6 dec. 2015

Ska troende på ett liv efter detta ha rätt till dödshjälp?

Rebecca Watson misslyckas något med att rättvisande återge frågeställningen i den artikel hon kritiserar: Can a Child Choose the Right to Die?. Jag uppfattar att frågeställningen är: Har ett barn de förmågor som krävs för att fatta ett informerat beslut om döden? Den frågan är central, inte bara vad det gäller barn, när dödshjälp diskuteras.

Ändå påpekar Watson med rätta problemet med att anse att en tro på ett liv efter detta diskvalificerar någon från att välja dödshjälp eller aktivt möta döden. Om man vill att människor ska ha möjlighet att själv utforma sina liv, så länge deras val inte skadar andra, kan man inte begränsa denna rätt när valen inte överensstämmer med ens egen uppfattning om vad som är rätt.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se