29 jan. 2016

Våga tänk!

"Det enda som bör betyda något för dig är vad du har förstått, inte vad mer eller mindre mäktiga auktoriteter vill att du ska tro. Du ska våga tänka och våga ta konsekvenserna av vad du själv har tänkt. Endast då kan du förverkliga dig själv och bli fri."
Ingemar Hedenius tolkar Sokrates och kommenterar detta med önskningen att Sokrates tänkande hade fått ett större inflytande över vår "andliga kultur". 
(Ur uppsatsen Sokrates - och Jesus, publicerad i Om människovärde, 1982)

3 kommentarer:

Henrik Larsson sa...

Sokrates tänkande _har_ fått ett fruktansvärt stort genomslag även i vår andliga kultur och inte bara i vår filosofi och vetenskapsteori även om det blir en lång och bräcklig orsakskedja över tvåtusen år. Det hade varit spännande att få följdfråga Hedenius om detta. Jag har i alla fall förstått det som att Hedenius accepterade Einsteins religion (Spinozas Pantheism) vilket möjligen är en nyckel. Gissar att Spinoza läste Sokrates. Ja jag sade ju att det är en lång och bräcklig orsakskedja över tvåtusen år ;)

Lennart W sa...

Låter bra men är inte invändningsfritt.

T ex s k klimatförnekare anser nog t o m att de är lite extra duktiga på att ifrågasätta auktoriteter och att tänka själva.

Göran sa...

Tankefrihet, finns ju även i Mänskliga Rättigheter. Hade vi tillämpat det fullt ut så slapp vi mycket elände.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se