2 dec. 2015

Vakna, Europa!

Wake up Europe! är ett medborgarinitiativ för att skydda demokratin i Europa. Initiativet är startat av europeiska humanister från flera länder och samordnas av European Humanist Federation.

Initiativet anser Ungerns regering, under Viktor Orbáns ledning, har avvikit från demokratiska värden i för stor utsträckning och för länge. Mot detta kan vi inte vara tysta eller, som Europas ledare gör, endast ge försiktiga varningar.

Initiativet önskar att EU-kommissionen straffar Ungern i enlighet med artikel 7 i EU-fördraget, eftersom landet brutit mot artikel 2 som kräver att EU-länderna ska efterleva demokratiska värden: mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättssäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter, inkluderande människor tillhörande minoriteter.

Mer information om detta medborgarinitiativ, som för att vara framgångsrikt behöver samla in 1 000 000 undertecknare senast i november 2016, kommer framöver. Tills dess kan ni besöka initiativets hemsida och skriver till sign@act4democracy.eu för att uttrycka ert stöd.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se