14 jan. 2016

De som begår övergrepp måste känna sig ovälkomna i vår gemenskap.

Fortfarande är det ganska oklart vad som hände i Köln på nyårsafton. Det är osäkert om denna händelse ska kopplas samman med andra övergrepp på kvinnor som skedde på andra platser på nyårsnatten. Lika så är det osäkert exakt vad som hände på festivalen i Kungsträdgården i somras och om sexuella trakasserier och brott eventuellt begåtts även tidigare år på den festivalen. Säkert är att det begåtts övergrepp på kvinnor, vilket är helt oacceptabelt. Vilka förövarna är och vad som förenar dem, mer än att de är yngre män som tar sig rätten att gravt kränka kvinnors integritet, är oklart.

Utifrån denna brist på kunskap är det klokt att vänta med att fälla utlåtande om vad som hänt i precisa ordalag. Många debattörer har dock inte brytt sig om detta. Någon har hävdat att det som hände i Köln var en ny och helt unik händelse i Europa. Andra drar stora parallell mellan Köln och händelserna i Kungsträdgården. Andra argumenterar utifrån att händelserna skett vid festivaler under flera år. Slutligen finns det de som säger att detta är inget nytt, utan en variant av de trakasserier något kvinnor upplevt på alla platser, i alla tider. Det verkar som att många debattörer välja en uppfattning om vad som hänt som passar deras egen agenda och debatterar utifrån detta. Det borde inte vetenskapligt sinnade humanister ska göra.

Kvar är då att uttalas sig i allmänna ordalag om att alla trakasserier mot kvinnor är allvarliga brott och att brott ska beivras. Detta gjorde Statsministern i inledningen av sitt anförande vid gårdagens partiledardebatt.
Herr talman! Varje flickas kropp, varje kvinnas kropp är hennes egen. Flickor och kvinnor ska kunna röra sig fritt ute, också på kvällar och nätter, på tunnelbanan och i trängsel, utan rädsla för övergrepp. Om övergrepp begås och när kränkningar sker ska samhället stå på offrets sida. 
Jag känner en mycket stor vrede när jag tar del av rapporterna från Köln och Stockholm. De som är skyldiga ska straffas, och jag välkomnar att en utredning nu går till botten med vad som har hänt. 
Det som har uppdagats nu är en del av det våld och de trakasserier som kvinnor runt om i världen får uppleva varenda dag. Det är en del av det hat som vi ser i trakasserier mot unga kvinnor i skolorna och på nätet. Det gör mig ännu mer övertygad om att vi måste arbeta mer med att förändra attityden hos pojkar och män och att kampen för kvinnors rättigheter måste fortsätta här i Sverige och ute i världen. I den kampen ska vi stå sida vid sida tillsammans, män och kvinnor!
För en humanist är sexuella övergrepp och trakasserier av kvinnor helt oacceptabelt, på offentliga platser såväl som i hemmet. Det är lika oacceptabelt om det sker i Kungsträdgården eller på Tahrirtorget i Kairo. Om brotten begås av män eller kvinnor, unga eller gamla. Oavsett vilken hudfärg eller etnicitet förövarna har.

Det finns de som vill göra detta till en fråga som handlar om kultur, etnicitet eller hudfärg. Hur detta ska hjälpa offren och förhindra nya brott, framgår sällan i deras resonemang. Oftast verkar det finnas en bakomliggande tanke om att övergrepp på svenska kvinnor är allvarligt, men man kan strunta i övergrepp på egyptiska kvinnor.

Det har dock funnits en oroande tendens i det svenska samhället. Det är att diskriminering och brott mot kvinnor inte ses som lika allvarligt när det sker av förövare som är uppväxta i för oss främmande kulturer. Detta har skett i flera diskrimineringsfall och när brott skett inom familjen i så kallade hederskulturer. Denna acceptans från svenska myndigheter måste upphöra.

