9 jan. 2016

"Världens gång mot det rätta och rimliga"

Lena Andersson är tillbaka som krönikör i DN. Dagens krönika handlar om den omotståndliga kraften som skapa av förnuft och goda idéer.
Motsatsen till orättfärdighet är och förblir jämlik frihet, det vill säga respekt för människans myndighet, hennes egen växt och utveckling, hennes frivillighet och förmåga att fatta sina egna beslut. I den stund tillräckligt många blir varse att andras frihet kunde och borde vara deras är det över. Tingen har sin utvecklingsgång och medvetandet kan inte låtsas vara där det inte är. Det är en helt avgörande skillnad att befinna sig vid samma punkt i en framåtrörelse eller en bakåtrörelse. Har människan väl känt på hur det är att styra sig själv avstår hon sedan inte frivilligt. 
Därför kommer också Raif Badawis frihetskamp att segra i Saudiarabien. Med den allsmäktige guden på sin sida är det visserligen lättare för regimerna att bevara förtrycket men regimer som den saudiska och den iranska klarar sig inte länge i en värld där var och en kan ha sin egen tv- och radiokanal (Youtube, poddar, sociala medier), där vem som vill kan publicera texter av valfri längd till hela mänskligheten eller till den som delar samma intressen, kan söka kunskap, förströelse, kontakter och allt som tänkas kan bara genom en dator i sitt eget hem.
Läs hela krönikan: Världens gång mot det rätta och rimliga.
via politico.eu

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se