16 jan. 2016

Sakine Madon: "Journalister vinklar för att inte gynna SD"

Sakine Madon skriver idag om självcensur i media utifrån vittnesmål hon samlat in via sociala medier:
Häromdagen ställde jag följande fråga i sociala medier: ”Ni som jobbat som/är journalister. Har ni varit med om att redaktionen velat tona ner eller undvika ämnen pga ’kan gynna sd’?” Journalister i olika åldrar, män och kvinnor, med olika bakgrunder och från olika medier, hörde av sig. De som svarade offentligt på Twitter gav mestadels nej-svar, de hade inte stött på det. De som hörde av sig privat gav en mer bekymmersam bild.
En journalist som har förmedlat nyheter som rör integration och invandring i många år uttrycker att ”detta ämne är superkänsligt”. Det finns en yngre generation som tänker svart-vitt, menar personen: ”Om något som den intervjuade säger komplicerar tesen och ens egen världsbild klipper man bort det ur reportaget.” När journalisten själv har låtit olika röster komma till tals har det lett till påhopp från andra journalister. Numera gör jag mycket försiktigare reportage, berättar personen. ”Orkar inte ha ovänner”, är förklaringen.

Varför skriver jag om detta med den så kallade "åsiktskorridoren" hela tiden? Varför tjata om artiklar som tar upp samma fenomen om och om igen? Vill jag verkligen att det ska bli rumsrent att framföra högerextrema åsikter och säga "negerboll"?

Nej. Däremot vill jag att det ska gå att framföra rationella argument om flyktingpolitik som SD råkar dela utan att det ska stämplas som rasism. Att stämpla ut åsikter som rasistiska bara för att man inte delar dem tror jag är förödande för det öppna samtalet. (Vilket gynnar högerextremismen - och det är det sista jag vill.)

22 kommentarer:

Patrik N sa...

Jag är 100 % enig med dig i din kommentar till Sakines text.

Göran sa...

Ge mig bara några exempel på rationella argument om flyktingpolitik som SD också "råkar" ha. Så får man ta ställning till fall för fall.
Frågan är om politik är så godtyckligt så att man råkar tycka något slumpmässigt i flyktingpolitiken.

Patrik N sa...

"Ge mig bara några exempel på rationella argument om flyktingpolitik som SD också "råkar" ha. Så får man ta ställning till fall för fall."

Ett förslag: Det är effektivare och därför bättre att bidra till väldigt många flyktingars väl och ve som befinner sig i närområdet till kriser (exempelvis i Syriens grannländer) än att hjälpa ett relativt sett mycket litet antal till väldigt höga kostnader genom invandring till Sverige.

Patrik Lindenfors sa...

Man hade hjälpt fler människor genom att skicka alla pengar man lägger ner på flyktingmottagandet till UNHCR. Till exempel. Det är rätt i sak. Sen kan det vara fel av alla möjliga andra anledningar, men rent matematiskt är det ett fullt rationellt argument.

Patrik N sa...

Radioprogrammet Medierna i P1 om den senaste tidens händelser:
Medierna - Sextrakasserier och censuranklagelser efter Köln och Kungsträdgården http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/662154?programid=2795

Kristian sa...

Ju mer jag funderar på begreppet "åsiktskorridor", desto mer blir det tydligt hur begreppet i själva verket står i vägen för en korrekt förståelse för vad det handlar om, nämligen människans evolutionärt grundade tendens att hänfalla till ett svartvitt tänkande så fort det finns en upplevelse av hot. När en angreppsstyrka syns vid horisonten finns det inte tid för nyanser och gråzoner, det gäller att veta vem som är med och vem som är emot.

Monoteismen är ett barn av det svartvita tänkandet och samtidigt en förstärkare av det; den har marinerat oss genom århundradena i tankar om att alla människor kan delas upp i goda/onda, Guds team/Satans team, himmel/helvete, rättfärdiga/orättfärdiga, true believers/alla andra.

Tillståndet i världen erbjuder många upplevelser av hot, och människors vilja att i debatter sortera i med eller mot är i dagsläget hyfsat stark. Inte som i Nazityskland eller Sovjet förstås, men ändå hyfsat stark. Motståndaren har inte bara fel, utan är korkad, ondsint eller okunnig, dvs är farlig. Om du använder något av andra sidans argument eller uttryck tillhör du antagligen andra sidan. Våra hjärnor tror att det gäller att snabbt lista ut vem som står var, och då kör vi på enkla kännetecken och heuristik/tumregler, det som Daniel Kahneman med flera kallar "System 1". Det långsamma, nyanserade och komplexa, "System 2", får stå tillbaka. SD säger att man ska hjälpa på plats, det säger du också, alltså är du misstänkt SD. Och från andra hållet tänker man på ett liknande sätt: multikultikramare försöker dölja invandrares brottslighet, du rapporterade inte om förövarens etnicitet, alltså är du en svenskfientlig multikultikramare.