Utöver detta måste skola och andra offentliga institutioner med kraft verka för ett jämställt samhälle där det är självklart att kvinnor har samma värde, rättigheter och möjligheter som män. Vi måste aggregera när vi ser kränkningar mot kvinnor, var de än sker på nätet eller ute på ett torg. Internationellt måste vi kritisera länder som inte står upp för kvinnors mänskliga rättigheter. De som begår övergreppen måste känna sig ovälkomna i vår gemenskap.

23 kommentarer:

Rebella undrar sa...

Skicka det budskapet till skeptikerrörelsen, när du ändå håller på.

Jag hoppas att alla här vet vad jag syftar på.

Henrik Larsson sa...

Ulf,

Tack. Det var ett bra försök till en första städning och sortering som jag tror många efterfrågar.
Jag och många skulle jag tro har saknat sådana texter på det nationella planets ledarsidor.
Kan iofs tänka mig att många just nu tänker efter och filar på sina texter.
Ville bara skriva det innan det sedvanliga samtalet drar igång.

ETC är lite inne på liknande dikotomier:
http://www.etc.se/inrikes/reaktionerna-efter-massovergreppen-doms-ut-som-naiva

”Frågan är varför så många liknande händelser uppmärksammas just nu och på vilket sätt de utgör en ny form av sexuella trakasserier mot kvinnor. I den efterföljande debatten har det – lite förenklat uttryckt – skapats två läger, där ena sidan hävdar att vissa invandrargrupper i synnerhet borde bli föremål för åtgärder. Den andra sidan menar istället att sexuellt våld mot kvinnor alls inte är något nytt och att det handlar om kön, snarare än etnicitet eller kultur.”

”– I första hand är den gemensamma nämnaren att de som utsätter kvinnor för sexuella övergrepp är män. Sen tycker jag att det finns en poäng med att rikta insatser till killar och män som kommer från länder där det inte finns samma offentliga jämställdhetsideal som i Sverige så att de kan diskutera kvinnosyn utifrån de erfarenheter som de har med sig. Men sådana insatser behövs faktiskt för alla män”
säger Olga Persson, generalsekreterare vid Unizon, som samlar över 130 kvinno- och tjejjourer.”

”Att unga män ägnar sig åt sexuella trakasserier eller våld i grupp gentemot tjejer på off­entlig plats är ingenting nytt, det är ett återkommande problem i alla samhällen. Möjligtvis är det omfattningen av övergreppen som är nytt, och att de faktiskt synliggörs”
säger Lucas Gottzén, maskulinitetsforskare och docent i socialt arbete vid Linköpings universitet.

Ostronmannen sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Lars Torstensson sa...

Ulf G skriver:

>Fortfarande är det ganska oklart vad som hände i Köln på nyårsafton ...

Det finns säkert det som behöver utredas mer. Men att många av förövarna i Köln var nordafrikaner är omvittnat både av offren och av andra nordafrikaner, som ogillar sina landsmäns beteende. Det är inte speciellt oklart.

>Det finns de som vill göra detta till en fråga som handlar om kultur, etnicitet eller hudfärg. Hur detta ska hjälpa offren och förhindra nya brott, framgår sällan i deras resonemang.

Det handlar förstås om många olika saker, men också ibland om kultur. Om en kultur sanktionerar ett förkastligt beteende så är det ju den man måste förändra.

>Oftast verkar det finnas en bakomliggande tanke om att övergrepp på svenska kvinnor är allvarligt, men man kan strunta i övergrepp på egyptiska kvinnor.

En motsatt inställning finns också, och luftas inte så sällan i debatten. Nämligen att övergrepp på egyptiska kvinnor inte ska kritiseras utan accepteras, "eftersom det är deras kultur".

>Det har dock funnits en oroande tendens i det svenska samhället. Det är att diskriminering och brott mot kvinnor inte ses som lika allvarligt när det sker av förövare som är uppväxta i för oss främmande kulturer.

Mitt intryck är att denna tendens också märks i rapporteringen från Köln.

