19 feb. 2016

En underlig nyhetsartikel om kvinnomisshandel

DN publicerade i går en kort nyhetsartikel signerad Clas Svahn: Religiös ledare uppmanar till misshandel. I artikeln beskrivs ett nyhetsinslag från den palestinska myndigheten i vilket Gazaremsans mufti Hassan Al-Laham intervjuas.

Muftin ger råd om hur en man ska behandla sin fru för att hon ska underordna sig: Frys ut henne "genom att inte längre dela säng med henne" och "slå henne, men bara på ett sådant sätt att polisen inte kan märka det och absolut inte så att hon bryter några kroppsdelar eller så att slagen syns i hennes ansikte."

Detta är inget nytt, utan råd som då och då ges av muslimska religiösa företrädare. Det som är överraskande i den korta DN-artikeln är dess avslutande stycke:
Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet dödas i genomsnitt 20 kvinnor i Sverige av sina män varje år. I USA misshandlas fler än 10 miljoner män och kvinnor av sin partner varje år.
Varför ta upp Sverige och USA i en artikel om Palestina och religiöst motiverade råd?

En enkel förklaring är att det hela var ett misstag. Det sista stycket skulle inte vara med i denna artikel. En annan förklaring är att textförfattaren vill upplysa om att misshandel även förekommer i Västvärlden. För att motverka fördomar om palestinier och muslimer. En annan förklaring är att visa att muftins råd om att misshandla försiktigt, "på ett sådant sätt att polisen inte kan märka det", är bättre än det som sker i Västeuropa där kvinnor dödas och miljontals misshandelsfall rapporteras.

Oavsett är det oväsentligt att ta upp statistik över kvinnomisshandel i USA och Sverige. Det hade dock varit relevant att redovisa statistik från Palestina. En bra nyhetsartikel bör upplysa, inte som i detta fall väcka fler frågor än den besvarar.

1 kommentar:

Krister V sa...

Man borde nog också vara ganska försiktig med att ta in material om Palestina från en israelisk propagandasajt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se