11 jan. 2016

”Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap”


Idag skriver Christer Sturmark på DN Debatt, tillsammans med Ulf Danielsson (professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet), Christina Moberg (professor i organisk kemi vid KTH, preses för Kungl. Vetenskapsakademien och Åsa Wikforss (professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet).
Vi lever i ett samhälle där det blir allt svårare att urskilja vad vi vet ur den flod av information som sköljer över oss. Medvetna försök görs att undergräva väletablerad kunskap, särskilt när det gäller omdiskuterade frågor som global uppvärmning, vaccin och flyktingsituationen. Det är helt avgörande att lärarna får de redskap som behövs för att träna eleverna att skilja det som vilar på god vetenskaplig grund från spekulationer och desinformation.
Alla, inklusive eleverna i skolan, har rätt att tro vad de vill och givetvis finns det frågor, till exempel vad gäller värderingar, som naturvetenskapen inte kan besvara. Men skolan kan och måste vara tydlig med vad vetenskapen säger, vad som är byggt på god evidens och vad som inte är det.
Det är hög tid att lagstiftare, skolledare och lärare engagerar sig i denna helt centrala framtidsfråga och gör begreppet kunskapsskola till mer än bara ett slagord.
Läs hela artikeln här.

14 kommentarer:

Göran sa...

Blev faktiskt lite nyfiken på vad evidensen säger om flyktingsituationen. Sturmark tar ju upp just det. Precis som om vetenskapen skulle ha ett entydigt svar på allt.

Ulf Lundberg sa...

Min erfarenhet är, att svenska skolans problem kan sammanfattas i ett ord: Antiintellektualism.

Unknown sa...

Nja, handlar det inte snarare om överintellektualism, mycket prat och lite verkstad?

"En stor skillnad mot tidigare läroplaner är att man idag utgår från förmågor som bland annat handlar om att kunna resonera, kommunicera, värdera, relatera och förstå de matematiska begreppen samtidigt som räknefärdigheten har tonats ned."

http://asikt.dn.se/asikt/debatt/det-nya-betygssystemet-maler-sonder-vara-barn/far-eleverna-lara-sig-matematik-i-skolan/

Håller med om att flyktingsituationen var ett dåligt exempel. Diskussionen (från båda sidor) har väl knappast präglats av alltför mycket evidens?
Det skulle också krävas fri och kritisk forskning som inte oroar sig för hur eventuella resultat skulle kunna användas.

Ulf Gustafsson sa...

"Medvetna försök görs att undergräva väletablerad kunskap, särskilt när det gäller omdiskuterade frågor som global uppvärmning, vaccin och flyktingsituationen. Det är helt avgörande att lärarna får de redskap som behövs för att träna eleverna att skilja det som vilar på god vetenskaplig grund från spekulationer och desinformation."

Flyktingsituationen är ett bra exempel, eftersom debatten vilar så lite på vetenskaplig grund. Debattörer väljer ut de underlag som passar deras åsikter och struntar i annat.

Patrik N sa...

"Flyktingsituationen är ett bra exempel, eftersom debatten vilar så lite på vetenskaplig grund. Debattörer väljer ut de underlag som passar deras åsikter och struntar i annat."

Du får väl svara Göran då på vad evidensen säger.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N och Göran,

UNCHR Statistics & Operational Data: http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html

Patrik N sa...

Ulf,

Du har levererat (en länk) till data. Menar du därmed att du har levererat evidens (vetenskapliga belägg)? För vad, i så fall?

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Evidens för ett perspektiv (det globala) på flyktingsituationen. Göran var inte specifik, svaret blir inte bättre då.

Göran sa...

Ulf, jag var mest nyfiken på vad Sturmark egenligen avsåg. Hans exempel med flyktingsituationen och hur skulle en förment objektiv vetenskaplig syn se på situationen i Ungern till exempel. Tror du att flyktingsituationen skulle beskrivas annorlunda i svenskt perspektiv jämfört med ett ungerskt? Blir den ”objektiva” lärobokens innehåll beroende av vem som skriver den och utifrån vilket perspektiv?

Unknown sa...

Suck, efter en sådan argumentation framstår ju kreationismen som riktigt trovärdig...

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Tror inte Sturmark och de andra tre skribenterna avsåg något mer än det de skriver.
Flyktingsituationen i Ungern kan beskrivas vetenskapligt. Det finns olika aspekter på den frågeställningen. Flyktingsituationen i Sverige är inte den samma. Men det verkar inte vara det du menar med perspektiv. Tror du blandar samman flyktingsituation med flyktingpolitik.

Patrik N sa...

Ulf,

"Evidens för ett perspektiv"

Vilket är perspektivet? Vilket är påståendet? Vilken är hypotesen? Vad säger evidensen?

"Flyktingsituationen i Ungern kan beskrivas vetenskapligt."

Hur är en beskrivning "vetenskaplig"?

Jag vill nog ändå iffågasätta om ditt resonemang verkligen är så vetenskapligt grundad som jag tror att du vill göra gällande.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Förstår inte alls vad du har problem med...
En beskrivning är vetenskaplig när den framtagits med vetenskaplig metod.
Ifrågasätt på du... Men vad menar du med "ditt resonemang verkligen är så vetenskapligt grundad som jag tror att du vill göra gällande."? Vilket resonemang tänker du på då? Jag har inte gjort något resonemang som påstås vara "vetenskapligt grundat". Det jag skrivit ovan hävdar jag är rationellt, men det är något annat.

Unknown sa...

Naturligtvis kan man försöka beskriva situationen vetenskapligt, men det är ju helt klart otroligt svårt att skaffa sig fakta givet kaoset i Syrien och Nordafrika, människosmugglarnas ekonomiska intressen, migranternas vilja att framstå som skyddsvärda, etc. etc.

Frågan är om det egentligen finns någon "väletablerad kunskap" om flyktingsituationen att "undergräva".

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se