>Vi måste aggregera när vi ser kränkningar mot kvinnor, var de än sker på nätet eller ute på ett torg. Internationellt måste vi kritisera länder som inte står upp för kvinnors mänskliga rättigheter.

Så sant!

Lars Torstensson sa...


Cwejman: Kultur kan förklara sexövergrepp

I en ledare i Göteborgs-Posten skriver Adam Cwejman:

"Efter händelserna i Köln är det som om hedersvåldsdebatten från början av 2000-talet sänds i repris. Från flera håll hörs argument som är karbonkopior av de som hördes från de som ville förminska, och helst förneka, att det fanns ett hedersvåldsproblem i Sverige.

Relativiseringen som hördes då var att våld mot kvinnor förekommer i alla kulturer. Nu får vi höra att det som hände i Köln händer överallt. Det är en förljugen och ofullständig bild av det som skett."

Att förneka att kulturella skillnader finns och har betydelse, t ex av rädsla för att kallas rasist, "är inget annat än en medveten fördumning ...

I många kulturer är kvinnans roll kraftigt begränsad ,,,

Att de systematiska övergreppen i Köln och Stockholm har begåtts av män från kulturer som har en mer traditionell kvinnosyn bör inte förvåna. Deras möten med västvärldens kvinnor, som är ute och roar sig utan vare sig slöja eller i sällskap av män, skickar signaler som kan uppfattas som både förvirrande och provocerande.

Efter höstens migrationsströmmar har Sverige fått en könsfördelning i vissa åldersgrupper som påminner om den som råder på den ryska eller kinesiska landsbygden, med betydligt fler män än kvinnor. För varje ensamkommande flicka som kommit till Sverige har samtidigt 11,4 pojkar anlänt.

Det är pojkar och män som uteslutande kommer från 'traditionella' kulturer. Den kulturkrock som uppstår ifråga om synen på relationer mellan könen ska inte underskattas. Ju snabbare vi inser detta, desto snabbare kommer vi att kunna undvika en ödesdiger upprepning av det som skedde när det svenska samhället valde att ignorera hedersvåldet."

http://m.gp.se/nyheter/ledare/1.2953828-cwejman-kultur-forklarar-sexuella-overgrepp

Lars Torstensson sa...


"Omfattande sextrakasserier är inte ovanliga i arabvärlden"

På bloggen Det goda samhället skriver Mohamed Omar:

"Nyårsaftonen i Köln präglades av massövergrepp mot kvinnor. Mobbar av framför allt arabiska män från Nordafrika och Mellanöstern sextrakasserade och rånade tyskor. Hittills har 31 misstänkta gärningsmän identifierats, varav 18 uppges vara asylsökare ...

Sextrakasserier i denna skala är ovanliga i Europa. Tyskar och andra européer är chockade. Men beteendet är inte alls ovanligt i arabvärlden, i de länder varifrån asylsökarna kommer. I dessa länder i Nordafrika och Mellanöstern råder en helt annan kvinnosyn än i Europa. Det betyder inte att alla män i dessa länder är svin. Absolut inte.

Men i arabvärlden har man en annan kultur och andra värderingar än i västvärlden ...

En stor undersökning av situationen för kvinnor i arabvärlden genomfördes 2013 av Thomson Reuters Foundation. Resultaten var nedslående. Kvinnornas villkor försämrades efter arabiska vårens uppror då islamister fick mer inflytande ...

... I till exempel Egypten har mer än 99,3 procent av kvinnorna utsatts för sexuella trakasserier. I flera länder förekommer könsstympning, tvångsäktenskap, barnäktenskap, månggifte och hedersmord.

Händelserna i Köln visar att Europa – om än i mycket små steg – blir mer likt arabvärlden. Beteenden som är vanliga i arabvärlden blir vanligare även här.

