14 feb. 2016

Påven och den ortodoxa patriarken möts för första gången på 1000 år - passar på att uttala sig mot samkönade äktenskap


I ett historiskt försonande möte träffades häromdagen Påve Franciscus och Patriarken Kirillför att diskutera dåtid, nutid och framtid. En av de uppenbarligen viktigaste frågorna du kunde enas kring var att begränsa homosexuellas rätt att gifta sig. Så här formulerade man sig.
The family is based on marriage, an act of freely given and faithful love between a man and a woman. It is love that seals their union and teaches them to accept one another as a gift. Marriage is a school of love and faithfulness. We regret that other forms of cohabitation have been placed on the same level as this union, while the concept, consecrated in the biblical tradition, of paternity and maternity as the distinct vocation of man and woman in marriage is being banished from the public conscience.
Hur kan man ha som en av sina viktigaste punkter att begränsa andra människors rättigheter? Andras rätt att manifestera och fira sin kärlek? Det är så futtigt att man tappar andan. Tyvärr har de här båda gubbstruttarna och deras organisationer makt över människors tankar. Det är något värt att motarbeta.

Idag är det kärlekens helgdag, av någon oförtjänt anledning döpt efter ett katolskt helgon. Ok, lite kommersiellt dravel handlar det också om. Men ändock - en dag man kan fundera lite extra på om någon har rätt att hindra samtyckande vuxna att manifestera sin kärlek. Humanisterna säger nej.

2 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Mörka krafter i Rysk-ortodoxa kyrkan

Den rysk-ortodoxa kyrkan har också varit pådrivande på den starkt homofobiska och diskriminerande lagstiftning som man har infört i Putins Ryssland, och som har gjort hbt-människor till ett utstött grupp i detta land.

Anhängare till Rysk-ortodoxa kyrkan har ofta gått till fysisk attack mot Pridedemonstranter, tillsammans med huliganer och nynazister. Här kan man verkligen tala om mörka krafter.

Religiösa ledare har ofta svårt att enas, men när det gäller att motarbeta hbt-rättigheter sluter många, om också inte alla, av dem upp. Inte minst islamiska ledare, som inte sällan torgför rena hatbudskap.

Lars Torstensson sa...

Catholics for Choice försvarar sekularismen mot påvens "vilseledande kritik"

Í påvens och den rysk-ortodoxe patriarkens gemensamma uttalande hävdade man också att "en mycket aggressiv, sekularistisk ideologi" försöker förvisa kristendomen "till det offentliga livets marginaler".

Ledaren för den USA-baserade, liberala gruppen Catholics for Choice, Jon O'Brien, genmäler att de bägge religiösa ledarna "ger en falsk bild av sekularismens sanna mening". "Ett sekulärt samhälle är inte ett där en religion eller religiös trosuppfattning på något sätt är förtryckt, utan ett där alla medborgare kan praktisera sin tro som de anser lämpligt." Det har frihet till religion och frihet från religion. Ingen påtvingas en uppfattning.

När det gäller de religiösa potentaternas fördömande av homoäktenskap konstaterar O'Brien att de "försöker pådyvla andra sina trosuppfattningar". De har rätt att uttrycka sina åsikter, men det är individernas sak att besluta om sina egna livsval. Staten ska inte "upphöja en persons teologiska ståndpunkt eller personliga åsikt över individers rättigheter".

O'Brien framhåller vidare att majoriteten av de kristna världen över försvarar födelsekontroll och aborter, trots kyrkornas motstånd. Påven och patriarken har misslyckats med att övertyga de troende i de egna religiösa rörelserna, och försöker då i stället göra lagstiftningen till ett redskap för att nå sina mål, och inskränka mänskliga rättigheter. Men att regeringen ska hjälpa religioner att diskriminera människor, och begränsa deras frihet, är "i grunden fel".

http://www.secularism.org.uk/news/2016/02/catholics-for-choice-defend-secularism-against-popes-misrepresentation

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se