26 mars 2016

"Barns mänskliga rättigheter får inte skymmas av religionsfriheten"

I en debattartikel i SvD skriver Cecilia Wemmert, Noomi Andemark, Håkan Järvå och Helena Löfgren:
Vi träffar i vårt dagliga arbete personer som vuxit upp i sekteristiska grupper. Många lider av posttraumatisk stress, ångest och depressionsproblematik. De vittnar om en vuxenvärld som saknat förmåga att se deras utsatthet och den omsorgssvikt de varit utsatta för. De har inte bara lidit av bristen på en verklighetsförankrad världsbild utan har också skadats djupt vad gäller grundläggande möjlighet för att skapa en trygg anknytning och en känsla av själv/jag. De har saknat rätt till sina tankar och sin kropp. 
Psykisk misshandel kan vara subtil för den utomstående, men blir ofta systematisk inom slutna grupper. Det handlar om barn som ständigt blir skrämda med att världens undergång är nära. Ofta får barnen lära sig att deras tankar kan ses av en dömande gud eller andlig ledare. De lär sig att de kommer att bestraffas om tankarna inte är de rätta. Inpräntande av skam är central. Psykiska eller medicinska problem liksom övergrepp hanteras inte sällan inom gruppen, av dess andliga ledare. 
Kraven på gruppens renhet kontrolleras effektivt genom att medlemmar – också barn – förväntas rapportera tankebrott eller andra felaktiga beteenden till ledningen. Det omedelbara straffet för den som ändå väljer en annan väg är inte sällan utfrysning från familjen och alla som stått barnet nära under uppväxttiden.
Denna form av barnmisshandel borde uppmärksammas i större omfattning och, som skribenterna avslutar, borde det allmänna ta ett större ansvar för att skydda barns rättigheter. Men det är inte religionsfriheten som är problemet, utan att föräldrarna misslyckas med att tillgodose sina barns intressen och att samhället låter detta ske, ofta utifrån vanföreställningar om vad religionsfrihet innebär.

Barns religionsfrihet är ett verktyg för att komma till rätta med problemet. Barn ska precis som vuxna ha rätt och frihet att välja sin egen religion, och detta inkluderar även frihet från religion. I slutna sekteristiska grupper saknar barn ofta denna möjlighet.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se