18 jan. 2016

"Nytt livsåskådningsforum för öppnare samtal"

Christer Sturmark skriver idag på Dagens Samhälle tillsammans med företrädare för judendom, islam, kristendom om behovet av ett nytt livsåskådningsforum. Det är dags för riktig livsåskådningsdialog istället för Svenska kyrkans exkluderande "bara för gudstroende" ekumenik.
Vi vill gå till handling och göra något som vi tror kan bli åtminstone någon form av bidrag till mer konstruktiva och meningsfulla samtal i denna oroliga tid, för att också finna det som förenar i en reflekterad existentiell hållning oavsett vilken religion eller annan livsåskådning vi använder som startpunkt.
Därför startar vi nu Livsåskådningsforum som en verksamhet inom S:ta Katharinastiftelsen, som är en mötesplats för alla som intresserar sig för livsåskådningsfrågor, kultur och vår samtid. I detta nya forum ingår företrädare för fyra livsåskådningar, varav tre definieras som religioner: Kristendom, islam, judendom och sekulär humanism representeras i vårt nya livsåskådningsforum.
Målet med vårt engagemang och våra möten är att motverka intolerans, ställningskrig och hätska utfall och monologer som enligt vår uppfattning präglar alldeles för mycket av det offentliga samtalet i dag. I stället önskar vi ärliga möten, samtal ”på riktigt” där vi verkligen lyssnar på varandra och inte ser det som ett misslyckande om vi går ut från mötet utan att ha identiska uppfattningar.
[...]
Självklart skulle det kunna ingå fler livsåskådningar än våra fyra, men det här är så som vi inleder vår satsning. Vi anser också att det är viktigt att inte bara religiösa aktörer finns med, utan även den sekulära humanismen som ju också är en livsåskådning fast på naturalistisk grund, utan en gudstro.
I februari startar vi med ett samtal om livsåskådningars natur och konsekvenser för samhället. Kommande teman är hur ökande våldsbejakande extremism bör motverkas och huruvida Gud behövs för moralen.
[...]
Vi måste börja möta varandra i stället för att snegla på varandra. Att tycka olika är inte farligt. En konflikt behöver inte vara olycksbådande, men den kan bli det om vi inte förmår tala med varandra om den.
Vi räds inte ta till stora ord som demokratibyggande och fredsfrämjande, när vi vill slå ett slag för öppnare samtal mellan de olika livsåskådningarna. Vi är glada om vårt exempel leder till efterföljd.
Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se