28 feb. 2016

Sharia i svensk domstol

Ett, i alla fall för jurister, intressant fall ska avgöras när nu Högsta domstolen prövar om svensk eller iransk lag ska gälla vid så kallad Mahr, ett islamiskt äktenskapskontrakt, en form av sharia lag. Inför domstolsförhandlingarna diskuterar tre jurister frågan i Dagens juridisk regi. Från deras diskussion framgår det att frågan är riktigt komplicerad och att detta är ett specialfall av hur civilrättsliga avtal som ingåtts utomlands ska hanteras av svensk lag.

Det specifika fallet verkar inte handla om barn- eller tvångsäktenskap. När det handlar om detta ska aldrig svensk lag ta hänsyn till äktenskapskontrakt som ingåtts utomlands. Förra veckans skrevs publicerades en debattartikel om de hål i lagstiftningen som fortfarande finns.

160225_vj_v2 from Dagens Juridik on Vimeo.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se