En sådan modell tycker jag förklarar det hela bättre än vad "åsiktskorridor" gör.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

"Däremot vill jag att det ska gå att framföra rationella argument om flyktingpolitik som SD råkar dela utan att det ska stämplas som rasism."

Är detta inte en halmgubbe?

Har du något konkret exempel på när någon framfört RATIONELLA argument stämplats som rasist? (Och ett tweet eller en kommentar på facebook är inte bra nog.)

Du och Patrik N tar upp "hjälpa på plats". Kvarstår att visa (1) att detta resulterat i stämpling som rasist.

Sedan (2) att detta är ett rationellt argument. Jag har inte sett någon utvecklat detta argument och visat på att det skulle få flyktingströmmarna till EU att upphöra. Kvarstår är då att rationellt förklara hur de kvarstående flyktingarna som ändå vill ta sig till EU ska bemötas. Med upprätthållande av rätten att söka asyl och ett värdigt mottagande? Eller med murar, taggtråd och gränsvakter? Kostnaderna för båda dessa alternativ är betydande.

Om man inte kommer med en helhetslösning, är jag rädd för att förslaget "hjälpa på plats" fortsätter ses som populism och lägg kopplas till de som vill stänga gränserna för asylsökanden.

Kristian sa...

Ulf, lade du märke till att din sista mening är just en rasiststämpling av dem som vill hjälpa på plats? Således har du själv redan visat på (1).

Du använder visserligen inte ordet rasist, men du utesluter att de som vill hjälpa på plats kan ha hedervärda motiv - såvida de inte har en "helhetslösning", något som ytterst få vanliga människor torde kunna erbjuda. Om debatten är polariserad behöver man sällan säga rakt ut att den andre tillhör skurksidan; de flesta förstår vad som avses med rätt sorts antydningar och implikationer.

Ulf Gustafsson sa...

Kristian, ja. Min avsikt vara att förklara att stämplingarna inte behöver vara helt irrationella. Men det var lite slarvigt skrivet nu ser jag. Ändrar till det lite mer nyanserade:
Om man inte försöker komma med en helhetslösning, är jag rädd för att förslaget "hjälpa på plats" även fortsättningsvis kan ses som populism och kopplas till de som vill stänga gränserna för asylsökanden.

Jag utesluter inte "de som vill hjälpa på plats kan ha hedervärda motiv", bara påtalar att så länge det består i slagord som "hjälpa på plats" uppfattar jag det som populism.

Det finns flera tankesmedjor och välutbildade personer som har skrivit förslag om hur migrationspolitiken bör förändras. Det borde väl finnas ett exempel på ett genomarbetat "hjälpa på plats"?

John P sa...

Ulf Gustafsson: "Har du något konkret exempel på när någon framfört RATIONELLA argument stämplats som rasist? (Och ett tweet eller en kommentar på facebook är inte bra nog.)"

Jag tycker kanske inte att det har varit så att man stämplat vissa specifika rationella (SD-)argument som rasistiska, utan att man stämplat hela deras politik som rasistisk. Detta har inneburit, som jag upplever det, att det har varit svårt under lång tid att diskutera politiska förslag som är lika eller snarlika SDs egna, "man går SDs ärenden" osv.

E.g:
http://www.svd.se/s-sd-bygger-pa-rasism
http://www.svd.se/rasismen-ar-karnan-i-sds-ideologi

Ulf Gustafsson: "Jag har inte sett någon utvecklat detta argument och visat på att det skulle få flyktingströmmarna till EU att upphöra. Kvarstår är då att rationellt förklara hur de kvarstående flyktingarna som ändå vill ta sig till EU ska bemötas. Med upprätthållande av rätten att söka asyl och ett värdigt mottagande? Eller med murar, taggtråd och gränsvakter? Kostnaderna för båda dessa alternativ är betydande. Om man inte kommer med en helhetslösning, är jag rädd för att förslaget "hjälpa på plats" fortsätter ses som populism och lägg kopplas till de som vill stänga gränserna för asylsökanden."

