verktygsanalysen fullständigt tom. Om inte Arvidsson förstår ideologiers kraft behöver vi nog påminna om nazism, kommunism, anarkism, liberalism, socialism och libertarianism. Alla högst motiverande tankesystem; alla med politiken som verktyg.

Hur kan en religionsvetare inte se religionens starkt motiverande kraft både för gott och ont, dess förenklade sanningsanspråk, dess förmåga att skapa sammanhang och gemenskap, men bara inom gruppen? Makalöst.

13 kommentarer:

Henrik Larsson sa...

Patrik L,

Jo, det är nog en av stora delar av akademia ganska allmänt vedertagen angreppsbild som Stefan Arvidsson förmedlar.
Standardsynen för de som är seriösa akademiker på området vill jag påstå.
Ditt eget förenklade fokus på religionen är en mer populistisk och begränsad syn som inte har tillnärmelsevis samma spridning
i seriös forskning och inte heller förklaringsvärde som det t.ex. Scott Atran skriver om här i ett bra exempel:
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/15/terrorists-isis

Från artikeln t.ex:
"Abu Mousa, Isis’s press officer in Raqqa, put it: “We are not sending people back to the time of the carrier pigeon. On the contrary, we will benefit from development. But in a way that doesn’t contradict the religion.”

Atran skriver vidare i artikeln:
"It conscientiously exploits the disheartening dynamic between the rise of radical Islamism and the revival of the xenophobic ethno-nationalist movements that are beginning to seriously undermine the middle class – the mainstay of stability and democracy – in Europe in ways reminiscent of the hatchet job that the communists and fascists did on European democracy in the 1920s and 30s".

Tror du behöver öppna upp och vidga din förklaringsmodell om du vill vara relevant för de som inte har den nyateistiska förenklade
synen på konflikter som den vi ser i Syrien nu. Religionen spelar en enorm roll, men inte självt och den är inte riktigt det centrala om du läser t.ex. Atran.
Prova? Letade även efter en förbannat bra belgisk dokumentär som fanns på SVTplay, men den är tyvärr inte kvar.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=XYiV7JA-Iwc Här kan den hyras: https://jman.tv/film/5556
Dyker den upp på Youtube så rekommenderar jag den varmt.

God Jul

Patrik Lindenfors sa...

Henrik,
Du uppvisar som vanligt en remarkabel förnåga att inte förstå skriven text. Det är just Atrans (och i princip alla andras) helhetsperspektiv jag förespråkar, istället för Arvidssons "det handlar inte om religion"-perspektiv.

Henrik Larsson sa...

Du förespråkar T.ex.Atrans forskning med din text?
Nej det framgick nog inte för mig måste jag erkänna.
Kanske för att din text inte är tydlig med det?
Men jag är inte på debatthumör och ber då om ursäkt istället.

God Jul

Lars Torstensson sa...

Sambandet mellan IS terrorstat och islam

Stefan Arvidsson verkar höra till den rätt betydande skara skribenter som ogillar islamkritik, och därför försöker tona ned eller ibland rentav förneka sambandet mellan IS terrorstat och islam och/eller dess heliga skrifter. Om deras strävanden har den tolerante muslimen Mohamed Omar sagt en del insiktsfulla saker på bloggen Det goda samhället:

Visst har IS-terrorn med islam att göra

"De som säger att den salafitiska jihadismen inte har något med islam att göra har fel. Den har mycket med islam att göra. Men den är inte densamma som islam. Islam kan förstås annorlunda och mindre bokstavstroget och har förmåga att utvecklas i progressiv riktning."

Sveriges Unga Muslimer vill mörka Koranvåldet

"Återigen sprider Rashid Musa, ordförande i Sveriges Unga Muslimer (SUM), dimridåer om det jihadistiska våldet ... i webbtidningen Kultwatch den 9 juli befriar han de islamiska grundtexterna från allt ansvar. De som försöker hitta förklaringar till jihadismen i Koranen letar på fel ställe, menar han.

Men vad Musa inte nämner är att det i Koranen faktiskt finns texter som uppmanar till våld. Även om dessa texter inte själva kan förklara det jihadistiska våldet så torde de ha viss betydelse. Terroristerna som utförde attackerna mot World Trade Center den 11 september 2001 var religiöst hängivna muslimer som citerade Koranen. Musa kan säga att de inte var sådana muslimer som han gillar eller att de inte förstått Koranen såsom han förstår den. Men själva ansåg de sig vara goda muslimer som stred för den sanna tron. Uppenbarligen finns det olika sätt att tolka Koranen. Och uppenbarligen finns det en icke-obetydlig grupp muslimer som tolkar den jihadistiskt. Detta behöver diskuteras, inte smusslas undan.

Det är inte bara i Koranen det finns problematiska texter, utan även i haditherna, berättelserna om muslimernas profet Muhammed."

Profeten Muhammed var både slavägare och helig krigare

"... de fyra första kaliferna, profeten Muhammeds efterträdare ... bedrev jihad med svärd i hand, rövade, ägde slavar, halshögg och korsfäste sina fiender och diskriminerade icke-muslimer ...

