10 feb. 2016

Trossamfunden ska inte ha vigselrätt

Ulf Gustafsson och Ulf Schyldt har skrivit en replik på en debattartikel av jesuitpater Ulf Jonsson. Hans artikel Värna religionsfriheten argumenterar för att religionsfriheten är hotad om vigselrätt inte ges till präster som vägra viga samkönade par. Detta håller vi med om. Vi är dock överens om att det finns en lösning:
Det finns dock en lösning på denna problematik som både förespråkas av Förbundet Humanisterna och Den katolska kyrkan i Sverige. Det är att skilja den juridiska vigseln från de vigselceremonier som olika trossamfund och Humanisterna arrangerar. 
På detta sätt uppstår ingen konflikt mellan statens demokratiska inställning och trossamfundens uppfattningar om vilka de kan förena inför Gud. Detta skulle också ta bort den diskriminering av icke-religiösa livsåskådningsorganisationer som råder i dag. De sekulära officianter som Humanisterna utbildar kan i regel inte få förordnande som vigselförrättare, på samma sätt som de religiösa samfundens officianter. 
Det är hög tid att staten gör denna förändring. Både för att uppfylla kravet på likabehandling av olika livsåskådningar och för att undvika fortsatta diskussioner om begränsningar av religionsfriheten.
Läs hela repliken i UNT: Trossamfunden ska inte ha vigselrätt.

Två andra repliker på Jonssons debattartikel har publicerats: Vigselrätt handlar inte om religion, av politiker från Liberalerna, och Inför civilt äktenskap, av en lokalpolitiker från KD.

4 kommentarer:

Thomas Svenson sa...

Ja, i grund och botten är vigseln nummer bara ett byråkratiskt kontrakt som skapar en drös skyldigheter och förpliktelser mellan parterna som ingår det.

Någonstans har familjen, kärleken och framtiden tillsammans fått stå vika för samhällets allt konstigare syn på vad äktenskap handlar om.

Ravn sa...

Om man ska förespråka religionsfrihet duger det kanske inte med att separera dessa företeelser och sedan låta trossamfund göra som dom vill. Antag att en person anser sej tillhöra en viss åskådning och vilja ingå samkönat äktenskap inom den livsåskådningen samtidigt som trossamfundet i fråga kanske vägrar att viga samkönade. Hur göra då? Vem ska tvingas rätta sej?

Ulf Gustafsson sa...

Ravn,

Om man tillhöra en viss åskådning och vill ingå samkönat äktenskap inom den livsåskådningen samtidigt som trossamfundet i fråga vägrar att viga samkönade, så har man flera alternativ när religionsfrihet råder:
- Lämna den åskådningen. Varför tillhöra en åskådning som inte accepterar samkönade äktenskap när man själv vill ingå ett sådant?
- Starta ett nytt samfund inom samma åskådning som på positiva till samkönade äktenskap.
- Bortse från in vilja om äktenskap sanktionerade av sitt trossamfund. Nöja sig med en civilvigsel.

Ravn sa...

Ulf,

Jo, såklart är det som du säger. Min poäng är att religionsfrihet är ett väldigt krångligt koncept. Den enes bröd... Och om man tar dessa frågor seriöst så kan det ju vara väldigt problematiskt att tvingas från sin övertygelse åt olika håll. Ovan situation illustrerar att det finns tillfällen då någon part kan tvingas agera mot sin vilja. Och om man tror att detta påverkar ens framtid för evigt (i himlen etc...) så är det ju såklart smärtsamt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se