Du får ingen helhetslösning eller ens rationella argument här, men ett argument (från auktoritet) är när Hans Rosling diskuterar detta på Publicistklubben (från ca 1:59:00):
https://m.youtube.com/watch?v=efzZof2SBho

Just pga att migrations/flyktingbudgeten tas ur samma pott som biståndsbudgeten, så har man möjlighet, och har så gjort, att ta medel ur biståndbudgeten för att finansiera asyl- och flyktingmottagning i Sverige. Konsekvensen blir då att flera av Sidas och andras projekt (så som utbildning- och vaccinationsprogram) för den allra fattigaste delen av jordens befolkning får läggas ner.

I ljuset av detta skulle jag vilja säga att vi heller inte får glömma den fattiga delen av världen/befolkningen med människor som inte kan (eller vill) fly, men som likväl står i akut behov av hjälp. Där deras vardag också består i att se nära och kära mista livet i följderna av olika sjukdomar.

Ett givet exempel är att bristen på rent vatten i många länder ofta ger svåra diarée-sjukdomar som följd. Bara i Kenya, med en population på ca 44 miljoner, dör det varje dag [!] 33 barn under 5 år i sviterna av virus- och bakterieorsakade diarrésjukdomar (alltså exkl. malaria och alla övriga sjukdomar). Skulle situationen i Kenya överföras till Sverige så skulle motsvarande siffra för Sverige, med en population om ca 10 miljoner, vara 8 barn per dag. I Afrika uppskattas det att en halv miljon barn under 5år dör varje år (nästan 10 000 barn/vecka!) just pga diarrésjukdomar, som med standardbehandling helt skull kunna undvikas.

Kontentan för mig är väl att Sveriges resurser är begränsade (ja du pratar ju snarare om hela EU, än bara Sverige), vi måste prioritera vad och var vi skall lägga pengarna på. Nej att öka på biståndet för att utöka vaccinationer mot tuberkulos eller att ge människor tillgång till rent vatten i avlägsna byar i olika delar av Afrika kommer ju inte få flyktingströmmar från mellanöstern till Europa/Sverige att minska. Men när vi prioriterar bort dessa människor i biståndsbudgeten så blir konsekvenserna minst lika stora om inte väldigt mycket större.

Ulf Gustafsson sa...

John P,

Jag ser inte att det är fel framhålla att SD:s politik grundas i rasistiska idéer.
Om man lägger samma förslag som SD, får man helt enkelt förklara på vilken grund man själv vilar. Då särskiljer man sig. Om förslagen inte de samma som SD:s, så visa på skillnaderna.

När SD säger "hjälp på plats" är det populism som också innebär att asylsökanden ska förhindras komma till Sverige och de som redan finns här ska behandlas som att de är ovälkomna. Andra som anser "hjälp på plats" är en bra idé, borde kunna uttrycka sig på annat sätt och tydliggöra att de inte resonerar som SD. T.ex. jag tycker vi ska lägga mer resurser på hjälpverksamhet i utlandet och samtidigt upprätthålla asylrätten och hjälpa människor som kommer till Sverige komma in i samhället.

Jag tyckte det Hans Rosling sa på Publicitsklubben var idiotiskt. Hade verkligen Åkesson sagt det Rosling sa senare, eller ville Rosling bara göra en retorisk poäng? Regeringarna som tagit från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagande har gjort något orättfärdigt. Detta har flera biståndsorganisationer och opinionsbildare kritiserat (utan att kopplas ihop med SD). Så, Rosling sa inget nytt, mer än att pusha för SD genom att ge dem kredit för något som inte är deras budskap.

Det du skriver i slutet låter bra. Men som Hans Rosling sa (och det var bra) är att för att finansiera utlandshjälp kan vi ta från alla poster i Sveriges budget. Detta kan vi göra utan att blanda in asylmottagandet. Utan att lägga ännu mer pengar på gränsbevakning och hinder för människor som reser.

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Det är möjligt att Rosling resonerar idiotiskt och är oinformerad. Det är också möjligt att alla som landar i samma slutsats som SD hela tiden måste förhålla sig till SD genom att visa hur deras resonemang skiljer sig från SD:s. Men det är också möjligt att Rosling vet vad han talar om och att det är idiotiskt att hela tiden förhålla sig till SD som att det är de som är likriktarna i svensk politik.