Dessutom, läser man de texter som mainstreamislam håller för äkta, sunda och förebildliga, var profeten Muhammed själv både slavägare och helig krigare. Han ledde arméer som dödade i Guds namn."

De moderna jihadisterna ... läser berättelserna om Muhammed och hans följeslagare som en manual som ska följas till punkt och pricka."

Sharianormen främjar blodsutgjutelse och efterblivenhet

"Det behövs en helt ny och öppen mentalitet som tillåter att man talar fritt och förnuftigt om sin religion. Så länge sharia är högsta norm och det är tabu att yttra en icke-konventionell åsikt om Koranen och berättelserna om Muhammed kommer blodet att fortsätta flyta och islamvärlden kommer att fortsätta ligga efter väst inom vetenskap, teknik, litteratur, konst, ja, det mesta egentligen."

Lars Torstensson sa...

Här är en länk till Mohamed Omars olika inlägg på bloggen Det goda samhället:

http://detgodasamhallet.com/category/mohamed-omar

Lars Torstensson sa...

IS halshuggningar har stöd i Koranen

Något som IS har gjort sig särskilt beryktade för är de barbariska halshuggningarna av fångna motståndare. Som ibland följs upp med att man placerar de avhuggna huvudena på stolpar, för att sprida skräck och fasa i befolkningen. Dessa halshuggningar är politiska så tillvida att de genomförs av de politiska makthavarna med stöd av gällande lag. Men grunden för dem är religiös. Dåden är nämligen sanktionerade i Koranen, och lagen man åberopar är en sharialag.

I Koranen 8:12 står det, i Zetterstéens översättning: "Jag skall injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna: halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!"

Men Stefan Arvidsson kanske inte läser Koranen? :-P

Henrik Larsson sa...

Patrik L.

Ber nog att få ta tillbaka min ursäkt efter att ha kontrolläst ditt inlägg.
Uppfattar din kritik av Arvidsson som osaklig och grund.

Lustigt nog citerar både du, jag och Stefan Arvidsson Scott Atran som en läsvärd auktoritet i frågan.
För de som är intresserade ber jag därför att få bjuda på en bra intervju på en webbtjänst där Atran får prata till punkt
(transcript finnes med). Lustigt nog använder han på ca 30 minuter aldrig ordet religion ;)

Vill man ändå höra hans åsikter om religion rekommenderas denna gamla klassiker:
http://www.amazon.com/Gods-Trust-Evolutionary-Landscape-Evolution/dp/0195178033/ref=la_B001H6NUVW_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1451050126&sr=1-1

För vad det är värt.

goda helger tillönskas ändock!


Lars Torstensson får en julboksrekommendation av samma Atran medans vi håller på:
http://www.amazon.com/Talking-Enemy-Brotherhood-Making-Terrorists-ebook/dp/B003VIWNNA/ref=la_B001H6NUVW_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1451050126&sr=1-2

Göran sa...

Atran var väldigt intressant att lyssna på. Har lyssnat på honom på YT, Beyond Belief 2006 med alla kända ateister som åhörare och Sam Harris vid podiet. Att packa ihop honom med dem är helt fel. Här kan man snacka om expertise.

Lars Torstensson sa...

Henrik Larsson.

"Julboken" sägs enligt den artikel som du länkar till ge ny insikt i varför människor kan begå terrorhandlingar, men den talar inte om vilken insikt det är.

Henrik Larsson sa...

Scott Atran är en sympatisk och respekterad antropolog som mest pysslar med Mayaindianer, men som tidvis ombetts göra analyser och skriva bl.a. om terrorism. Länken ovan med videon ger dig en viss inblick i hur han resonerar i frågan om du är intresserad.
god jul

Göran sa...

Jag har nu lyssnat på en hel del av Atran och jag tycker att klippet nedan är en liten pärla som fått väldigt lite publicitet.
Den förklarar hur ping-pong-diplomatin gick till när Nixon! öppnade upp Kina och dessutom förklarar hur förmodligen det enda sättet som MÖ-konflikten skulle kunna lösas. Det som är så tydligt är hur vetenskapligt han arbetar.
Är det kanske så att han måste vara ateist, vilket han f ö är, men måste vara en militant ateist för att fullständigt accepteras av humanister?

http://youtu.be/7bt9ChCMcqk

Lars Torstensson sa...

Scott Atron skriver: "... what inspires the most uncompromisingly lethal actors in the world today is not so much the Qur’an or religious teachings. It’s a thrilling cause that promises glory and esteem." Ja, det är säkerligen ära och uppskattning, engagemang och broderskap som IS flaggar med för att förleda unga människor att ansluta sig till kalifatet, snarare än prygelstraff och avrättningar. Men när de väl har lyckats mobilisera ungdomarna är det sharialagarna som gäller. Det är också Koranen och haditherna som gör det möjligt för IS att framställa terrorväldet som något ärofullt och lockande. Den religiösa vanföreställningen att de har Gud på sin sida.

Kristian sa...

http://religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.se/2015/12/is-politik-eller-religion-som-lockar.html

...med kommentarer från undertecknad. Frågan är naturligtvis felställd, eftersom det inte handlar om antingen eller, utan både politik och religion i samverkan.

Gott Nytt!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se