15 feb. 2016

Religionsfrihet ska vara en rättighet för alla

4 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Islamisk förföljelse av ex-muslimer

Denna skrämmande film visar att många muslimer som lämnar islam - t ex för att de vill slippa slöjtvång eller annat religiöst förtryck, eller för att de helt enkelt har tappat tron - riskerar att drabbas av social utstötning, förföljelse, våld och t o m hedersmord från fanatiska muslimers sida. I vissa länder kan de bli avrättade med stöd av sharialagar. Men det finns också ett nätverk som arbetar för att hjälpa ex-muslimer, och rädda dem undan förföljelse.

Lars Torstensson sa...

"Muslimska invandrare bör upplysas om att i Sverige har man en absolut rätt att lämna islam"

Mohamed Omar har tagit upp problemet med islamisk förföljelse av ex-muslimer på bloggen Det goda samhället. Han skriver:

"I Sverige råder religionsfrihet. Vi har rätt att välja och välja bort religion. I teorin, alltså. I praktiken kan det vara svårare. Särskilt om man är muslim och vill lämna islam. Inom sharia, islams traditionella rättssystem, straffas avfall med döden. Detta rättssystem tillämpas i flera islamiska länder. Inte i Sverige, men det visar att det är en mycket, mycket allvarlig sak att lämna islam och det påverkar även många svenska muslimers attityder ...

På ett kristet sommarläger i Sverige 2015 framträdde ett antal omvända somalier i en video och berättade om sin tro på Jesus. Den spreds i sociala medier under hösten. Imamer i Somalia reagerade genom att vända sig till den somaliska regeringen och kräva att den gjorde något. Imamerna ville att de som konverterat skulle straffas, och om regeringen inte gjorde det, uppmanade de varje muslim att ta saken i egna händer och skära halsen av konvertiterna. Imamerna representerar inte terrorgruppen Al-Shabaab utan är helt vanliga respekterade och moderata företrädare för islam i områden som kontrolleras av den somaliska regeringen.

Jag tycker att vi ska kunna förvänta oss av muslimska ledare i Sverige att de klart och tydligt och utan reservationer står upp för religionsfriheten. Muslimska organisationer som tar emot bidrag från staten bör avkrävas ett ställningstagande i frågan. Muslimska invandrare bör upplysas om att i Sverige har man en absolut rätt att lämna islam. Religionsfriheten gäller alla."

http://detgodasamhallet.com/2016/01/31/aven-svenska-muslimer-har-religionsfrihet

Lars Torstensson sa...

Svenskt forskningscenter vill döda ex-muslimer

I boken Den sanna religionen, som Islamiskt Forskningscenter i Göteborg har gett ut, kan man läsa att avfall från islam är en allvarlig synd, som bör bestraffas med döden.

Lars Torstensson sa...

De skandinaviska ex-muslimerna skriver på sin hemsida:

"De av oss som har trätt fram med namn och foto representerar otaliga andra som är ur stånd eller inte önskar att göra detta på grund av de hot som drabbar dem som betraktas som 'avfällingar'. De riskerar dödsstraff i länder som styrs av den islamiska lagen."

http://www.exmuslim.net/om-oss-2

Det säger något om hur utsatt ex-muslimernas ställning är.

Att lämna kristendomen brukar däremot vara rätt odramatiskt, även om det finns vissa kristna sekter som mobbar och socialt stöter ut konvertiter.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se