Omar ställer frågan - ironiskt får man förmoda - om man kan se detta som ett exempel på lyckad integration. När integrationspolitiken formulerades sas det nämligen att "integration är en 'ömsesidig' process, vilket innebär att även värdlandets befolkning förväntas anpassa sig."

http://detgodasamhallet.com/2016/01/12/kan-sexattackerna-i-koln-ses-som-ett-exempel-pa-lyckad-integration

Lars Torstensson sa...


Ann Heberlein: " 'Rasist' är 2000-talets mest missbrukade ord"

I polemik mot i synnerhet en artikel av Hanna Fahl i Dagens Nyheter, om massövergreppen mot kvinnor i Köln, skriver etiklektorn Ann Heberlein i Expressen:

Jag är bestört över den flodvåg av texter som nu massproduceras av Sveriges mest profilerade feminister i akt och mening att relativisera sexuella övergrepp på kvinnor och ursäkta en vidrig syn på kvinnan, hennes kropp och hennes sexualitet som hör hemma i ett annat årtusende ...

Vi måste kunna föra en öppen dialog, en ärlig debatt och kritiskt ifrågasätta andra kulturer utan att avfärdas som rasister.

'Rasist' är tveklöst 2000-talets mest missbrukade ord och har kommit att användas för att tysta misshagliga personer och element ...

Vad är då en rasist? En rasist är en person som anser att det finns rasspecifika, essentiella egenskaper. Det anser inte jag. Däremot menar jag att vi alla påverkas av det sammanhang och den kontext vi befinner oss i.

De värderingar vi växer upp med ...

Vi har gjort ett gott arbete i Sverige. Sverige är ett, relativt sett, jämställt land ...

Andra kulturer har andra värderingar och normer angående manligt och kvinnligt, angående sexualitet. Detta måste diskuteras, på riktigt, inte trivialiseras och relativiseras."

http://www.expressen.se/debatt/rasist-ar-2000-talets-mest-missbrukade-ord

Patrik N sa...

"Kvar är då att uttalas sig i allmänna ordalag om att alla trakasserier mot kvinnor är allvarliga brott och att brott ska beivras."

Kraftfullt.

"Det har dock funnits en oroande tendens i det svenska samhället. Det är att diskriminering och brott mot kvinnor inte ses som lika allvarligt när det sker av förövare som är uppväxta i för oss främmande kulturer. Detta har skett i flera diskrimineringsfall och när brott skett inom familjen i så kallade hederskulturer. Denna acceptans från svenska myndigheter måste upphöra."

Är det verkligen "svenska myndigheter" som är problemet här?John P sa...

Kommentar från en kvinnogrupp, SIAWI (secularism is a womens issue), som känner igen sig i det som har hänt runt om i Europa och som ifrågasätter starkt en del av vänsterns och vissa feministers prioriteringar:

Euro centrism as a fig-leaf, and the art of conjuring in politics – TAHRIR SQUARE IN EUROPE. Marieme Helie Lucas, Algerian sociologist and founder of SIAWI

"Facts: On New Year’s Eve 2015, simultaneous coordinated sexual attacks took place against women in public space in about 10 cities, mostly in Germany, but also in Austria, Switzerland, Sweden, and Finland… Several hundred women, to this day, filed a case for sexual attack, robbery, and rape. These attacks were perpetrated by young men of migrant descent (be they immigrants, asylum seekers, refugees, or other) from North Africa and the Middle East.

Unsurprisingly, reactions were: Dissimulation of facts, of their international coordination, of their magnitude for as long as could possibly be done, by governments, their police, and media, who sacrificed women’s rights for social peace – as they mostly do.

./.

Memories:

At the heart of Tunis, a protest by secular feminists against Ben Ali: groups of young fundamentalists (there is evidence of their affiliation) surround the mostly women demonstrators, isolate them, attack them sexually, touch their sex and breasts, hit them violently, despite efforts to rescue them by male supporters who joined the meeting in solidarity. Police is watching.

./.

It seems Europe cannot learn anything from us and that nothing that happens or happened in our countries can be of any relevance to what goes on in Europe."

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

"Är det verkligen "svenska myndigheter" som är problemet här?"

