4 feb. 2016

Jackelén: Sekularisering leder inte till moraliskt förfall

Jag läser Bengt Kristensson Ugglas bok Katedralens hemlighet. Han bygger mycket av bokens resonemang på den tyske sociologen Hans Joas skrift Tro som alternativ. Jonas bok har ärkebiskop Antje Jackelén läst och hon redovisar sin tankar om och utifrån denna text i radioprogrammet OBS.
Det är inte sant att modernisering automatiskt leder till sekularisering; den så kallade sekulariseringstesen är idag i stort sett övergiven. Det är heller inte sant att tro är oumbärlig för moralen; sekularisering leder inte till moraliskt förfall. [...] 
Visserligen tror en del högerkristna i USA fortfarande att evolutionsläran saboterar grundläggande värden och leder till fullständig moralisk relativism, men kraftigt sekulariserade länders exempel talar emot att sekularisering skulle ruinera moralen. Att sedan, som i Sveriges fall, sekulariserad lutherdom kraftfullt influerar en till synes helt religiöst neutral politik är förstås en annan femma. Men det måste ändå sägas: evolutionsvetenskapligt sett tyder mycket på att moralen har ett för-religiöst ursprung i upplevda vinster av ömsesidighet och altruism. [...] 
Och hur var det med kristendomens framtidsutsikter nu då? Jo, de är bra, menar han. Kristendomen befinner sig i en expansionsfas. Det blir tydligt när man väger samman tre fenomen: det kristna samarbetet har vitaliserats genom att traditionellt enhetliga konfessionella miljöer har försvunnit; vi har en livaktig implicit religion, i vårt land främst i form av sekulariserad lutherdom - som David Thurfjell nyligen skildrat i sin bok Det gudlösa folket - och vi ser kristendomens tillväxt globalt. Siffrorna från olika håll i världen ger vid handen att vi just nu befinner oss i en av de mest intensiva expansionsfaserna i kristendomens historia.
"Sekulariserad lutherdom" är ett både dåligt utnyttjat och talande begrepp, som beskriver den majoritet av Svenska kyrkan som inte ser sig själv som religiösa - kulturkristna. Denna kyrka, anpassad till det sekulära samhället, bokför Jackelén på två konton: Att kristendomen har goda framtidsutsikter och att sekulariseringen kommit av sig. Det är ett konto för mycket.

Om Ärkebiskopens uttalande om moralen, dess ursprung och sekularisering, finns dock inget att invända.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se