Jag tycker du förhåller dig populistiskt till den här frågan. Till exempel skriver du så här: "Kvarstår är då att rationellt förklara hur de kvarstående flyktingarna som ändå vill ta sig till EU ska bemötas. Med upprätthållande av rätten att söka asyl och ett värdigt mottagande? Eller med murar, taggtråd och gränsvakter?" Dessa två storheter är inte motsatta varandra. Så länge möjligheten att söka om asyl finns spelar "murar, taggtråd och gränsvakter" ingen roll. Asylsökande kan söka asyl vid gränsen.

Vilket leder mig till svaret på din fråga "Har du något konkret exempel på när någon framfört RATIONELLA argument stämplats som rasist?" Det mest uppenbara exemplet är förmodligen detta: http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21878660.ab

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Det är idiotiskt att hela tiden förhålla sig till SD. Sluta med det. Varför gjorde Rosling det?

I praktiken kan man inte söka asyl vid gränsen. Varför tar de asylsökande båt från Turkiet om de kunde ta landvägen till en gränsstation mot Grekland och få sin asylansökan behandlad? Taggtråd och vakter finns redan. Det är bara på de obevakade ställena man kan ta sig in i EU.

Angående SSU Stockholms kritik av regeringens politik, så anser inte jag den politik som införts nu kan betecknas som rationell. Den är ytterst pragmatisk och kortsiktig, men långsiktigt är den osolidarisk och irrationell. Det jag avser med rationella argument är förslag som är långsiktiga och vilar på principer man står för. Om man utgår från Regeringens grundläggande värderingar är det inte rationellt att föreslå nuvarande politik som en långsiktig lösning.

Men du har rätt i att regeringens politik stämplades som rasistisk. SSU Stockholm skrev följande på sin FB-sida 3 december: "Migrationsöverenskommelsen och regeringens senaste migrationspolitiska förslag är i sin helhet borgerlig och i praktiken rasistisk politik."

Förmodligen har SSU Stockholm fel om detta. Politiken är inte rasistisk, i annat än att den uppskattas av rasister. Och formulerat så är det ett värdelöst argument. Om Regeringen tog SSU Stockholm på allvar nog för att ge dem ett svar, hade det varit enkelt att förklara varför kritiken var missriktad i detta hänseende. Nu tror jag få tog SSU Stockholm på allvar vid detta tillfälle, vilket borde vara ett stort problem för SSU.

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Nej det är sant, i praktiken kan man inte söka asyl vid gränsen. Men det är just det som måste till. En bra gränsbevakning, lagliga vägar att söka asyl där man prioriterar de mest behövande och en storslagen hjälpinsats till UNHCR, allt på EU-nivå. Som det är nu prioriteras de med mest resurser och de fysiskt starkaste, vilket slår helt fel. Dessutom har vi gett falska löften åt en massa människor som begett sig norrut för att nu mötas av ändrade asylregler - förmodligen den sämsta tänkbara kombinationen. Alternativt kan vi förstås öppna gränserna, det är dit vi bör sträva i längden. Men gör vi det nu så innebär det påfrestningar på välfärdssamhället, och då måste vi diskutera dessa påfrestningar - dvs. diskutera kostnaderna för flyktingmottagandet. Det här är ett annat av dessa jobbiga samtal som är svårt att föra utan att bli stämplad som rasist. "Ställ inte människor mot varandra" - nähä? Men om det är exakt det det handlar om då? Eller så handlar det inte om det, men då måste någon sätta sig ner och räkna på detta på ett seriöst sätt. (Vi har diskuterat Scocco-rapporten tidigare, jag anser den fortfarande vara undermålig.) Men nu svamlar jag eftersom jag inte är tillräckligt insatt i alla dessa prioriteringar och lagstiftningar och uträkningar. Det som är viktigt för mig är (1) att det förs ett helt öppet samtal och (2) att vi låter oss vägledas av någon sorts etisk kompass, som inte handlar om att begränsa den första punkten utan ska vägleda oss när vi väl fattar besluten.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Håller med. Förutom detta med falska löften. (Det är lita dumt som att säga att regeringen avgivit falska löften, när det ändrar en skattesats eller bidragsnivå.)

Ja, det är jobbiga samtal. Men för att föra dem måste vi tåla reaktioner som "ställ inte människor mot varandra", eftersom detta är precis det som görs. Man får förklara att man inte vill öka skatterna och därför måste prioritera mellan olika utgifter. De som vill öka skatterna och öka statens omfång, måste också få vara med i samtalet.

Jag tror både snacket om att man beskylls för rasism är överdriver och att man när man väljer den retoriken ger de som beskyller andra för rasism för stort inflytande. Ignorera dem. Båda sid i det ställningskriget undviker att föra den svåra diskussionen.