Menar du att det inte finns problem hos svenska myndigheter?
Vad anser du istället är problemet här?

Patrik N sa...

Ulf,

Jag vet inte om det finns problem hos myndigheterna, vet du? Vad jag däremot vet är att en förbluffande mängd vänsterfeminister (bra, Jan Björklund) relativiserar problem med hedersvåld alt. inte vill kännas vid det i den utsträckning som problemet faktiskt utgör.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Då tycker jag du ska läsa t.ex. Grutzky/Åberg "Heder och samvete". Där ges det flera exempel på hur myndighetspersoner inte tagit uppgifter om våld och hot som skett inom hederskulter på allvar. I samma bok ges det även exempel på det problem du tar upp. Jag anser brister i myndighetsutövning är allvarligare än opinionsbildning med argument jag inte håller med om.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

"Det handlar förstås om många olika saker, men också ibland om kultur. Om en kultur sanktionerar ett förkastligt beteende så är det ju den man måste förändra."

Det jag vänder mig mot är att resonemanget om kultur (oavsett om det är sant eller inte) inte leder fram till några konkreta förslag till lösningar (som jag kan acceptera).

Ett exempel på detta ger Ann Heberlein i gårdagens diskussion i Studio Ett. Stora delar av detta inslag är ett totalhaveri av alla inblandade, men lyssna från 13:30. http://t.sr.se/22ZpTR1

Heberleins resonemang:
- Vi ska utbilda män som "tycks" vara överrepresenterade. Rikta sig specifikt till den gruppen, t.ex. män med nordafrikansk ursprung.
- Detta gäller dock inte alla män i den gruppen, säger hon.
- Men att tvingas in i en utbildning blir kränkande för en "from" man från Nordafrika, håller hon med om.
Där byter hon ämne. Vi lämnas ovetande om hon anser alla män med nordafrikanskt ursprung ska tvingas till utbildning, trots att det är kränkande. Eller om vissa män med nordafrikanskt ursprung ska väljas ut? På vilka premisser ska då urvalet ske? Heberlein förklarar inte heller vilka kriterier som gäller gör att en viss grupp ska tvingas till utbildning. Är dessa kriterier faktabaserade eller räcker det att den "tycks" vara överrepresenterad? Vilket är tröskelvärdet för att en grupp ska vara överrepresenterad?

Krister V sa...

Varför skulle det vara kränkande med "tvångsutbildning"?
Det är ett odiskutabelt faktum att det finns stora skillnader mellan kulturerna, så det borde vara en självklarhet att man behöver få en uppfattning om vilka sociala regler som gäller.

Visst kan man rikta allmän information mot alla, men det är ju otroligt mycket mindre effektivt än att ge anpassad information till en begränsad grupp.

"Är dessa kriterier faktabaserade eller räcker det att den "tycks" vara överrepresenterad?"
Har du verkligen inte förstått att forskning som skulle kunna ge dessa fakta är bannlyst i Sverige? Visserligen omöjliggör det också arbete mot hedersförtrycket, men det är det tydligen värt...

Ostronmannen sa...

Men det är en delikat fråga för feminister och de som vill minska invandring eller är emot invandring helt, eller är "rasister".

Kan feminister generalisera som fatta.nu skriver på sin hemsida. "bjud in alla killar och män till samtal"

Kan invandringskritiker tycka: Informera alla från MENA.

När är det läge att prata med alla för att nå de som behövs nå?
Är det 5% av gruppen, eller 50% av gruppen?

Ostronmannen sa...

Sen är det lite komisk när vänsterfeminister skriker att det är kränkande att informera MENA folk för att i nästa stund vråla ut: Våldtäkt är manskultur. Alla män är våldtäktsmän"

Lars Torstensson sa...

Det kan nog ha sina problem att påtvinga en särskild grupp utbildning.

