23 jan. 2016

Det är inte lätt att se det vi alla kan se

Bengt Gustafsson, medlem av Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté Framtidens skola, skriver i DN Kultur om vetenskap och skolan.
[Det] är inte lätt: att se det vi alla kan, och borde, se. Att göra vad man kan för att finna sanningar bortom de personliga upplevelserna och värderingarna. 
Det kräver en särskild disciplin och arbetsordning, det som brukar kallas den naturvetenskapliga metoden. Det är inte heller säkert att resultatet blir en särskilt fyllig verklighetsbild. Men den får en speciell kvalitet – den har förutsättningar att bli gemensam, en hållbar stomme i en livsåskådning i en alltmer globaliserad värld. Till detta kommer att den kan bjuda på hisnande perspektiv, stora skönhetsupplevelser och känslor av sammanhang. Och så har den förstås visat sig användbar för allt möjligt: ting och metoder som är livsavgörande för jordens befolkning i dag, men saker som också kan missbrukas.
Efter denna vackra beskrivning av vetenskapens värde, kommenterar Gustafsson det felaktiva synsätt som delvis förmedlas av skolans läroplan och de som författat den.
Det har hävdats att ”naturkunskap” inte ska vara ett naturvetenskapligt utan ett samhällsvetenskapligt ämne, att naturvetenskap för att vara intressant för ungdomar måste ”diskuteras kritiskt i sitt sociala sammanhang”, att natur- vetenskapen upplevs av eleverna som ”en främmande kultur” som ”ger svar på frågor som aldrig ställts”, och så vidare. För oss naturvetare, som träffat så många naturvetenskapligt intresserade ungdomar, tycks dessa påståenden fördomsfulla och gripna ur luften. De tycks förringa insatserna från alla hängivna naturvetarlärare, och avskräcka andra verkligt intresserade att välja läraryrket.
Gustafsson avslutar med hårt omdöme över alla de som förespråkar en relativistisk kunskapssyn i skolan.
Den skola som säger att ni gott kan sitta där, men håll för ögonen i stället och fantisera, gör mycket stor skada, för samhället och för eleverna.
Läs hela artikeln i DN Kultur.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se