2 jan. 2016

Du bor inte längre i en församling

Den 1 januari 2016 upphörde den föråldrade ordningen att man i Sverige folkbokförs i en församling i Svenska kyrkan. Från och med i år sker folkbokföringen i en kommun.

Fram till 1991 administrerade Svenska kyrkan folkbokföringen. Då överfördes denna administration till Skatteverket. Kyrkan har dock fram till nu varit ansvarig för den territoriella indelningen för bokföringen, eftersom det var Kyrkans församlingar som utgjorde grunden för var man folkbokfördes. När Svenska kyrkan av interna praktiska skäl under åren ändrat församlingsgränser och slagit ihop församlingar, har detta därför påverkat var man folkbokförts. Denna ordning har nu upphört.

För att bibehålla kontinuitet i statistikinsamling och forskning skapas en ny indelning av Sverige, distrikt. Distriktens gränser sammanfaller med församlingarnas indelning före år 2000, då Staten på pappret skiljdes från kyrkan.

Denna praktiska förändring har ett symbolvärde då den innebär ytterligare ett litet steg mot en sekulär stat, där Svenska kyrkan behandlas som andra religiösa samfund och som den medlemsorganisation den är. Svenska kyrkan ska inte handha myndighetsutövning. Det finns flera förändringar som kvarstår att genomföra, t.ex. begravningsverksamheten, för att Sverige ska bli en helt sekulär stat.

6 kommentarer:

Magnus Ivarsson sa...

Lysande

Gunnar Lundh sa...


" ... före år 2000, då Staten på pappret skiljdes från Staten."

Från "kyrkan", skulle jag tro. // G

Ulf Gustafsson sa...

Tack, Gunnar!

Iver Livendahl sa...

Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten på ett utmärkt sätt. Tillhandahåller konfessionellt neutrala rum Följer lyhört önskemål från sterbhus och upplåter lokaler andra samfund. Borgerliga begravningar ökar. Kyrkliga symboler, psalmer, orgelmusik väljs bort. Dikter ersätter bibelord. Utan problem kan man utforma akten med, cd, pop, med vilken musik som helst utan kristet innehåll. Jag tror att ett kommunalt begravningsväsende skulle ha ett symbolvärde men egentligen inte innebära några fördelar Kanske blir det dyrare än nu.

Kåge Klang sa...

Svenska kyrkan är fortfarande dåliga på att förhålla sig neutrala gentemot de gäster som de måste hantera. Bl.a. har de kvar namnen som är förknippade med den kristna tron och irrelevant för många andra. De har kvar kristna symboler, liksom biblar i kapellen och låter dem slentrianmässigt vara kvar efter kristna begravningar. I en del kapell kan man ännu inte plocka bort symbolerna. I ett kapell som jag genomfört en borgerlig begravning, tog personalen betalt för sådant som ingår eftersom det var borgerligt, utanför Svenska kyrkan. Det blev en stor sak och nu har de nog skärpt sig.
Jag hoppas att Sv. kyrkan blir baserad på medlemsantal och får lägga ner verksamheten på flera orter. Jag har inget emot om ett större antal används till annat än utövning för de få och att kostnaden för alla blir mer. Trots allt har kyrkan blivit uppbyggd av alla i vårt samhälle innan det blev lagligt att hoppa av kyrkan. Alltså borde inte kyrkan äga allt det de förfogar. Det borde vara allas egendom.

Ulf Lundberg sa...

Det är inte bara i Sverige som skillsmässan inte är fullbordad. Här i Tyskland, där jag nu bor, var jag tvungen att skaffa ett intyg från SvK på att jag trätt ur. Annars hade jag blivit tvungen att betala kyrkoskatt här, eftersom jag dumt nog medgav att jag blivit döpt.
Till SvK's försvar ska dock sägas att de fixade intyget snabbt och utan strul.

Tänk att det ska sitta så långt inne, att genomföra något som borde vara självklart i varje demokratiskt land.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se