Jag tror dock att kritiken och uppmärksamheten i medierna, och informationen att flertalet förövare syns ha kommit från Nordafrika och Mellanöstern, ändå kan ha positiva verkningar, och bidra till att vissa förövare eller potentiella förövare lägger band på sig, för att slippa bli utpekade. Inte minst genom att landsmän med annan inställning påverkar dem.

Informationen kan också göra politikerna mindre benägna att ge samhällsstöd till religiösa sammanslutningar som ger kvinnor en underordnad ställning. Och förhoppningsvis minska detta stöd.

Jörn Dahlkild sa...

Det tycks tyvärr finnas en mening i att kvinnor klär sig i hijab och flera lager tyg i vissa länder. Avsikten med klädseln anges också vara att skydda kvinnan från kåta män. Det framgår att västerländsk klädstil av vissa uppfattas som oanständig, ungefär som hororna i hemländerna. Eftersom kvinnor inte har särskilt hög status och då västerländskt klädda kvinnor har lätt åtkomliga kroppsdelar, är frestelsen stor att tafsa och även våldta. Många unga, muslimska killar har kanske aldrig ens nuddat en kvinnlig kropp. Detta är en kombination av kön och kultur.
Det är särskilt allvarligt att många unga muslimska kvinnor inte har samma frihet som sina svenska medsystrar. De är noga övervakade. Alla som bor i Sverige måste ha rätten att välja klädsel och slippa markera sin religionstillhörighet. Dit är det långt, men med bra och kraftfullt integrationsarbete (utbildning) bör fler kunna åtnjuta individuell frihet, och frihet från klanens kulturella/religiösa påbud.

Kommunerna måste organisera informationsträffar med de nyanlända och förklara vissa basala skillnader i svensk/västerländsk kultur. I förlängningen är det önskvärt att våra värderingar accepteras och att svensk lag verkligen får stå över religiösa lagar.

Henrik Larsson sa...

Ber bara att få tillägna metros etta igår till de med ett plötsligt intresset för sextrakasserier i denna tråd och debatt:

http://www.dagensmedia.se/medier/dagspress/darfor-satte-metro-en-serie-pa-ettan-fakta-pang-pa-6245597

Rebella undrar sa...

Tanken att man har en egen dörr att städa framför var visst inte så populär.
https://www.washingtonpost.com/national/on-faith/do-atheists-have-a-sexual-harassment-problem/2012/07/12/gJQAnMIAgW_story.html

Ulf Gustafsson sa...

Rebella undrar,

Att det finns problem inom skeptiker- och ateiströrelsen har tagit upp har tidigare. Två av flera exempel:
http://humanistbloggen.blogspot.se/2013/08/om-sexismen-i-skeptikerrorelsen.html
http://humanistbloggen.blogspot.se/2013/08/seglora-levererar-pricksaker-och.html

Men, visst. Jag kunde skrivit att resonemanget i inlägget gäller oavsett om man är ateist eller troende.

Rebella undrar sa...

Det är väl knappast ateister i allmänhet som har ett problem, utan den organiserade skeptikerrörelsen.

Ja, det har tagits upp tidigare. Att fortsätta vara medveten om det är en annan sak. Medvetenhet om de egna såväl bjälkarna som flisorna - apropå senaste inlägget - sätter liksom perspektiv. Alla vill ju få det till att det är "andra" som gör sånt här.

Patrik N sa...

"Det är väl knappast ateister i allmänhet som har ett problem, utan den organiserade skeptikerrörelsen. "

Det finns, tråkigt nog, individer i de flesta rörelser som utgör problem. Det bör dock inte utan anledning svärta ner rörelserna som sådana. Det gäller oavsett om det påstås att rörelsen/gruppen skeptiker, gruppen invandrare eller gruppen 'män' utgör problem (eller i värsta fall ännu mindre specifikt uttryckt, "har problem").

Invändningen "Inte alla [lägg till valfri på felaktig grund kollektivt skuldbelagd grupp]"" är inte sällan nödvändig men den tas inte på allvar utan raljeras istället oftast med. Det är synd.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se