19 jan. 2016

”Skolverket har djupa problem”

I en slutreplik på DN Debatt skriver Ulf Danielsson, Christina Moberg, Christer Sturmark och Åsa Wikforss om den bristande kunskapssynen som förmedlas av Skolverket.
Skolverkets problematiska kunskapssyn är mer djupgående och omfattande än man vill tillstå. De skriver i sin replik (13/1): ”Om man lyfter ut vissa formuleringar i kommentarmaterialen ur sitt sammanhang kan det finnas risk för misstolkningar”. 
Men som vi påvisade på DN Debatt (11/1) står det tydligt i Skolverkets material att ”Kursplanen avser inte att lyfta fram naturvetenskapen framför andra sätt att beskriva världen”. Detta går inte att missförstå. Det står helt enkelt motsatsen till vad det borde stå. 
Tyvärr verkar inte kommentarerna till läroplanen vara ett olycksfall i arbetet. De ligger snarare i linje med många andra texter som rekommenderas på Skolverkets hemsida, och det finns goda skäl att tro att de representerar en syn på vetenskap som numera är förhärskande bland svenska pedagoger.
Läs fortsättningen på artikeln, vilken ger flera exempel på detta.

I tidskriften Signum har det också publicerats en replik på det ursprungliga debattartikeln. Denna replik, författad av Göran Sundström tekn dr i atom- och molekylfysik vid KTH, kommer till slutsatsen att debattartikeln är "en slarvig slutsats". Sundströms egen slutsats verkar dock vara dåligt underbyggd och luta sig mot en elak läsning av artikeln. Han skriver:
En läsning av läroplanen kan inte utgå från meningar tagna ur sitt sammanhang utan måste också underkasta sig rigorösa samhällsvetenskapliga metoder.
Här väcks frågan vad "rigorösa samhällsvetenskapliga metoder" är för något och om de som läroplanen vänder sig till har kunskap om detta. Om det krävs en forskarutbildning för att förstå läroplanen, behöver den skrivas om i grunden.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se