19 jan. 2016

Blott Sverige svenska invandrare har

Vad bjuder oss uppriktigt Afrika?
Vad visa kan Amerika?
Vad Asien? Vad allt Europa
Jag trotsar öppet alltihopa.
Men Skandinavien – det är alladar!
Blott Sverige svenska krusbär har.
Carl Jonas Love Almquist
"Om svenska rim" (1838)
Som seriell utlandssvensk känner jag att den där dikten väl fångar den känsla av melankolisk hemlängtan man ibland kan drabbas av när man bor utomlands. För det är något speciellt med "hemma" ändå, trots allt det makalöst fantastiska som "utomlands" har att erbjuda. Men vad, förutom krusbär, röda stugor och sill & nubbe handlar det om?

En sak är att svenskar delar en mängd outsagda "överenskommelser" - globalt sett extrema värderingar - det som jag beskrev i gårdagens blogginlägg om forskningen inom World Values Survey. Sådan här outsagd kunskap om hur det fungerar och outsagda riktlinjer om hur det "bör" fungera i Sverige/Norden gör att jag exempelvis inte behöver förklara "pappaledighet" för en svensk, varken det byråkratiska arrangemanget eller själva tanken på att en pappa kan stanna hemma från jobbet för att ta hand om sina barn. Inom andra "kultursfärer" (i brist på bättre ord) är överenskommelsen en annan - att det alltid är kvinnor som tar hand om barn. Liknande "udda" svenska/nordiska/protestantiskt europeiska värderingar finns kring homosexualitet och kvinnors rättigheter i samhället. Det senare kan man belägga genom att exempelvis studera lagstiftningen i olika länder.

Vad händer då när någon från det nedre vänstra hörnet på World Value Surveys kulturgraf flyttar till oss här uppe i det övre högra hörnet? Behåller man värderingarna från ursprungslandet eller byter man till de värderingar vi har här?

Någon som forskat på detta är den ryska docenten Veronica Kostenko som genom WWS data undersökt muslimska migranters värderingar i åtta länder i Väst- och Nordeuropa, bland annat Sverige. (Tyvärr är studien bakom en betalvägg, men maila mig så kan ni få en kopia.) Föga förvånande visar det sig att migranter hamnar mellan sitt ursprungslands och svenska värderingar, men att det också har med utbildning och ålder att göra, samt islam/religiositet - förstås. Eller med Kostenkos egna ord:
The results show that migrants are a little more conservative in their gender attitudes than local Europeans, but the influence of this factor is often overestimated, whereas age and level of education exceed migrant status and Islam as predictors of liberal or conservative gender attitudes. Moreover, attitudes towards women’s rights among migrants are very similar to the attitudes of the local population in any particular country. Consequently, migrants in the most liberal countries such as Sweden show more support for gender equality than locals in Germany or Switzerland. However, Muslim religion remains a robust medium-sized negative predictor of gender attitudes.
Forskningen sammanfattas i en helt makalös graf, som visar svar på frågor inom WWS som viktats ihop i ett "gender equality index". I många länder (de utan stjärna efter namnet, exempelvis Sverige) finns ingen statistiskt signifikant skillnad alls i nysvenskars och etniska svenskars attityder kring jämställdhet. Notera också att nysvenskar är mer feministiska än till exempel etniska tyskar och engelsmän.


Det finns en hel del följdfrågor man bör ställa till materialet, om varifrån migranterna kommit, om religion, ålder, och hur länge de bott i Sverige. Rent generellt bör man helt enkelt ta den här grafen med en nypa salt (snälla, gör nu det, istället för att trumpeta ut att det nu är bevisat att svenska invandrare i gemen är lika feministiska som etniska svenskar). De statistiskt värdefulla resultaten finns istället presenterade i tabellform, där det visar sig att en komplex kombination av land, ålder, utbildning, längd i landet och islam/religiositet förklarar hur man svarar på frågor kring jämställdhet. Notera att den här forskningen inte är slutkunskapen om migranters värderingar, bara en vägledning om sakers tillstånd.

Ändock kan man kanske våga lägga till ytterligare ett "krusbär" att längta hem efter - våra feministiska nysvenskar. Om vi tillsammans hjälps åt med informationsprojekt till nyanlända (som i Finland) och generell nolltolerans mot all form av misogyni kan vi kanske till och med kan hoppas att det förblir på det sättet. Heja Sverige!

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se