30 mars 2016

”Ban Ki-moon, ta tag i skurkstaterna!”

Den uppmaningen kommer i dag från Humanisterna, Varken Hora eller Kuvad, Unizon, S-Kvinnor, Liberala-Kvinnor och Sveriges Kvinnolobby. De skriver på svt Opinion:
Frihetsälskande människor världen över betraktar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 som en milstolpe i mänsklighetens historia. Trettio år senare enades FN även om Kvinnokonventionen, CEDAW. 
Att det finns universella grundprinciper som alla stater ska leva upp till ger oss hopp om en bättre framtid för världen. Samtidigt måste man granska alla stater för att undersöka hur de i praktiken lever upp till de principer de har ställt sig bakom. 
[...] 
Att flera av FN:s medlemsländer i nationell lagstiftning legitimerar brott mot de mänskliga rättigheterna borde inte längre accepteras. Vi förslår att FN agerar resolut utan att dröja flera decennier till. 
Generalsekreteraren bör som ett första steg tillsätta en kommitté som får till uppgift att inventera förekomsten av nationella lagar som strider mot de mänskliga rättigheterna. En seriös varning bör sedan riktas mot de stater där det förekommer.
Om reformer uteblir bör berörda stater berövas rösträtten i generalförsamlingen. De ska endast få delta som observatörer så länge deras lagstiftning inte är i överensstämmelse med FN:s mänskliga rättigheter. 
Att medlemsstater som aktivt bidrar till brott mot de mänskliga rättigheterna ska få delta i världssamfundets arbete och styrning på samma villkor som länder som efterlever principerna är absurt och därmed oacceptabelt. 
Herr generalsekreterare, vi ser fram mot Ert svar! 
Läs hela artikeln.

2 kommentarer:

Krister V sa...

LOL, skurkstaterna darrar säkert inför Ban Ki Moon...
I praktiken ägnar sig FN tyvärr bara åt att ge nationella lobbyorganisationer lånta fjädrar:

"Sverige får kritik av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Dess rapport tycks få ytterligare tyngd av att åsikterna delas av människo- rättsorganisationen Civil Rights Defenders (CRD): ”Vi är väldigt positiva till rapporten”, säger organisationens chefsjurist Johan Stauffer.
Men kanske förtas udden något av att just CRD står för en viktig del av underlaget till FN:s rapport. I februari skickade man in en skrift där 18 svenska intresseorganisationer gav sin syn på hur Sverige behandlar just deras grupp. Oftare än inte var svaret: mycket illa."

http://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-fn-ar-ute-och-cyklar/

Lennart W sa...

Är Ban Ki-Moon en av de sämsta generalsekreterare som FN någonsin har haft? Det tycker iaf Expressen. Med visst fog som det verkar.

http://www.expressen.se/ledare/fjaska-inte-for-mannen-som-leder-fn-forfallet/

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se