1 dec. 2015

Vi bör formulera en upplysningsorienterad värdegrund

Christer Sturmark skriver i DN Kultur om att upplysningsarvet behöver väckas till liv, som motkraft till religiös fanatism och omänskliga ideologier. Artikeln är ett svar till Ann Heberlein, och andra, som framför att sekularisering är en bidragande orsak till religiöst infekterade konflikter i vår samtid.
Ann Heberlein skriver: ”Det krävs något som formar, motiverar och mobiliserar [människan] att välja att agera i enlighet med politikens visioner. Man kan kanske kalla det religion.” 
Jag instämmer, högre principer behövs. Men de bör formas genom den sekulära etik som människan formulerat genom moralfilosofisk reflektion under årtusenden. Men när vi tillskriver källan till dessa principer någon abstrakt agent med intentionalitet, en klassisk gudsbild, riskerar det att bli farligt. Jag tror som de Condorcet att det inte behövs någon annan herre än förnuftet. 
Att underkasta sig religiösa föreställningar som motivation och drivkraft är att ge upp sin frihet och autonomi. Religiösa urkunder får en särställning, och kampen om tolkningarna inleds. Problemet gör sig påmint även hos den mest liberala teolog: ”Man kan tolka Bibeln så att homosexualitet är oproblematiskt och samkönade äktenskap är tillåtet”, säger somliga präster i den Svenska kyrkan. Gott så. Men om Bibeln inte hade lämnat ett sådant tolkningsutrymme? Om den tveklöst hade fördömt homosexualitet, borde då också vi ha gjort det? Naturligtvis inte. 
Det är alltså inte tolkningarna som är problemet, utan själva föreställningen att de religiösa skrifterna ges en särställning som behöver tolkas och sedan får påverka våra ställningstaganden. Den dagen vi ser dessa texter som likställda, snarare än överordnade, andra klassiska litterära texter kan upplysningsprojektet återupptas.
Läs artikeln på DN Kultur.

9 kommentarer:

Göran sa...

Sturmark skriver om att religiösa skrifter skulle ha en särställning. Är inte det en halmgubbe?

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Nog har de en särställning hos vissa, t.ex. praktiserande kristna låter Bibeln ha en särställning i sina ritualer.

Göran sa...

Ja, att religiösa sätter värde på sina respektive skrifter är ju en del av religionsfriheten och lyckligtvis är detta kompatibelt med våra lagar. En annan sak är att någon promille eller så gör grova överträdelser mot våra lagar och hänvisar till dessa skrifter vilket vi med hjälp av våra lagar måste skydda oss emot. Men officiellt i vårt samhälle har inte dessa skrifter någon särställning.

Erik M sa...

Göran,

Det är inte helt ovanligt att religiösa grupper kräver att lagar ska baseras på eller stå i överensstämmelse med deras religiösa skrifter och läror och att dessa därigenom ska ges en särställning.

Lars Torstensson sa...

De religiösa skrifterna har vanligen en särställning i troende människors föreställning, om också inte i lagen. Och de troende är inte få.

"Ske din vilja" läser de i Fader Vår. Alltså Guds vilja ska gälla, och den ska människorna underkasta sig. Det är att uppge sin autonomi, precis som Sturmark säger. Ett slags inskolning i totalitärt tänkande.

Många kristna tar också intryck av de starka fördomarna i Bibeln mot exempelvis kvinnor och homosexuella, även om de inte för den skull begår några olagliga handlingar.

Sedan får vi inte glömma de länder där religiösa föreställningar ligger till grund för den världsliga lagstiftningen, och därigenom skapar ett omfattande religiöst-politiskt förtryck, som drabbar miljoner människor.

Lars Torstensson sa...

Christer Sturmark konstaterar:

"Den religiösa radikaliseringen i världen är inte bara muslimsk utan också kristen, judisk, buddhistisk och hinduistisk. Homosexuella dödas eller fängslas (till exempel i Uganda) på grund av kristna tolkningar av guds vilja. Ultraortodoxa judar attackerar Prideparader. Kvinnor dör för att de förvägras abort i katolska länder, människor stenas till döds eller får händerna avhuggna på grund av föreställningar om gudomliga sharialagar. Buddister attackerar muslimer i Sri Lanka och Burma, och hinduextremister dödar kristna och muslimer i Indien.

Vi behöver lämna detta bakom oss. I stället bör vi formulera en ny upplysningsorienterad värdegrund där det mänskliga står i centrum. Annars riskerar fanatism och omänskliga ideologier att vinna terräng i allt fler länder."

Krister V sa...

Tyvärr så är det inte ett seriöst svar, utan snarare den vanliga världsfrånvända propagandan, riktad till den lilla skaran av redan frälsta.
Jag skulle gärna vilja se den syntetiska värdegrund som alla skulle enas om och respektera...!

"Den religiösa radikaliseringen i världen är inte bara muslimsk utan också kristen, judisk, buddhistisk och hinduistisk."

Visst, kanske "bara" en stor majoritet (90 % ?) av terroriströrelserna är muslimska, men man kan inte riktigt blunda för att den religionen sticker ut.

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

Alla behöver inte enas, utan endast en stor majoritet. Värdegrunden är: mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättssäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter, inkluderande människor tillhörande minoriteter. Har du problem med några av dessa värden?

För oss som står utanför religioner, och inte anser att det är religion i sig - utan vissa idéer som ryms inom religionerna som är problemet, spelar det ingen större roll vilken religion som är "värst". Det är idéerna som ska bekämpas, var de än dyker upp, och individer ska inte bedömas utifrån att de tillhör en viss religiös grupp, utan utifrån de specifika idéer de förespråkar och hur de handlar.

Krister V sa...

De flesta religioner har väl inget större problem, i alla fall i teorin.
I praktiken däremot finns det väl ingen som inte får problem med att förena dem. Demokrati innebär ju bara att en majoritet, eller stor minoritet, bestämmer och friheten begränsas kraftigt om man ska ta hänsyn till de andra värdena.

Jag håller med om att det är idéerna är det viktiga, i vilket sammanhang de än förekommer. Till skillnad från Sturmark tycker jag att tolkningen är mycket viktig.

Jag tycker det är konstigt att Sturmark ignorerar allt positivt med religion. Ska man ersätta en etablerad företeelse måste man naturligtvis komma med ett seriöst alternativ och inte påstå bara att man ska ta bort de dåliga sakerna.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se