15 jan. 2016

INGEN tillfrågad under 25 på Island tror att Gud skapade världen

I en opinionsundersökning från Island som redovisas i Iceland Magazine rapporteras att ingen av de tillfrågade som var under 25 trodde att Gud skapat världen. Unikt?

Tack till Örjan Lundberg för tips.

10 kommentarer:

Lennart W sa...

Undrar vad Lemaître hade svarat? Katolsk präst och fysiker som var en av upphovsmännen bakom Big Bang. Skulle nog iaf vilja se den exakta frågeformuleringen innan jag drar någon slutsats liknande rubriken.

/skeptisk, typ vetenskapligt

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W, din vetenskaplig skepticism stärks av undersökningen.
Frågan är ganska dumt ställd. Av det övriga svar som angivits håller några med Lemaitre skapade genom Big Bang. Om dessa är några av de 102 som svarat under 25 år framgår inte.

http://sidmennt.is/wp-content/uploads/L%C3%ADfssko%C3%B0anir-%C3%8Dslendinga-Si%C3%B0mennt.pdf

Patrik Lindenfors sa...

Frågan är dumt ställd. Men vad gäller Lemaîtres egen tro verkar det inte helt klart, enligt Wikipedia. Jag citerar min vän Thomas Weibull:
"Huruvida Lemaître var övertygad om att Gud skapat världen är inte klart av Wikipediaartikeln: "By 1951, Pope Pius XII declared that Lemaître's theory provided a scientific validation for Catholicism. However, Lemaître resented the Pope's proclamation, stating that the theory was neutral and there was neither a connection nor a contradiction between his religion and his theory. When Lemaître and Daniel O'Connell, the Pope's science advisor, tried to persuade the Pope not to mention Creationism publicly anymore, the Pope agreed."
Men det var intressant att bli ledd till den artikeln och fylla en lucka i sitt vetande. Btw, i Wikipedias Big Bang-artikel står det att Hoyle förnekat att hans benämning var pejorativ, till skillnad mot vad som står i Lemaître-artikeln. L. var tydligen doktor i både matematik (elev till den store de la Vallée-Poussin) och fysik."
https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre

Anders Hesselbom sa...

Var försiktiga med självsmicker. En vetenskaplig skeptiker förvisso säga att frågan är dumt ställd, men kan inte hävda att sitt alter ego är en extern kraft som hade ett finger med i Universums skapelse, eftersom inget tyder på att Gud är något annat än den troendes alter ego, och inget tyder på att Universum har ett magiskt ursprung. En vetenskaplig skeptiker är inte en vidskeplig person som vurmar för korkade hypoteser, utan en person ifrågasätter giltigheten i påståenden om den objektiva verkligheten som saknar empiriskt stöd. Det borde man kunna skriva under på innan man slår sig för bröstet.

Göran sa...

Det kanske är så att man formulerar frågeformuläret på ett sådant sätt så att resultatet inte kan bli annat än ett svar med slutsatsen att man inte tror att Gud skapade universum. Finns f ö alternativ till svar som kanske inte täcks här.
Kommer ihåg att i samband med kampanjen "Gud finns nog inte" fanns det ett sådant formulär som var så löjligt upplagt så det var helt lönlöst att frågeformuläret. Patrik L har säkert något svar på det.

Lennart W sa...

Anders: du trollar och du är OT. Den vetenskapligt motiverade skepsisen här (ska inte förväxlas med din ideologi) handlar om undersökningen gav möjlighet att svara t ex
* tror på Gud OCH tror på Big Bang
(Ex: katoliker)
* tror inte på Gud OCH tror inte på Big Bang
(Ex: en flitig kommentator på din blogg - testa gärna exakt den här bloggposten hemma hos dig)
Misstanken är att undersökningen är dåligt gjord. Dvs dålig vetenskap, grundad t ex på den förutfattade meningen att inga Gudstroende kan tro på Big Bang och vice versa, eller att enbart ickereligiositet på något sätt skulle medföra att någon har koll på vetenskap.

Anders Hesselbom sa...

Lennart, du tog upp vetenskaplig skeptiker. Jag förstår mycket väl varför det är åtråvärt att både ha och äta kakan, alltså, att både vurma för hypoteser man tar på känsla, tro och hopp, samtidigt som man antar sig en etikett som syftar till att ge sken av att man kan förhålla sig rationellt till grundlösa hypoteser. Och att du är lite lurifaxig på den där punkten förändras inte av att någon annan på Internet har fel. Men jag noterar ointresset att städa upp framför egen dörr, låter dig gärna hållas.

Ulf Gustafsson sa...

Anders H,

"låter dig gärna hållas"

En observation. Nej, det gör du inte. I så fall hade du inte skrivit din kommentar 2016-01-15 13:33. Eller så var det ett löfte om förändrad attityd gentemot Lennart. Vi får se.

Anders Hesselbom sa...

Ulf, en felaktig sådan. Jag har ingen makt (eller intresse av) att tysta Lennart. Jag håller hans rätt att tala lika högt som du och han håller min rätt att peka ut hans fel - eller åtminstone försöka. Kommentaren du hänvisar till utmanar en utsaga för att provocera replik. Om det vore upp till mig skulle till och med de som är blockade återfå möjligheten att skriva här, och de gånger Lennart skapar irritation hos mig är snarare när han valsar runt frågorna jag ställer, istället för att ge raka och ärliga svar.

Lennart W sa...

Nu är jag inte moderator här men...
Topic är alltså den där isländska undersökningen och ev slutsatser som kan dras från den.
Allt annat är Off Topic här.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se