20 feb. 2016

Manliga studenter överskattar konsekvent varandras kunskaper – även om kvinnliga klasskamrater presterar bättre

En nyligen publicerad studie visar att [surprise!] manliga studenter konsekvent överskattar varandras kunskaper, även om deras kvinnliga arbetskamrater presterar bättre. Det är antropologen Dan Grunspan vid University of Washington som undersökt attityderna hos 1 700 kvinnliga och manliga biologistudenter i 18-årsåldern.

Så här sammanfattar SVT Nyheter studien:
Vid tre tillfällen under ett år fick studenterna var för sig nominera de klasskamrater som hade de bästa kunskaperna i ett ämne.
Det visade sig att männen nästan undantagslöst överskattade och rankade kunskaperna hos andra män högre än ämneskunskaperna hos deras kvinnliga klasskamrater, även om dessa råkar ha bättre betyg.
Forskarna drar slutsatsen att överskattningen nästan motsvarar ett helt betygssteg. En manlig student med betyget B i ett ämne rankas alltså av andra män som om han ligger på samma nivå som en kvinnlig student med betyget A. Minst.
Ett motsvarande mönster bland kvinnliga studenter, att boosta varandra, fanns inte.
De manliga studenterna fick dessutom betydligt fler nomineringar i andra kategorier, jämfört med deras kvinnliga klasskamrater. Exempelvis i fråga om vem eller vilka i klassen som får mest uppmärksamhet.
Här nedanför presenteras resultaten grafiskt:Det här är en slags könsspecifik Dunning-Kruger-effekt (Dunning-Kruger-effekten är en kognitiv bias som innebär att den som är inkompetent också är oförmögen att förstå att denne är inkompetent), men här handlar det istället om en kognitiv bias som gör män inkompetenta att bedöma kompetens utan att blanda in kön. Det är lätt att misstänka att det är den här sortens oförmåga som är orsaken till att till exempel börsbolagens styrelser fortsätter att vara så snedfördelade (1/3 kvinnor i mitten på förra året) och att över tre av fyra professorer är män.

Den här sortens omedveten kvotering måste förstås få ett stopp - förutom att det är skriande orättvist att bli bedömd utifrån sitt kön så kostar det oss förmodligen miljontals kronor att hantera kompetens så vårdslöst.

2 kommentarer:

Marcus Hansson sa...

Framgår det om det är miljö eller kromosomuppsättning som är orsaken?

Anders Hesselbom sa...

Om inte män är genetiskt obildbara borde man kunna laga detta, men samtidigt är det här en icke-fråga givet omklädningsrumstolkningen av könskvotering. Det ligger så mycket på bordet nu, att ting börjar slå ut varandra.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se