14 jan. 2016

Hedeniuspristagaren Elisabeth Ohlson Wallin: Våga visa obekväm konst

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Elisabeth Ohlson Wallin protesterar mot dagens fega konstklimat i Expressen.
När jag nu vet att huvudstadens kulturhus inte vågar bjuda in Lars Vilks som gäst på Anna Odells vernissage är det ett kvitto på en rädsla som inte är sund.
Konstchefen på Kulturhuset i Stockholm, Marianne Lindberg De Geer, avgår med omedelbar verkan efter turerna runt Lars Vilks och Makode Linde. Och debattkvällarna om Lindes konst ställs in. Det var just de debatterna vi behövde. Vi måste våga prata och reflektera. Vi måste ge plats i offentligheten åt dem som blir kränkta lika mycket som åt dem som inte blir det. Konsten måste vara jobbig och obekväm. Detta är konstens viktigaste grundpelare.
Lars Vilks skriver apropå Marianne Lindberg De Geers avgång:
Aktionen, så kan man nog kalla avhoppet, är en markering av hur konsten begränsas genom överdrivet hänsynstagande, hur den reduceras till att bli lite småtrevlig för alla. Man kan också säga att det institutionella övertagandet av samtidskonsten i statliga eller statligt understödda institut aldrig kan bli en lyckad lösning. Idén med konsten som en överskridande verksamhet kan, om den tillämpas på annat sätt än genom retoriska formuleringar, inte filtreras genom en publikt anpassad kvalitetssäkring. De officiella institutionerna kan i praktiken bara visa det som har nått en tillräcklig grad av erkännande eller som följer riktlinjerna för den statliga politiken. Så är det bara och fallet med Lindberg De Geer är ett gott exempel.
Om inte konsten får vara fri kvävs vi.

Läs mer om kaoset på svenska kulturinstitutioner här.

2 kommentarer:

Patrik N sa...

"Konsten måste vara jobbig och obekväm. Detta är konstens viktigaste grundpelare."

Absolut. Det kan också vara på sin plats att understryka att konsten inte intar någon särställning. Alla mänskliga uttryck måste få vara jobbiga och obekväma. Det är frihetens viktigaste grundpelare.

Lars Torstensson sa...

Ännu ett exempel på hur kulturlivet hukar inför islamistiska hot.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se