13 jan. 2016

Okunniga rektorer skadar eleverna

Radioprogrammet Vetandets värld sände ett reportage om hur svenska skolor använder pseudovetenskapen kommunikologi i undervisningen. Dessa tokerier påstår att speciella rörelser, "långsamma smarta rörelser", ska vara extra bra, påverka hjärnan positivt och förbättra elevernas lärande. Problemet för de som påstår det är att det saknas goda vetenskapliga evidens för att detta är fallet.


Att detta sker beror på att kommuner och skolledningar är okunniga och luras av marknadsföring från företag som säljer pseudovetenskap som om det vore vetenskapligt beprövade metoder. När skattemedel slösas bort på detta sätt är det allvarligt, när det sker i skolan är det oförlåtligt.

I skolan ska eleverna möta ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen. När en rektor försvarar och försöker bortförklara metodvalet, som gjordes i programmet, är rektorn den sämsta förebilden för eleverna. Rektorn kunde reagerat annorlunda. Sett det som ett lärtillfälle och sagt "Vi gjorde fel".

I sammanhanget är det bedrövande att Skolinspektionen inte gör anmärkningar på skolor som använder denna och andra ovetenskapliga metoder i undervisningen. När ovetenskapliga metoder används är det skadligt i sig. Det behöver inte bevisas att det har en påtaglig negativ effekt.

Att konsulten, kommunikologen, som sålde tjänsten tafatt försöker försvara sin produkt är naturligt. Det nyhetsinslag om Super Brain Yoga som han hänvisar till visas nedan.

Skolan behöver lära ut att allt som finns på Youtube inte är sant, att nyhetsinslag kan vara helt uppåt väggarna och att säljare inte objektiv beskriver sin produkt. Denna utbildning behöver även vissa skolledare.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se