Krister V sa...

Öppet samtal låter ju bra. Men Ulf, du har ju precis beskyllt SD för rasism och sagt att de (med 20 % av opinionen) ska ignoreras! Tror du inte att de egentligen har en ganska tacksam position där de kan kritisera de andras misslyckanden utan att själva behöva ta ansvar?

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

Igen fattar du inte vad jag skriver. Ledsen för det. Jag har inte skrivit att SD ska ignoreras. SD:s politiska förslag och ideologiska grund borde granskas mera. De borde behöva försvara de förslag de lägger, t.ex. att de vill försvåra integrationen i Sverige genom att satsa mindre på svenska för invandrare.

John P sa...

Ulf Gustafsson,

Det håller jag med om. Jag säger ingenting om SDs egentliga grund för politiken, utan det jag menade var att just att kraven att motivera sitt ställningstagande (och riskerna om man misslyckas) har länge varit högre för de frågor som delas med SD. Jag tror därför att att många, mig inkl., helt enkelt har undvikit att diskutera dessa frågor eller yttra sig om detta, just för att risken att stämplas som SDare eller rasist. Men visst, du framhåller att man inte skall ta hänsyn till vad SD säger och inte. Jag tror dock inte att diskussionsklimatet har varit sådant att man enkelt bara kan ignorerar vad SD säger i (liknande) frågor som de själva tar upp och driver.

Jag kan hålla med om att SDs mål med att öka på hjälpen i närområdet alldeles säkert har varit för att minska invandringen till Sverige. Men jag tror dock att detta blir konsekvensen oavsett grund, då jag tror ser det som svårt, under nuvarande budgetstruktur, att samtidigt finansiera ett generöst och välkomnande flyktingmottagande samtidigt som man skall prioritera utrikes bistånd. Nu är det som sagt utrikesbiståndet som blir lidande.

Nej det skall sägas att jag inte är helt säker på vad Hans Rosling syftade på när han menade på att SD haft rätt. Men om jag får gissa så tror jag att han helt enkelt menade på att krona för krona så har man möjlighet att hjälpa fler i krisländer än vad man har i Sverige (han återkommer till detta när han senare säger att de pengar som samlades in via Globen-galan räcker till för att finansiera 38h flyktingmottagande). Likaså för biståndet. Att dra ner på biståndet i krisländer för att finansiera olika poster i Sverige drabbar många fler människor i de länder som drabbas av dessa nedskärningar än vad motsvarande belopp kan användas till att hjälpa flyktingar i Sverige.

Så på samma sätt som du kräver en helhetslösning för de som vill fördela om budgeten till att fokusera på hjälp i närområdet och andra krisländer, så är det rimligt att kräva av dig och andra som vill finansiera både ett generöst flyktingmottagande och en generös biståndspolitik en motsvarande helhetslösning. För som det är nu är inte något av dessa alternativ aktuella. Och kostnadsskillnaderna är helt klart betydande även där.

Men jag är absolut enig där, det är fördjävligt rent ut sagt att flykting/asylmottagande endast belastar en post i hela Sveriges budget när det är så mycket annat som också påverkar (arbetsmarknad, sjukvård, skola etc) och som kan bidra. Med en jämnare fördelning hade antagligen inte biståndsbudgeten påverkats så hårt som den gör nu. Kan också dra en parallell till Norge. Där går man i tankarna att helt slopa ett program inriktat på global hälsa och vaccinationsforskning (inriktat mot låg- och medelinkomstländer), för att istället använda dessa pengar till att finansiera flyktingmottagandet i Norge. Orsak? Programmet finansieras ur samma pott från UD som flyktingmottagandet. Jag ser Sveriges och andra länders minskning av bistånd som ett stort svek mot de mest fattiga. Jag har heller inget hopp om förändring, utan de som lever i närområden och andra krisländer kommer fortsatt att vara de som blir bortprioriterade när inhemska budgetar skall bestämmas.

Krister V sa...

Nehej, SD ska inte ignoreras utan isoleras och attackeras ytterligare i den "öppna diskussionen"? Det är ju dock, tyvärr, de som har haft överlägset bäst uppfattning av flyktingsituationen, såsom kostnad, omfattning, beredskap, etc.
Naturligtvis har man övervägt att fördela de ökade utgifterna mer tydligt på t ex skola och sjukvård, vilket skulle drabba de svagaste i samhället, men det lär bli ganska svårt att övertyga opinionen.

