4 jan. 2016

"Detta är inte profeten Muhammed"

Vi har många gånger hört reaktionerna på terrorbrott eller andra brott mot mänskliga rättigheter med koppling till islamistiska organisationer eller motiverade av islamiska texter: "Detta är inte islam" eller det mer specifika "detta är inte min islam". Denna form av avståndstagande borde kunna användas i större omfattning. Varför inte när någon ritat karikatyrer som sägs vara av profeten Muhammed?

France 24 har gjort ett reportage om Muhammed karikatyrer och intervjuat bland andra Kurt Westergaard och Lars Vilks. Talesperson från moskén i  Köpenhamn kunde gett ett annat svar: "En teckning av man med en bomb i sin turban är inte en teckning av profeten Muhammed".

Detta hade varit ett enkelt sätt att lämna diskussionen om muhammedkarikatyrer och istället inleda den diskussion han önskar om islam. Men då hade han förstås inte haft något inflytande över vilka teckningar som publiceras, och den makten kanske han vill ha kvar.

2 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Den danske imamen säger sig inte vilja avskaffa yttrandefriheten, men påverka hur den får användas. Den får enligt honom inte brukas till att förlöjliga profeten Muhammed. Han vill alltså inskränka yttrandefriheten och den konstnärliga friheten, och förmå även personer som ogillar profeten att visa honom en aktning som de inte känner. DET är omoget och ociviliserat!

Henrik Larsson sa...

Lars,

"Den danske imamen säger sig "inte vilja avskaffa yttrandefriheten, men påverka hur den får användas"

Ville bara skriva att jag helt håller med dig här. Hans önskemål är ju helt enkelt en önskan om ett godtyckligt tolkningsföreträde
som ett väl fungerande sekulärt samhälle inte tillåter.

Att "inte vilja avskaffa yttrandefriheten, men påverka hur den får användas" är för övrigt precis vad yttrandefrihetsdebatterna
i princip hela tiden går ut på.
Det vänligaste man kan säga om den danske imamen är att han till skillnad från många inte hycklar med detta.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se