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

Nu har du bra tillfälle att visa att SD-argument tål en seriös granskning, eller om det är mest snack och populism.

"[Det är SD] som har haft överlägset bäst uppfattning av flyktingsituationen, såsom kostnad, omfattning, beredskap, etc."

Vilken uppfattning från SD hänvisar du till här? Jag söker ett uttalande från partiet där de beskrivit flyktingsituationen inkluderande kostnader, omfattning, vår beredskap.

Därefter kan vi granska det uttalandet och se om det håller för din utvärdering ("Överlägset bäst uppfattning"), men vilken måttstock mäter du mot när du skriver bäst? Din personliga politiska uppfattning eller finns det något objektivt mått?

Ulf Gustafsson sa...

John P,

Jag tror att om man vill distansera sig från SD, så får man förklara vad som skiljer ens politik från deras. Om men inte har något problem att samarbeta med SD, så finns inte detta behov. Detta gäller oavsett diskussionsklimat. Ett problem med diskussionsklimatet är dock att i stort sätt alla opinionsbildare och politiker missrepresenterar sina meningsmotståndares åsikter innan de angripet dem. Ett sätt att göra detta är kalla åsikterna rasistisk, utan att vara beredd att gå till botten med vad man anser med detta.

Innan vi fortsätter diskutera bistånd mot kostnader för flyktingmottagning, så kan det vara bra veta den verkliga situationen. Jag är inte uppdaterad på detta. Dock är Sverige som land en av de största biståndsgivarna (räknat per capita), både via staten och från privatpersoner. Detta ska vi vara och vad jag förstår förändrar inte de senaste budgetförändringarna detta i grunden. Sedan finns det inga ekonomiska hinder att Sverige att dubbla sitt bistånd. Det rör sig alltså om ca. 1% av BNP. Det är bara en fråga om politisk och personlig prioritering, men jag tror nog att de flesta tänker "Sverige gör tillräckligt".

Sedan kan man förstås ha en effektivitets diskussion om var bistånd gör bäst nytta. Men en sådan har vi inte. Diskussionen är helt fokuserad på flyktingar och invandring. Det är inte rationellt. (Vi borde istälet ha diskussionen om effektiv altruism http://humanistbloggen.blogspot.se/2015/12/ar-effektiva-altruister-hjartlosa.html)

Det återstår också att visa att bistånd till flyktingläger ger något mer än överlevnad för människorna som lever där. (Detta är förstås viktigt, men inte tillräckligt.) Människor har nu levt flera år i flyktingläger i Syrien, Jordanien, Libanon, Irak, utan att kunna arbeta, utan mer än elementär skola. Dessa människor har inga framtidsutsikter och ingen möjlighet att styra sina egna liv. Det finns också hypoteser om att bättre förhållande i flyktinglägren gör att människor lämnar dem för att söka asyl, eftersom de får kraft att ge sig av. Om istället människor får möjlighet att migrera, så får de fler möjligheter att påverka sina liv.

Helhetslösningen är att fortsätta arbeta för att Sverige och EU ska stå uppför asylrätten, samt fortsätta vara bland de största biståndsgivarna. Det är inte svårt att finansiera detta (handlar bra om ekonomiska prioriteringar), men flyktingmottagandet i Sverige måste reformeras för att fungera i praktiken.

Ostronmannen sa...

Ulf skrev:
"Sedan finns det inga ekonomiska hinder att Sverige att dubbla sitt bistånd. Det rör sig alltså om ca. 1% av BNP."
Fyllde på med:
" Det är inte svårt att finansiera detta (handlar bra om ekonomiska prioriteringar),"

Vad har du för källor på dessa påståenden?


Du kan ju börja med att tala om varifrån du ska ta 1% av BNP? Dvs runt 40 miljarder. Försvaret? Enligt ekonomifakta.se(har ej faktagranskat kallan, men siffrorna ser rimliga ut) Försvaret kostar 120 m dvs 3%. Eller ska vi skära ner på sjukvården? Skolan? Polisen?
Du är väl medveten om vad pengarna går till och från vad du ska prioritera?

Hur i hela världen kan du slänga ur dig sådana påståenden, utan att belägga dem med hur du menar.

Om det inte är några problem så kan du väl berätta varför vi har betalt in 40 miljarder till ngt som, inga problem att prioritera bort.

Vad har du för kunskaper i nationalekonomi Ulf? Berätta gärna, det vore intressant. 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se